Voor de behandeling van sommige chronische ziekten die vaak voorkomen, hebben de zorgverleners in Zoetermeer afspraken met elkaar gemaakt. Dit noemen we ketenzorg (soms wordt het ook zorgprogramma genoemd). 
In ketenzorg werken zorgverleners samen om u de beste hulp te kunnen geven. Met hen maakt u afspraken over de doelen die u wilt behalen en hoe u dat wilt doen. 

Zo krijgt u een eigen zorgplan, dat bij u en uw leven past. De ketenzorg wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ). De SGZ maakt afspraken met uw zorgverzekeraar en uw zorgverleners over welke zorg u binnen de ketenzorg kunt krijgen. Ook maken ze afspraken over de kwaliteit van de zorg.

Voor u zijn de voordelen van deze afspraken dat de zorg die u krijgt zo goed mogelijk bij u past én dat de afspraken met uw zorgverleners goed op elkaar aansluiten. Bovendien hoeven de zorgverleners veel minder tijd te besteden aan administratie. Zo houden ze meer tijd over om u te ondersteunen.

Patiënt op de weegschaal bij diëtiste