← Terug naar overzicht

De jaarlijkse griepprik wordt dit jaar in oktober gegeven. Degenen die tot een risicogroep behoren, krijgen begin oktober een uitnodiging van hun huisarts.

Zestigplussers en mensen met een chronische ziekte zoals astma of diabetes, krijgen elk jaar een uitnodiging voor een griepvaccinatie. Dit jaar worden de uitnodigingen begin oktober verstuurd. De vaccinaties worden op centrale locaties in de stad gegeven in de derde en vierde week van oktober.

Geen uitnodiging?

Als u wel tot de groep zestigplussers of chronisch zieken behoort, maar u heeft in de tweede week van oktober nog geen uitnodiging gekregen, neem dan contact op met uw huisarts. Doet u dit bij voorkeur via mijngezondheid.net of de app MedGemak.

Behoort u niet tot de doelgroep, maar wilt u wel een griepprik? Maak dan een afspraak met uw huisarts.

foto van twee voeten met verschillende sokken