Voor de behandeling van sommige chronische ziekten die vaak voorkomen, hebben de zorgverleners in Zoetermeer afspraken met elkaar gemaakt. Dit noemen we ketenzorg (soms wordt het ook zorgprogramma genoemd). 
In ketenzorg werken zorgverleners samen om u de beste hulp te kunnen geven. Met hen maakt u afspraken over de doelen die u wilt behalen en hoe u dat wilt doen. 

Zo krijgt u een eigen zorgplan, dat bij u en uw leven past. De ketenzorg wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van EerstelijnsZorg Zoetermeer (EZZ). De EZZ maakt afspraken met uw zorgverzekeraar en uw zorgverleners over welke zorg u binnen de ketenzorg kunt krijgen. Ook maken ze afspraken over de kwaliteit van de zorg.

Voor u zijn de voordelen van deze afspraken dat de zorg die u krijgt zo goed mogelijk bij u past én dat de afspraken met uw zorgverleners goed op elkaar aansluiten. Bovendien hoeven de zorgverleners veel minder tijd te besteden aan administratie. Zo houden ze meer tijd over om u te ondersteunen.

Rookvrije generatie

De Zoetermeerse zorg zet zich met verschillende acties en activiteiten in voor een Rookvrije Generatie. Met als doel: rookvrij naar de dokter, van huiskamer tot in de spreekkamer. Activiteiten richten zich bijvoorbeeld op stoppen met roken, zoals dat ook binnen de ketenzorgprogramma's aan bod komt en op een rookvrije omgeving voor de gezondheidscentra en het LangeLand Ziekenhuis. 

Lees verder over onze inzet voor een rookvrije generatie en breng uw stem uit

Patiënt op de weegschaal bij diëtiste