Eerstelijnszorg is de zorg dichtbij huis. De zorg waar u het eerst naartoe stapt als u vragen of problemen heeft rond ziekte en gezondheid. Maar ook als u bijvoorbeeld in verwachting bent. Op deze pagina's leest u meer over de organisatie van de eerstelijnszorg in Zoetermeer.

Eerstelijnszorg krijgt u van de huisarts, de apotheek, de thuiszorg, het maatschappelijk werk, de fysio- of oefentherapeut, de consultatiebureau-arts, de verloskundige, de diëtiste en de eerstelijnspsycholoog. Elke dag zetten de Zoetermeerse eerstelijnszorgverleners zich met hart en ziel in voor de inwoners van Zoetermeer en Benthuizen. Samen werken ze aan de best mogelijke zorg voor de Zoetermeerders.

Goede, gestructureerde samenwerking in elke wijk en in de regio, is in de gezondheidszorg enorm belangrijk. Een groot deel van de Zoetermeerse eerstelijnszorgaanbieders nemen deel aan de gestructureerde samenwerking, zoals deze wordt ondersteund door de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ). 

Hoe is het georganiseerd?

De SGZ is dienstbaar aan de mensen die de zorg verlenen. De eerstelijnszorgverleners hebben een eigen onderneming of ze zijn als zelfstandig professional (praktijkhouder) in dienst bij de SGZ. Voor de ondersteuning maakt dit geen verschil: alle zorgprofessionals voeren zelfstandig hun praktijk en kunnen dezelfde ondersteuning krijgen. Dit betekent ook dat elke zorgprofessional in Zoetermeer zelf bepaalt welke ondersteuning hij of zij wil van de SGZ.

De SGZ is de werkgever van veel praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die in de huisartsenpraktijken werken. Bovendien beheert de SGZ de huisartsenpost Zoetermeer en de dienstapotheek. Deze zijn allebei gevestigd in het Centrum acute zorg bij het Langeland Ziekenhuis. Daarnaast beheert de SGZ een aantal huisartsenpraktijken, apotheken en fysio- en oefentherapiepraktijken.

In totaal zijn er zo’n 340 mensen in dienst bij de SGZ. De meesten daarvan werken als zorgverlener of zorgondersteuner in een van de gezondheidscentra of groepspraktijken. Alle ondersteunende afdelingen zijn gevestigd op het centraal bureau.

Gezondheidscentra

Er zijn verspreid over Zoetermeer elf gezondheidscentra en vijf groepspraktijken van huisartsen. Voor elke inwoner is er daarmee een huisarts dichtbij huis.

In de grote gezondheidscentra werken naast de huisartsen veel verschillende andere zorgverleners. Denk bijvoorbeeld aan een apotheek, verloskundigen, fysiotherapeuten, tandartsen en maatschappelijk werkers. In de kleinere centra is het aantal zorgverleners beperkter. De zorgverleners werken op allerlei manieren samen. Een voorbeeld hiervan is de ketenzorg, dat is zorg voor mensen met een chronische ziekte, zoals COPD of diabetes.

Eén ding hebben alle mensen die in de eerstelijnszorg in Zoetermeer werken gemeen: ze willen boven alles goede zorg leveren aan patiënten. Ze hebben plezier in hun werk, streven altijd naar innovatie en moderne toepassingen om het nog beter te maken, individueel en binnen hun team.

Wilt u lezen hoe medewerkers hun werk in de eerstelijnszorg in Zoetermeer ervaren? Kijk op de pagina collega’s aan het woord op onze vacaturesite.

foto van jeugdpsycholoog in gesprek met ouder