Veel Zoetermeerse huisartsen zijn geaccrediteerd door het  Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Wat betekent dit?

NHG praktijkaccreditering is hét kwaliteitskeurmerk en dé methode voor systematisch verbeteren in de huisartsenpraktijk. Een door het NPA (NHG Praktijkaccreditering) gekeurde praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen voor een huisartsenpraktijk en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering.

Om dit te kunnen vaststellen wordt de praktijk driejaarlijks helemaal doorgelicht. Daarna worden onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten vergeleken met andere praktijken. Dit gaat bijvoorbeeld om telefonische bereikbaarheid, hygiëne en wachttijden. Op basis van een rapportage worden vervolgens verbeterplannen opgesteld. Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.