Levensbedreigende situatie: bel meteen 112

Acute huisartsenzorg buiten kantooruren: 079 343 16 00 Meer spoedinfo

Zoetermeer Gezond

De site over zorg dichtbij huis. Over de Zoetermeerse huisarts, apotheek en andere zorgaanbieders in de eerste lijn die deelnemen aan gestructureerde samenwerking (ondersteund door de SGZ)

Nieuws en uitgelicht

  ^ array:22 [
   "view" => Drupal\views\ViewExecutable {#3821
    +storage: Drupal\views\Entity\View {#4292
     #base_table: "node_field_data"
     #id: "news_highlights"
     #label: "Nieuws en uitgelicht"
     #description: "Block met de laatste 3 nieuws/uitgelicht berichten, per zorgverlener type indien op die pagina"
     #tag: ""
     #display: array:7 [
      "default" => &2 array:6 [
       "display_plugin" => "default"
       "id" => "default"
       "display_title" => "Master"
       "position" => 0
       "display_options" => array:18 [ …18]
       "cache_metadata" => array:3 [ …3]
      ]
      "block_1" => array:6 [
       "display_plugin" => "block"
       "id" => "block_1"
       "display_title" => "Nieuws en Uitgelicht Blok per categorie"
       "position" => 4
       "display_options" => array:10 [ …10]
       "cache_metadata" => array:3 [ …3]
      ]
      "block_2" => &3 array:6 [
       "display_plugin" => "block"
       "id" => "block_2"
       "display_title" => "Nieuws en Uitgelicht Home pagina"
       "position" => 1
       "display_options" => array:8 [
        "display_extenders" => []
        "block_description" => "Nieuws en uitgelicht - Home pagina"
        "arguments" => []
        "defaults" => array:4 [ …4]
        "display_description" => ""
        "pager" => array:2 [ …2]
        "style" => array:2 [ …2]
        "row" => array:2 [ …2]
       ]
       "cache_metadata" => array:3 [
        "max-age" => -1
        "contexts" => array:4 [ …4]
        "tags" => []
       ]
      ]
      "block_3" => array:6 [
       "display_plugin" => "block"
       "id" => "block_3"
       "display_title" => "Nieuws en uitgelicht - Huisarts subsite"
       "position" => 1
       "display_options" => array:14 [ …14]
       "cache_metadata" => array:3 [ …3]
      ]
      "page_1" => array:6 [
       "display_plugin" => "page"
       "id" => "page_1"
       "display_title" => "Nieuws en Uitgelicht per categorie"
       "position" => 3
       "display_options" => array:7 [ …7]
       "cache_metadata" => array:3 [ …3]
      ]
      "page_2" => array:6 [
       "display_plugin" => "page"
       "id" => "page_2"
       "display_title" => "News overview general"
       "position" => 5
       "display_options" => array:12 [ …12]
       "cache_metadata" => array:3 [ …3]
      ]
      "page_3" => array:6 [
       "display_plugin" => "page"
       "id" => "page_3"
       "display_title" => "News general practitioners"
       "position" => 6
       "display_options" => array:12 [ …12]
       "cache_metadata" => array:3 [ …3]
      ]
     ]
     #base_field: "nid"
     #executable: Drupal\views\ViewExecutable {#3821}
     #module: "views"
     #originalId: "news_highlights"
     #status: true
     #uuid: "476d2a87-8f53-4f46-8d49-a2a2806de9cb"
     -isUninstalling: false
     #langcode: "nl"
     #third_party_settings: []
     #_core: []
     #trustedData: false
     #entityTypeId: "view"
     #enforceIsNew: null
     #typedData: null
     #cacheContexts: array:2 [
      0 => "languages:language_interface"
      1 => "url.site"
     ]
     #cacheTags: []
     #cacheMaxAge: -1
     #_serviceIds: []
     #_entityStorages: []
     #dependencies: array:2 [
      "config" => array:5 [
       0 => "core.entity_view_mode.node.highlighted"
       1 => "core.entity_view_mode.node.teaser"
       2 => "node.type.highlight"
       3 => "node.type.news"
       4 => "taxonomy.vocabulary.healthcareprovider_type"
      ]
      "module" => array:5 [
       0 => "domain"
       1 => "domain_access"
       2 => "node"
       3 => "taxonomy"
       4 => "user"
      ]
     ]
     #isSyncing: false
    }
    +built: true
    +executed: true
    +args: []
    +build_info: array:3 [
     "query" => Drupal\Core\Database\Query\Select {#4599
      #fields: array:3 [
       "node_field_data_sticky" => array:3 [ …3]
       "node_field_data_created" => array:3 [ …3]
       "nid" => array:3 [ …3]
      ]
      #expressions: []
      #tables: array:1 [
       "node_field_data" => array:5 [ …5]
      ]
      #order: array:2 [
       "node_field_data_sticky" => "DESC"
       "node_field_data_created" => "DESC"
      ]
      #group: []
      #having: Drupal\Core\Database\Query\Condition {#4604
       #conditions: array:1 [ …1]
       #arguments: []
       #changed: false
       #queryPlaceholderIdentifier: "6298f0df9f5ee2.68037025"
       #stringVersion: ""
      }
      #distinct: false
      #range: array:2 [
       "start" => 0
       "length" => 2
      ]
      #union: []
      #prepared: true
      #forUpdate: false
      #connection: Drupal\Core\Database\Driver\mysql\Connection {#18
       #statementClass: null
       #statementWrapperClass: "Drupal\Core\Database\StatementWrapper"
       #needsCleanup: false
       -serverVersion: null
       #identifierQuotes: array:2 [ …2]
       #target: "default"
       #key: "default"
       #logger: null
       #transactionLayers: []
       #driverClasses: array:3 [ …3]
       #transactionalDDLSupport: false
       #temporaryNameIndex: 0
       #connection: PDO {#17 …2}
       #connectionOptions: array:10 [ …10]
       #schema: null
       #prefixes: array:1 [ …1]
       #prefixSearch: array:2 [ …2]
       #prefixReplace: array:2 [ …2]
       #unprefixedTablesMap: []
       #escapedNames: []
       #escapedTables: array:41 [ …41]
       #escapedFields: array:87 [ …87]
       #escapedAliases: array:47 [ …47]
       #rootTransactionEndCallbacks: []
       +"_serviceId": "database"
      }
      #connectionTarget: "default"
      #connectionKey: "default"
      #queryOptions: array:1 [
       "return" => 1
      ]
      #uniqueIdentifier: "6298f0df9f5ee2.68037025"
      #nextPlaceholder: 3
      #comments: []
      #condition: Drupal\Core\Database\Query\Condition {#4593
       #conditions: array:2 [ …2]
       #arguments: array:3 [ …3]
       #changed: false
       #queryPlaceholderIdentifier: "6298f0df9f5ee2.68037025"
       #stringVersion: "("node_field_data"."status" = :db_condition_placeholder_0) AND ("node_field_data"."type" IN (:db_condition_placeholder_1, :db_condition_placeholder_2))"
      }
      +"alterTags": array:3 [
       "views" => 1
       "views_news_highlights" => 1
       "node_access" => 1
      ]
      +"alterMetaData": array:2 [
       "views_substitutions" => array:11 [ …11]
       "view" => Drupal\views\ViewExecutable {#3821}
      ]
     }
     "count_query" => Drupal\Core\Database\Query\Select {#4598
      #fields: array:3 [
       "node_field_data_sticky" => array:3 [ …3]
       "node_field_data_created" => array:3 [ …3]
       "nid" => array:3 [ …3]
      ]
      #expressions: []
      #tables: array:1 [
       "node_field_data" => array:5 [ …5]
      ]
      #order: array:2 [
       "node_field_data_sticky" => "DESC"
       "node_field_data_created" => "DESC"
      ]
      #group: []
      #having: Drupal\Core\Database\Query\Condition {#4618
       #conditions: array:1 [ …1]
       #arguments: []
       #changed: true
       #queryPlaceholderIdentifier: null
       #stringVersion: null
      }
      #distinct: false
      #range: null
      #union: []
      #prepared: true
      #forUpdate: false
      #connection: Drupal\Core\Database\Driver\mysql\Connection {#18}
      #connectionTarget: "default"
      #connectionKey: "default"
      #queryOptions: array:1 [
       "return" => 1
      ]
      #uniqueIdentifier: "6298f0df9f6f33.34732325"
      #nextPlaceholder: 0
      #comments: []
      #condition: Drupal\Core\Database\Query\Condition {#4617
       #conditions: array:2 [ …2]
       #arguments: []
       #changed: true
       #queryPlaceholderIdentifier: null
       #stringVersion: null
      }
      +"alterTags": array:3 [
       "views" => 1
       "views_news_highlights" => 1
       "node_access" => 1
      ]
      +"alterMetaData": array:2 [
       "views_substitutions" => array:11 [ …11]
       "view" => Drupal\views\ViewExecutable {#3821}
      ]
     }
     "query_args" => []
    ]
    #ajaxEnabled: false
    +result: array:2 [
     0 => Drupal\views\ResultRow {#4632
      +_entity: Drupal\node\Entity\Node {#4640
       +in_preview: null
       #values: array:34 [ …34]
       #fields: []
       #fieldDefinitions: array:37 [ …37]
       #languages: array:3 [ …3]
       #langcodeKey: "langcode"
       #defaultLangcodeKey: "default_langcode"
       #activeLangcode: "x-default"
       #defaultLangcode: "nl"
       #translations: array:1 [ …1]
       #translationInitialize: false
       #newRevision: false
       #isDefaultRevision: "1"
       #entityKeys: array:4 [ …4]
       #translatableEntityKeys: array:8 [ …8]
       #validated: false
       #validationRequired: false
       #loadedRevisionId: "1550"
       #revisionTranslationAffectedKey: "revision_translation_affected"
       #enforceRevisionTranslationAffected: []
       #entityTypeId: "node"
       #enforceIsNew: null
       #typedData: null
       #cacheContexts: []
       #cacheTags: []
       #cacheMaxAge: -1
       #_serviceIds: []
       #_entityStorages: []
       #isSyncing: false
      }
      +_relationship_entities: []
      +index: 0
      +"node_field_data_sticky": "0"
      +"node_field_data_created": "1652790506"
      +"nid": "375"
     }
     1 => Drupal\views\ResultRow {#4633
      +_entity: Drupal\node\Entity\Node {#4639
       +in_preview: null
       #values: array:31 [ …31]
       #fields: []
       #fieldDefinitions: array:37 [ …37]
       #languages: array:3 [ …3]
       #langcodeKey: "langcode"
       #defaultLangcodeKey: "default_langcode"
       #activeLangcode: "x-default"
       #defaultLangcode: "nl"
       #translations: array:1 [ …1]
       #translationInitialize: false
       #newRevision: false
       #isDefaultRevision: "1"
       #entityKeys: array:4 [ …4]
       #translatableEntityKeys: array:8 [ …8]
       #validated: false
       #validationRequired: false
       #loadedRevisionId: "1523"
       #revisionTranslationAffectedKey: "revision_translation_affected"
       #enforceRevisionTranslationAffected: []
       #entityTypeId: "node"
       #enforceIsNew: null
       #typedData: null
       #cacheContexts: []
       #cacheTags: []
       #cacheMaxAge: -1
       #_serviceIds: []
       #_entityStorages: []
       #isSyncing: false
      }
      +_relationship_entities: []
      +index: 1
      +"node_field_data_sticky": "0"
      +"node_field_data_created": "1612777467"
      +"nid": "370"
     }
    ]
    #current_page: null
    #items_per_page: "2"
    #offset: null
    +total_rows: 0
    +attachment_before: []
    +attachment_after: []
    +feedIcons: []
    +exposed_data: []
    #exposed_input: []
    +exposed_raw_input: []
    +old_view: []
    +parent_views: []
    +is_attachment: false
    +current_display: "block_2"
    +query: &7 Drupal\views\Plugin\views\query\Sql {#4410
     #tableQueue: array:1 [
      "node_field_data" => array:4 [
       "alias" => "node_field_data"
       "table" => "node_field_data"
       "relationship" => "node_field_data"
       "join" => null
      ]
     ]
     +tables: array:1 [
      "node_field_data" => array:1 [
       "node_field_data" => array:2 [ …2]
      ]
     ]
     +relationships: array:1 [
      "node_field_data" => array:4 [
       "link" => null
       "table" => "node_field_data"
       "alias" => "node_field_data"
       "base" => "node_field_data"
      ]
     ]
     +where: array:1 [
      1 => array:3 [
       "conditions" => array:2 [ …2]
       "args" => []
       "type" => "AND"
      ]
     ]
     +having: []
     #groupOperator: "AND"
     +orderby: array:2 [
      0 => array:2 [
       "field" => "node_field_data_sticky"
       "direction" => "DESC"
      ]
      1 => array:2 [
       "field" => "node_field_data_created"
       "direction" => "DESC"
      ]
     ]
     +groupby: []
     +fields: array:3 [
      "node_field_data_sticky" => array:3 [
       "field" => "sticky"
       "table" => "node_field_data"
       "alias" => "node_field_data_sticky"
      ]
      "node_field_data_created" => array:3 [
       "field" => "created"
       "table" => "node_field_data"
       "alias" => "node_field_data_created"
      ]
      "nid" => array:3 [
       "field" => "nid"
       "table" => "node_field_data"
       "alias" => "nid"
      ]
     ]
     +distinct: false
     #hasAggregate: false
     #getCountOptimized: false
     #fieldAliases: array:1 [
      "node_field_data" => array:3 [
       "sticky" => "node_field_data_sticky"
       "created" => "node_field_data_created"
       "nid" => "nid"
      ]
     ]
     +tags: []
     #noDistinct: null
     #entityTypeManager: Drupal\Core\Entity\EntityTypeManager {#275
      #handlers: array:3 [
       "storage" => array:19 [ …19]
       "access" => array:5 [ …5]
       "view_builder" => array:4 [ …4]
      ]
      #stringTranslation: Drupal\Core\StringTranslation\TranslationManager {#277
       #translators: array:2 [
        30 => array:1 [ …1]
        0 => array:1 [ …1]
       ]
       #sortedTranslators: array:2 [
        0 => Drupal\Core\StringTranslation\Translator\CustomStrings {#280 …5}
        1 => Drupal\locale\LocaleTranslation {#286 …11}
       ]
       #defaultLangcode: "nl"
       +"_serviceId": "string_translation"
      }
      #classResolver: Drupal\Core\DependencyInjection\ClassResolver {#66
       #_serviceIds: []
       #_entityStorages: []
       #container: Drupal\Core\DependencyInjection\Container {#24 …7}
       +"_serviceId": "class_resolver"
      }
      #entityLastInstalledSchemaRepository: Drupal\Core\Entity\EntityLastInstalledSchemaRepository {#274
       #keyValueFactory: Drupal\Core\KeyValueStore\KeyValueFactory {#204 …4}
       #cacheBackend: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#251
        #maxRows: 5000
        #bin: "cache_discovery"
        #connection: Drupal\Core\Database\Driver\mysql\Connection {#18}
        #checksumProvider: Drupal\Core\Cache\DatabaseCacheTagsChecksum {#56 …5}
        +"_serviceId": "cache.discovery"
       }
       #entityTypeDefinitions: array:49 [ …49]
       +"_serviceId": "entity.last_installed_schema.repository"
      }
      #cacheKey: "entity_type"
      #cacheTags: array:1 [
       0 => "entity_types"
      ]
      #alterHook: "entity_type"
      #subdir: "Entity"
      #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36
       #loadedFiles: array:100 [ …100]
       #moduleList: array:100 [ …100]
       #loaded: true
       #implementations: array:350 [ …350]
       #verified: array:146 [ …146]
       #hookInfo: null
       #cacheBackend: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#32 …5}
       #cacheNeedsWriting: false
       #alterFunctions: array:66 [ …66]
       #root: "/data/www/acc.zoetermeergezond.nl/current/web"
       #includeFileKeys: array:15 [ …15]
       +"_serviceId": "module_handler"
      }
      #defaults: []
      #pluginDefinitionAnnotationName: "Drupal\Component\Annotation\Plugin"
      #pluginInterface: "Drupal\Core\Entity\EntityInterface"
      #namespaces: ArrayObject {#260
       +"_serviceId": "container.namespaces"
       -storage: array:115 [ …115]
       flag::STD_PROP_LIST: false
       flag::ARRAY_AS_PROPS: false
       iteratorClass: "ArrayIterator"
      }
      #additionalAnnotationNamespaces: []
      #discovery: Drupal\Core\Plugin\Discovery\AnnotatedClassDiscovery {#273
       #directorySuffix: "/Entity"
       #namespaceSuffix: "\Entity"
       #rootNamespacesIterator: ArrayObject {#260}
       #pluginNamespaces: []
       #pluginDefinitionAnnotationName: "Drupal\Core\Entity\Annotation\EntityType"
       #annotationReader: null
       #annotationNamespaces: []
       #fileCache: Drupal\Component\FileCache\FileCache {#276 …3}
      }
      #factory: null
      #mapper: null
      #definitions: array:49 [
       "block" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#176 …43}
       "block_content" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#220 …40}
       "block_content_type" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#212 …43}
       "config_split" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#227 …43}
       "domain" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#234 …43}
       "domain_alias" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#240 …43}
       "editor" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#231 …43}
       "embed_button" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#265 …43}
       "entity_browser" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#271 …43}
       "entity_embed_fake_entity" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#285 …40}
       "field_config" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#282 …43}
       "field_storage_config" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#292 …43}
       "file" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#298 …40}
       "filter_format" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#304 …43}
       "geocoder_provider" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#310 …43}
       "image_style" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#316 …43}
       "language_content_settings" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#322 …43}
       "configurable_language" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#328 …43}
       "linkit_profile" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#334 …43}
       "media" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#337 …40}
       "media_type" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#343 …43}
       "metatag_defaults" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#349 …43}
       "node" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#352
        #revision_metadata_keys: array:4 [
         "revision_user" => "revision_uid"
         "revision_created" => "revision_timestamp"
         "revision_log_message" => "revision_log"
         "revision_default" => "revision_default"
        ]
        #static_cache: true
        #render_cache: true
        #persistent_cache: true
        #entity_keys: array:12 [
         "id" => "nid"
         "revision" => "vid"
         "bundle" => "type"
         "label" => "title"
         "langcode" => "langcode"
         "uuid" => "uuid"
         "status" => "status"
         "published" => "status"
         "uid" => "uid"
         "owner" => "uid"
         "default_langcode" => "default_langcode"
         "revision_translation_affected" => "revision_translation_affected"
        ]
        #id: "node"
        #originalClass: "Drupal\node\Entity\Node"
        #handlers: array:10 [
         "storage" => "Drupal\node\NodeStorage"
         "storage_schema" => "Drupal\node\NodeStorageSchema"
         "view_builder" => "Drupal\node\NodeViewBuilder"
         "access" => "Drupal\node\NodeAccessControlHandler"
         "views_data" => "Drupal\node\NodeViewsData"
         "form" => array:4 [ …4]
         "route_provider" => array:1 [ …1]
         "list_builder" => "Drupal\node\NodeListBuilder"
         "translation" => "Drupal\node\NodeTranslationHandler"
         "inline_form" => "\Drupal\inline_entity_form\Form\NodeInlineForm"
        ]
        #admin_permission: null
        #permission_granularity: "bundle"
        #links: array:7 [
         "canonical" => "/node/{node}"
         "delete-form" => "/node/{node}/delete"
         "delete-multiple-form" => "/admin/content/node/delete"
         "edit-form" => "/node/{node}/edit"
         "version-history" => "/node/{node}/revisions"
         "revision" => "/node/{node}/revisions/{node_revision}/view"
         "create" => "/node"
        ]
        #bundle_entity_type: "node_type"
        #bundle_of: null
        #bundle_label: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#353
         #translatedMarkup: null
         #options: []
         #stringTranslation: null
         #string: "Content type"
         #arguments: []
        }
        #base_table: "node"
        #revision_data_table: "node_field_revision"
        #revision_table: "node_revision"
        #data_table: "node_field_data"
        #internal: false
        #translatable: true
        #show_revision_ui: true
        #label: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#354
         #translatedMarkup: null
         #options: []
         #stringTranslation: null
         #string: "Content"
         #arguments: []
        }
        #label_collection: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#355
         #translatedMarkup: null
         #options: []
         #stringTranslation: null
         #string: "Content"
         #arguments: []
        }
        #label_singular: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#356
         #translatedMarkup: null
         #options: []
         #stringTranslation: null
         #string: "content item"
         #arguments: []
        }
        #label_plural: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#357
         #translatedMarkup: null
         #options: []
         #stringTranslation: null
         #string: "content items"
         #arguments: []
        }
        #label_count: array:3 [
         "singular" => "@count content item"
         "plural" => "@count content items"
         "context" => null
        ]
        #uri_callback: null
        #group: "content"
        #group_label: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#358
         #translatedMarkup: null
         #options: array:1 [ …1]
         #stringTranslation: null
         #string: "Content"
         #arguments: []
        }
        #field_ui_base_route: "entity.node_type.edit_form"
        #common_reference_target: true
        #list_cache_contexts: array:1 [
         0 => "user.node_grants:view"
        ]
        #list_cache_tags: array:1 [
         0 => "node_list"
        ]
        #constraints: array:3 [
         "EntityChanged" => null
         "EntityUntranslatableFields" => null
         "MenuSettings" => []
        ]
        #additional: array:1 [
         "token_type" => "node"
        ]
        #class: "Drupal\node\Entity\Node"
        #provider: "node"
        #_serviceIds: []
        #_entityStorages: []
        #stringTranslation: null
       }
       "node_type" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#359 …43}
       "path_alias" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#365 …40}
       "behavior_settings" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#371 …43}
       "rdf_mapping" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#374 …43}
       "redirect" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#379 …40}
       "responsive_image_style" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#383 …43}
       "search_page" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#389 …43}
       "shortcut" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#395 …40}
       "shortcut_set" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#402 …43}
       "menu" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#408 …43}
       "action" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#414 …43}
       "taxonomy_term" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#420 …40}
       "taxonomy_vocabulary" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#427 …43}
       "user_role" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#433 …43}
       "user" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#439 …40}
       "menu_link_content" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#445 …40}
       "pathauto_pattern" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#451 …43}
       "view" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#454 …43}
       "paragraphs_type" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#460 …43}
       "paragraph" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#466 …40}
       "entity_view_display" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#473 …43}
       "entity_form_mode" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#476 …43}
       "entity_form_display" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#479 …43}
       "entity_view_mode" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#482 …43}
       "base_field_override" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#485 …43}
       "date_format" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#488 …43}
      ]
      #cacheBackend: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#251}
      #useCaches: true
      #container: Drupal\Core\DependencyInjection\Container {#24 …7}
      +"_serviceId": "entity_type.manager"
     }
     #dateSql: Drupal\views\Plugin\views\query\MysqlDateSql {#4411
      #database: Drupal\Core\Database\Driver\mysql\Connection {#18}
      +"_serviceId": "views.date_sql"
     }
     #messenger: Drupal\Core\Messenger\Messenger {#988
      #flashBag: Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Flash\FlashBag {#181
       -name: "flashes"
       -flashes: & []
       -storageKey: "_symfony_flashes"
      }
      #killSwitch: Drupal\Core\PageCache\ResponsePolicy\KillSwitch {#767
       #kill: false
       +"_serviceId": "page_cache_kill_switch"
      }
      +"_serviceId": "messenger"
     }
     +pager: null
     #limit: "2"
     +options: array:5 [
      "disable_sql_rewrite" => false
      "distinct" => false
      "replica" => false
      "query_comment" => ""
      "query_tags" => []
     ]
     +view: Drupal\views\ViewExecutable {#3821}
     +displayHandler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#3723
      #usesAttachments: true
      #entityTypeManager: Drupal\Core\Entity\EntityTypeManager {#275}
      #blockManager: Drupal\Core\Block\BlockManager {#2938
       #logger: Drupal\Core\Logger\LoggerChannel {#2943
        #callDepth: 0
        #channel: "system"
        #levelTranslation: array:8 [ …8]
        #loggers: array:1 [ …1]
        #requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#21
         -requests: array:2 [ …2]
         +"_serviceId": "request_stack"
        }
        #currentUser: Drupal\Core\Session\AccountProxy {#194
         #account: Drupal\Core\Session\AnonymousUserSession {#549
          #uid: 0
          #roles: array:1 [
           0 => "anonymous"
          ]
          #access: null
          +name: ""
          #preferred_langcode: null
          #preferred_admin_langcode: null
          #mail: null
          #timezone: null
         }
         #id: 0
         #eventDispatcher: Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher {#61 …4}
         #_serviceIds: []
         #_entityStorages: []
         +"_serviceId": "current_user"
        }
        +"_serviceId": "logger.channel.default"
       }
       #cacheKey: "block_plugins"
       #cacheTags: []
       #alterHook: "block"
       #subdir: "Plugin/Block"
       #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
       #defaults: []
       #pluginDefinitionAnnotationName: "Drupal\Core\Block\Annotation\Block"
       #pluginInterface: "Drupal\Core\Block\BlockPluginInterface"
       #namespaces: ArrayObject {#260}
       #additionalAnnotationNamespaces: []
       #discovery: null
       #factory: Drupal\Core\Plugin\Factory\ContainerFactory {#2927
        #discovery: Drupal\Core\Block\BlockManager {#2938}
        #interface: "Drupal\Core\Block\BlockPluginInterface"
       }
       #mapper: null
       #definitions: array:75 [
        "block_content:9b969025-fc21-4f9b-9a9e-d0dfe5685a9b" => array:8 [ …8]
        "block_content:5f940b26-5ab0-4b8d-90dd-9b64e00b2968" => array:8 [ …8]
        "block_content:bc5f0cc7-3449-429a-af8f-3e14ec3fab2d" => array:8 [ …8]
        "block_content:648c7433-d4a4-4a8d-9f64-5a07bb4b1964" => array:8 [ …8]
        "block_content:4b98a327-bd93-4582-b23a-14edc4e80899" => array:8 [ …8]
        "block_content:1c50caf0-c86f-448a-85b8-22fc87899fc3" => array:8 [ …8]
        "block_content:55417a45-3638-4a95-ad42-057feaf209e6" => array:8 [ …8]
        "block_content:51be6b01-5e63-41e8-afa7-36aa7bbb5b4b" => array:8 [ …8]
        "block_content:bb6b3a99-b979-4b2f-9daa-5fead2cd04aa" => array:8 [ …8]
        "block_content:5d156330-e49a-47ad-bddf-392b4bf1483c" => array:8 [ …8]
        "block_content:3f6854b4-6695-4c51-b36d-1566e5411b98" => array:8 [ …8]
        "entity_view:block" => array:7 [ …7]
        "entity_view:block_content" => array:7 [ …7]
        "entity_view:config_split" => array:7 [ …7]
        "entity_view:entity_embed_fake_entity" => array:7 [ …7]
        "entity_view:file" => array:7 [ …7]
        "entity_view:media" => array:7 [ …7]
        "entity_view:node" => array:7 [ …7]
        "entity_view:path_alias" => array:7 [ …7]
        "entity_view:redirect" => array:7 [ …7]
        "entity_view:shortcut" => array:7 [ …7]
        "entity_view:taxonomy_term" => array:7 [ …7]
        "entity_view:user" => array:7 [ …7]
        "entity_view:menu_link_content" => array:7 [ …7]
        "entity_view:paragraph" => array:7 [ …7]
        "domain_nav_block" => array:6 [ …6]
        "domain_switcher_block" => array:6 [ …6]
        "domain_token_block" => array:6 [ …6]
        "domain_server_block" => array:6 [ …6]
        "language_block:language_interface" => array:7 [ …7]
        "menu_block:account" => array:9 [ …9]
        "menu_block:admin" => array:9 [ …9]
        "menu_block:footer" => array:9 [ …9]
        "menu_block:footer-secondary" => array:9 [ …9]
        "menu_block:general-practitioners-menu" => array:9 [ …9]
        "menu_block:main" => array:9 [ …9]
        "menu_block:navigation" => array:9 [ …9]
        "menu_block:tools" => array:9 [ …9]
        "node_syndicate_block" => array:6 [ …6]
        "search_form_block" => array:6 [ …6]
        "shortcuts" => array:6 [ …6]
        "system_breadcrumb_block" => array:6 [ …6]
        "system_branding_block" => array:7 [ …7]
        "system_messages_block" => array:6 [ …6]
        "system_powered_by_block" => array:6 [ …6]
        "system_menu_block:account" => array:9 [ …9]
        "system_menu_block:admin" => array:9 [ …9]
        "system_menu_block:footer" => array:9 [ …9]
        "system_menu_block:footer-secondary" => array:9 [ …9]
        "system_menu_block:general-practitioners-menu" => array:9 [ …9]
        "system_menu_block:main" => array:9 [ …9]
        "system_menu_block:navigation" => array:9 [ …9]
        "system_menu_block:tools" => array:9 [ …9]
        "system_main_block" => array:7 [ …7]
        "user_login_block" => array:6 [ …6]
        "views_block:content_recent-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:downloads-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:general_practitioner_care_videos-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:general_pratice_center_info-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:healthcare_centre-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:healthcareprovider_types-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:healthcareproviders-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:news_block_general_practitioners_-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:news_highlights-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:news_highlights-block_2" => array:8 [ …8]
        "views_block:news_highlights-block_3" => array:8 [ …8]
        "views_block:quicklinks-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:related_content-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:related_content-block_2" => array:8 [ …8]
        "views_block:who_s_new-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:who_s_online-who_s_online_block" => array:8 [ …8]
        "local_actions_block" => array:6 [ …6]
        "local_tasks_block" => array:6 [ …6]
        "page_title_block" => array:7 [ …7]
        "broken" => array:6 [ …6]
       ]
       #cacheBackend: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#251}
       #useCaches: true
       #stringTranslation: null
       +"_serviceId": "plugin.manager.block"
      }
      +view: Drupal\views\ViewExecutable {#3821}
      +handlers: array:8 [
       "argument" => &25 []
       "field" => &26 array:4 [
        "type" => Drupal\views\Plugin\views\field\EntityField {#4061
         +items: []
         +multiple: false
         +limit_values: false
         +base_table: null
         #formatterOptions: null
         #entityTypeManager: Drupal\Core\Entity\EntityTypeManager {#275}
         #entityRepository: Drupal\Core\Entity\EntityRepository {#508
          #entityTypeManager: Drupal\Core\Entity\EntityTypeManager {#275}
          #languageManager: Drupal\language\ConfigurableLanguageManager {#261
           #configFactory: Drupal\Core\Config\ConfigFactory {#248
            #storage: Drupal\Core\Config\CachedStorage {#245 …6}
            #eventDispatcher: Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher {#61 …4}
            #cache: array:166 [ …166]
            #typedConfigManager: Drupal\Core\Config\TypedConfigManager {#250 …25}
            #configFactoryOverrides: array:3 [ …3]
            +"_serviceId": "config.factory"
           }
           #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
           #configFactoryOverride: Drupal\language\Config\LanguageConfigFactoryOverride {#254
            #baseStorage: Drupal\Core\Config\CachedStorage {#245 …6}
            #storages: array:1 [ …1]
            #typedConfigManager: Drupal\Core\Config\TypedConfigManager {#250 …25}
            #eventDispatcher: Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher {#61 …4}
            #language: Drupal\Core\Language\Language {#255 …5}
            +"_serviceId": "language.config_factory_override"
           }
           #requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#21}
           #negotiator: null
           #languageTypes: array:5 [
            "all" => array:3 [ …3]
            "configurable" => array:1 [ …1]
            "negotiation" => array:3 [ …3]
            "_core" => array:1 [ …1]
            "langcode" => "nl"
           ]
           #languageTypesInfo: array:3 [
            "language_interface" => array:3 [ …3]
            "language_content" => array:4 [ …4]
            "language_url" => array:2 [ …2]
           ]
           #negotiatedLanguages: array:3 [
            "language_interface" => Drupal\Core\Language\Language {#255 …5}
            "language_url" => Drupal\Core\Language\Language {#255 …5}
            "language_content" => Drupal\Core\Language\Language {#255 …5}
           ]
           #negotiatedMethods: null
           #initialized: false
           #initializing: []
           #languages: array:1 [
            "nl" => array:2 [ …2]
           ]
           #defaultLanguage: Drupal\Core\Language\LanguageDefault {#256
            #language: Drupal\Core\Language\Language {#255 …5}
            +"_serviceId": "language.default"
           }
           #_serviceIds: []
           #_entityStorages: []
           +"_serviceId": "language_manager"
           +"definedLanguageTypesInfo": array:3 [
            "language_interface" => array:3 [ …3]
            "language_content" => array:3 [ …3]
            "language_url" => array:1 [ …1]
           ]
          }
          #contextRepository: Drupal\Core\Plugin\Context\LazyContextRepository {#510
           #contextProviderServiceIDs: array:5 [ …5]
           #container: Drupal\Core\DependencyInjection\Container {#24 …7}
           #contexts: array:3 [ …3]
           +"_serviceId": "context.repository"
          }
          +"_serviceId": "entity.repository"
         }
         #formatterPluginManager: Drupal\Core\Field\FormatterPluginManager {#2194
          #formatterOptions: null
          #fieldTypeManager: Drupal\Core\Field\FieldTypePluginManager {#1763
           #typedDataManager: Drupal\Core\TypedData\TypedDataManager {#755 …23}
           #cacheKey: "field_types_plugins"
           #cacheTags: []
           #alterHook: "field_info"
           #subdir: "Plugin/Field/FieldType"
           #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
           #defaults: []
           #pluginDefinitionAnnotationName: "Drupal\Core\Field\Annotation\FieldType"
           #pluginInterface: "Drupal\Core\Field\FieldItemInterface"
           #namespaces: ArrayObject {#260}
           #additionalAnnotationNamespaces: []
           #discovery: null
           #factory: null
           #mapper: null
           #definitions: array:36 [ …36]
           #cacheBackend: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#251}
           #useCaches: true
           #stringTranslation: null
           +"_serviceId": "plugin.manager.field.field_type"
          }
          #cacheKey: "field_formatter_types_plugins"
          #cacheTags: []
          #alterHook: "field_formatter_info"
          #subdir: "Plugin/Field/FieldFormatter"
          #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
          #defaults: []
          #pluginDefinitionAnnotationName: "Drupal\Core\Field\Annotation\FieldFormatter"
          #pluginInterface: "Drupal\Core\Field\FormatterInterface"
          #namespaces: ArrayObject {#260}
          #additionalAnnotationNamespaces: []
          #discovery: null
          #factory: null
          #mapper: null
          #definitions: array:66 [ …66]
          #cacheBackend: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#251}
          #useCaches: true
          +"_serviceId": "plugin.manager.field.formatter"
         }
         #languageManager: Drupal\language\ConfigurableLanguageManager {#261}
         #renderer: Drupal\Core\Render\Renderer {#580
          #theme: Drupal\Core\Theme\ThemeManager {#595 …7}
          #controllerResolver: Drupal\Core\Controller\ControllerResolver {#63 …4}
          #elementInfo: Drupal\Core\Render\ElementInfoManager {#585 …20}
          #placeholderGenerator: Drupal\Core\Render\PlaceholderGenerator {#587 …2}
          #renderCache: Drupal\Core\Render\PlaceholderingRenderCache {#594 …6}
          #rendererConfig: array:2 [ …2]
          #isRenderingRoot: false
          #requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#21}
          +"_serviceId": "renderer"
         }
         #fieldTypePluginManager: Drupal\Core\Field\FieldTypePluginManager {#1763}
         #entityFieldRenderer: null
         +field_alias: "unknown"
         +aliases: []
         +original_value: null
         +additional_fields: []
         #linkGenerator: null
         #lastRenderIndex: null
         +query: &7 Drupal\views\Plugin\views\query\Sql {#4410}
         +table: "node_field_data"
         +tableAlias: null
         +realField: "type"
         +field: "type"
         +relationship: null
         #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
         #viewsData: Drupal\views\ViewsData {#3506
          #baseCid: "views_data"
          #cacheBackend: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#287
           #maxRows: 5000
           #bin: "cache_default"
           #connection: Drupal\Core\Database\Driver\mysql\Connection {#18}
           #checksumProvider: Drupal\Core\Cache\DatabaseCacheTagsChecksum {#56 …5}
           +"_serviceId": "cache.default"
          }
          #storage: array:3 [
           "node_field_data" => array:40 [ …40]
           "node" => array:12 [ …12]
           "views" => array:30 [ …30]
          ]
          #allStorage: []
          #fullyLoaded: false
          #skipCache: false
          #langcode: "nl"
          #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
          #languageManager: Drupal\language\ConfigurableLanguageManager {#261}
          +"_serviceId": "views.views_data"
         }
         +options: array:37 [
          "id" => "type"
          "table" => "node_field_data"
          "field" => "type"
          "relationship" => "none"
          "group_type" => "group"
          "admin_label" => ""
          "label" => ""
          "exclude" => true
          "alter" => array:26 [ …26]
          "element_type" => "span"
          "element_class" => "-type"
          "element_label_type" => "0"
          "element_label_class" => ""
          "element_label_colon" => false
          "element_wrapper_type" => "0"
          "element_wrapper_class" => ""
          "element_default_classes" => false
          "empty" => ""
          "hide_empty" => false
          "empty_zero" => false
          "hide_alter_empty" => true
          "click_sort_column" => "target_id"
          "type" => "entity_reference_label"
          "settings" => array:1 [ …1]
          "group_column" => "target_id"
          "group_columns" => []
          "group_rows" => true
          "delta_limit" => 0
          "delta_offset" => 0
          "delta_reversed" => false
          "delta_first_last" => false
          "multi_type" => "separator"
          "separator" => ", "
          "field_api_classes" => false
          "entity_type" => "node"
          "entity_field" => "type"
          "plugin_id" => "field"
         ]
         +view: Drupal\views\ViewExecutable {#3821}
         +displayHandler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#3723}
         +definition: array:9 [
          "plugin_type" => "field"
          "id" => "field"
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\field\EntityField"
          "provider" => "views"
          "group" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4322 …5}
          "title" => "Inhoudstype"
          "entity_type" => "node"
          "entity field" => "type"
          "field_name" => "type"
         ]
         #usesOptions: false
         #pluginId: "field"
         #pluginDefinition: array:4 [
          "plugin_type" => "field"
          "id" => "field"
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\field\EntityField"
          "provider" => "views"
         ]
         #configuration: array:5 [
          "id" => "field"
          "group" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4322 …5}
          "title" => "Inhoudstype"
          "entity_type" => "node"
          "entity field" => "type"
         ]
         #stringTranslation: null
         #_serviceIds: []
         #_entityStorages: []
         #messenger: null
         #fieldDefinition: Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition {#4414
          #type: "entity_reference"
          #propertyDefinitions: null
          #schema: null
          #indexes: []
          #itemDefinition: Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition {#4420 …3}
          #definition: array:10 [ …10]
          #typedDataManager: null
         }
         #fieldStorageDefinition: null
         #entityFieldManager: Drupal\Core\Entity\EntityFieldManager {#1011
          #extraFields: array:3 [ …3]
          #baseFieldDefinitions: array:5 [ …5]
          #fieldDefinitions: array:4 [ …4]
          #fieldStorageDefinitions: array:3 [ …3]
          #activeFieldStorageDefinitions: array:5 [ …5]
          #fieldMap: []
          #fieldMapByFieldType: []
          #typedDataManager: Drupal\Core\TypedData\TypedDataManager {#755 …23}
          #languageManager: Drupal\language\ConfigurableLanguageManager {#261}
          #keyValueFactory: Drupal\Core\KeyValueStore\KeyValueFactory {#204 …4}
          #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
          #entityTypeManager: Drupal\Core\Entity\EntityTypeManager {#275}
          #entityTypeBundleInfo: Drupal\Core\Entity\EntityTypeBundleInfo {#1017
           #bundleInfo: array:49 [ …49]
           #languageManager: Drupal\language\ConfigurableLanguageManager {#261}
           #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
           #typedDataManager: Drupal\Core\TypedData\TypedDataManager {#755 …23}
           #entityTypeManager: Drupal\Core\Entity\EntityTypeManager {#275}
           #cacheBackend: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#251}
           #useCaches: true
           +"_serviceId": "entity_type.bundle.info"
          }
          #entityDisplayRepository: Drupal\Core\Entity\EntityDisplayRepository {#1012
           #displayModeInfo: array:1 [
            "view_mode" => array:10 [ …10]
           ]
           #languageManager: Drupal\language\ConfigurableLanguageManager {#261}
           #entityTypeManager: Drupal\Core\Entity\EntityTypeManager {#275}
           #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
           #cacheBackend: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#251}
           #useCaches: true
           #stringTranslation: null
           +"_serviceId": "entity_display.repository"
          }
          #entityLastInstalledSchemaRepository: Drupal\Core\Entity\EntityLastInstalledSchemaRepository {#274}
          #cacheBackend: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#251}
          #useCaches: true
          #stringTranslation: null
          +"_serviceId": "entity_field.manager"
         }
         #dependencies: []
         +"is_handler": true
         +"position": 0
        }
        "title" => Drupal\views\Plugin\views\field\EntityField {#4453
         +items: []
         +multiple: false
         +limit_values: false
         +base_table: null
         #formatterOptions: null
         #entityTypeManager: Drupal\Core\Entity\EntityTypeManager {#275}
         #entityRepository: Drupal\Core\Entity\EntityRepository {#508}
         #formatterPluginManager: Drupal\Core\Field\FormatterPluginManager {#2194}
         #languageManager: Drupal\language\ConfigurableLanguageManager {#261}
         #renderer: Drupal\Core\Render\Renderer {#580}
         #fieldTypePluginManager: Drupal\Core\Field\FieldTypePluginManager {#1763}
         #entityFieldRenderer: null
         +field_alias: "unknown"
         +aliases: []
         +original_value: null
         +additional_fields: []
         #linkGenerator: null
         #lastRenderIndex: null
         +query: &7 Drupal\views\Plugin\views\query\Sql {#4410}
         +table: "node_field_data"
         +tableAlias: null
         +realField: "title"
         +field: "title"
         +relationship: null
         #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
         #viewsData: Drupal\views\ViewsData {#3506}
         +options: array:35 [
          "id" => "title"
          "table" => "node_field_data"
          "field" => "title"
          "relationship" => "none"
          "group_type" => "group"
          "admin_label" => ""
          "label" => ""
          "exclude" => true
          "alter" => array:26 [ …26]
          "element_type" => "h3"
          "element_class" => ""
          "element_label_type" => "0"
          "element_label_class" => ""
          "element_label_colon" => false
          "element_wrapper_type" => "article"
          "element_wrapper_class" => ""
          "element_default_classes" => false
          "empty" => ""
          "hide_empty" => false
          "empty_zero" => false
          "hide_alter_empty" => true
          "click_sort_column" => "value"
          "type" => "string"
          "settings" => array:1 [ …1]
          "group_column" => "value"
          "group_columns" => []
          "group_rows" => true
          "delta_limit" => 0
          "delta_offset" => 0
          "delta_reversed" => false
          "delta_first_last" => false
          "multi_type" => "separator"
          "separator" => ", "
          "field_api_classes" => false
          "plugin_id" => "field"
         ]
         +view: Drupal\views\ViewExecutable {#3821}
         +displayHandler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#3723}
         +definition: array:11 [
          "plugin_type" => "field"
          "id" => "field"
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\field\EntityField"
          "provider" => "views"
          "default_formatter_settings" => array:1 [ …1]
          "link_to_node default" => true
          "group" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4322 …5}
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4347 …5}
          "entity_type" => "node"
          "entity field" => "title"
          "field_name" => "title"
         ]
         #usesOptions: false
         #pluginId: "field"
         #pluginDefinition: array:4 [
          "plugin_type" => "field"
          "id" => "field"
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\field\EntityField"
          "provider" => "views"
         ]
         #configuration: array:7 [
          "id" => "field"
          "default_formatter_settings" => array:1 [ …1]
          "link_to_node default" => true
          "group" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4322 …5}
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4347 …5}
          "entity_type" => "node"
          "entity field" => "title"
         ]
         #stringTranslation: null
         #_serviceIds: []
         #_entityStorages: []
         #messenger: null
         #fieldDefinition: Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition {#4493
          #type: "string"
          #propertyDefinitions: null
          #schema: null
          #indexes: []
          #itemDefinition: Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition {#4492 …3}
          #definition: array:10 [ …10]
          #typedDataManager: null
         }
         #fieldStorageDefinition: null
         #entityFieldManager: Drupal\Core\Entity\EntityFieldManager {#1011}
         #dependencies: []
         +"is_handler": true
         +"position": 1
        }
        "view_node" => Drupal\views\Plugin\views\field\EntityLink {#4496
         #accessManager: Drupal\Core\Access\AccessManager {#760
          #routeProvider: Drupal\domain\Routing\DomainRouteProvider {#219
           #connection: Drupal\Core\Database\Driver\mysql\Connection {#18}
           #tableName: "router"
           #state: Drupal\Core\State\State {#202
            #keyValueStore: Drupal\Core\KeyValueStore\DatabaseStorage {#203 …6}
            #cache: array:2 [ …2]
            +"_serviceId": "state"
           }
           #routes: array:8 [
            "entity.node.canonical" => Symfony\Component\Routing\Route {#768 …9}
            "<front>" => Symfony\Component\Routing\Route {#1588 …9}
            "entity.node.delete_form" => Symfony\Component\Routing\Route {#2093 …9}
            "entity.node.delete_multiple_form" => Symfony\Component\Routing\Route {#2144 …9}
            "entity.node.edit_form" => Symfony\Component\Routing\Route {#2133 …9}
            "entity.node.version_history" => Symfony\Component\Routing\Route {#2129 …9}
            "entity.user.canonical" => Symfony\Component\Routing\Route {#2903 …9}
            "search.view_node_search" => Symfony\Component\Routing\Route {#3867 …9}
           ]
           #serializedRoutes: array:105 [
            "<button>" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:1:"/";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:0:{}s:12:"requirements";a:1:{s:7:"_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:8:"_no_path";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:20:"access_check.default";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:8:"#^/$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:1:"/";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:1;s:14:"patternOutline";s:1:"/";s:8:"numParts";i:1;}}"
            "<current>" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:10:"/<current>";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:0:{}s:12:"requirements";a:0:{}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:1:{i:0;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:19:"#^/\<current\>$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:10:"/<current>";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:1;s:14:"patternOutline";s:10:"/<current>";s:8:"numParts";i:1;}}"
            "<nolink>" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:1:"/";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:0:{}s:12:"requirements";a:1:{s:7:"_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:8:"_no_path";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:20:"access_check.default";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:8:"#^/$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:1:"/";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:1;s:14:"patternOutline";s:1:"/";s:8:"numParts";i:1;}}"
            "<none>" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:1:"/";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:0:{}s:12:"requirements";a:1:{s:7:"_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:8:"_no_path";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:20:"access_check.default";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:8:"#^/$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:1:"/";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:1;s:14:"patternOutline";s:1:"/";s:8:"numParts";i:1;}}"
            "admin_toolbar.run.cron" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:9:"/run-cron";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:11:"_controller";s:65:"\Drupal\admin_toolbar_tools\Controller\ToolbarController::runCron";s:6:"_title";s:8:"Run cron";}s:12:"requirements";a:2:{s:11:"_permission";s:29:"administer site configuration";s:11:"_csrf_token";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:3:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:17:"access_check.csrf";i:2;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:17:"#^/run\-cron$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:9:"/run-cron";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:1;s:14:"patternOutline";s:9:"/run-cron";s:8:"numParts";i:1;}}"
            "big_pipe.nojs" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:15:"/big_pipe/no-js";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:11:"_controller";s:59:"\Drupal\big_pipe\Controller\BigPipeController:setNoJsCookie";s:6:"_title";s:19:"BigPipe no-JS check";}s:12:"requirements";a:1:{s:7:"_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:8:"no_cache";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:20:"access_check.default";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:23:"#^/big_pipe/no\-js$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:15:"/big_pipe/no-js";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:15:"/big_pipe/no-js";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "block.category_autocomplete" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:28:"/block-category/autocomplete";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:69:"\Drupal\block\Controller\CategoryAutocompleteController::autocomplete";}s:12:"requirements";a:1:{s:11:"_permission";s:17:"administer blocks";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:36:"#^/block\-category/autocomplete$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:28:"/block-category/autocomplete";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:28:"/block-category/autocomplete";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "block_content.add_form" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:31:"/block/add/{block_content_type}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:11:"_controller";s:64:"\Drupal\block_content\Controller\BlockContentController::addForm";s:15:"_title_callback";s:72:"\Drupal\block_content\Controller\BlockContentController::getAddFormTitle";}s:12:"requirements";a:1:{s:11:"_permission";s:17:"administer blocks";}s:7:"options";a:5:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:12:"_admin_route";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:10:"parameters";a:1:{s:18:"block_content_type";a:2:{s:4:"type";s:25:"entity:block_content_type";s:9:"converter";s:63:"drupal.proxy_original_service.paramconverter.configentity_admin";}}s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:18:"block_content_type";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:48:"#^/block/add/(?P<block_content_type>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:18:"block_content_type";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:10:"/block/add";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:18:"block_content_type";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:6;s:14:"patternOutline";s:12:"/block/add/%";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "block_content.add_page" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:10:"/block/add";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:11:"_controller";s:60:"\Drupal\block_content\Controller\BlockContentController::add";s:6:"_title";s:16:"Add custom block";}s:12:"requirements";a:1:{s:11:"_permission";s:17:"administer blocks";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:12:"_admin_route";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:17:"#^/block/add$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:10:"/block/add";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:10:"/block/add";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "contextual.render" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:18:"/contextual/render";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:47:"\Drupal\contextual\ContextualController::render";}s:12:"requirements";a:1:{s:11:"_permission";s:23:"access contextual links";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:25:"#^/contextual/render$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:18:"/contextual/render";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:18:"/contextual/render";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "editor.field_untransformed_text" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:69:"/editor/{entity_type}/{entity}/{field_name}/{langcode}/{view_mode_id}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:53:"\Drupal\editor\EditorController::getUntransformedText";}s:12:"requirements";a:2:{s:11:"_permission";s:23:"access in-place editing";s:30:"_access_quickedit_entity_field";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:10:"parameters";a:1:{s:6:"entity";a:2:{s:4:"type";s:20:"entity:{entity_type}";s:9:"converter";s:63:"drupal.proxy_original_service.paramconverter.configentity_admin";}}s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:5:{i:0;s:11:"entity_type";i:1;s:6:"entity";i:2;s:10:"field_name";i:3;s:8:"langcode";i:4;s:12:"view_mode_id";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:126:"#^/editor/(?P<entity_type>[^/]++)/(?P<entity>[^/]++)/(?P<field_name>[^/]++)/(?P<langcode>[^/]++)/(?P<view_mode_id>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:6:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:12:"view_mode_id";i:4;b:1;}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:8:"langcode";i:4;b:1;}i:2;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:10:"field_name";i:4;b:1;}i:3;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:6:"entity";i:4;b:1;}i:4;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:11:"entity_type";i:4;b:1;}i:5;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:7:"/editor";}}s:9:"path_vars";a:5:{i:0;s:11:"entity_type";i:1;s:6:"entity";i:2;s:10:"field_name";i:3;s:8:"langcode";i:4;s:12:"view_mode_id";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:32;s:14:"patternOutline";s:17:"/editor/%/%/%/%/%";s:8:"numParts";i:6;}}"
            "editor.filter_xss" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:34:"/editor/filter_xss/{filter_format}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:42:"\Drupal\editor\EditorController::filterXss";}s:12:"requirements";a:1:{s:14:"_entity_access";s:17:"filter_format.use";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:10:"parameters";a:1:{s:13:"filter_format";a:2:{s:4:"type";s:20:"entity:filter_format";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:13:"filter_format";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:51:"#^/editor/filter_xss/(?P<filter_format>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:13:"filter_format";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:18:"/editor/filter_xss";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:13:"filter_format";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:6;s:14:"patternOutline";s:20:"/editor/filter_xss/%";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "editor.image_dialog" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:29:"/editor/dialog/image/{editor}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:5:"_form";s:37:"\Drupal\editor\Form\EditorImageDialog";s:6:"_title";s:12:"Upload image";}s:12:"requirements";a:1:{s:14:"_entity_access";s:10:"editor.use";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:10:"parameters";a:1:{s:6:"editor";a:2:{s:4:"type";s:13:"entity:editor";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:6:"editor";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:46:"#^/editor/dialog/image/(?P<editor>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:6:"editor";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:20:"/editor/dialog/image";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:6:"editor";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:14;s:14:"patternOutline";s:22:"/editor/dialog/image/%";s:8:"numParts";i:4;}}"
            "editor.link_dialog" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:28:"/editor/dialog/link/{editor}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:5:"_form";s:36:"\Drupal\editor\Form\EditorLinkDialog";s:6:"_title";s:8:"Add link";}s:12:"requirements";a:1:{s:14:"_entity_access";s:10:"editor.use";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:10:"parameters";a:1:{s:6:"editor";a:2:{s:4:"type";s:13:"entity:editor";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:6:"editor";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:45:"#^/editor/dialog/link/(?P<editor>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:6:"editor";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:19:"/editor/dialog/link";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:6:"editor";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:14;s:14:"patternOutline";s:21:"/editor/dialog/link/%";s:8:"numParts";i:4;}}"
            "editor_file.file_dialog" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:40:"/editor_file/dialog/file/{filter_format}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:5:"_form";s:41:"\Drupal\editor_file\Form\EditorFileDialog";s:6:"_title";s:8:"Add file";}s:12:"requirements";a:1:{s:14:"_entity_access";s:17:"filter_format.use";}s:7:"options";a:5:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:6:"_theme";s:14:"ajax_base_page";s:4:"utf8";b:1;s:10:"parameters";a:1:{s:13:"filter_format";a:2:{s:4:"type";s:20:"entity:filter_format";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:13:"filter_format";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:57:"#^/editor_file/dialog/file/(?P<filter_format>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:13:"filter_format";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:24:"/editor_file/dialog/file";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:13:"filter_format";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:14;s:14:"patternOutline";s:26:"/editor_file/dialog/file/%";s:8:"numParts";i:4;}}"
            "embed.preview" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:30:"/embed/preview/{filter_format}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:49:"\Drupal\embed\Controller\EmbedController::preview";}s:12:"requirements";a:1:{s:14:"_entity_access";s:17:"filter_format.use";}s:7:"options";a:5:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:6:"_theme";s:14:"ajax_base_page";s:4:"utf8";b:1;s:10:"parameters";a:1:{s:13:"filter_format";a:2:{s:4:"type";s:20:"entity:filter_format";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:13:"filter_format";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:47:"#^/embed/preview/(?P<filter_format>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:13:"filter_format";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:14:"/embed/preview";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:13:"filter_format";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:6;s:14:"patternOutline";s:16:"/embed/preview/%";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "entity.block_content.canonical" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:22:"/block/{block_content}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:12:"_entity_form";s:18:"block_content.edit";}s:12:"requirements";a:2:{s:14:"_entity_access";s:20:"block_content.update";s:13:"block_content";s:3:"\d+";}s:7:"options";a:5:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:12:"_admin_route";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:10:"parameters";a:1:{s:13:"block_content";a:2:{s:4:"type";s:20:"entity:block_content";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:13:"block_content";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:36:"#^/block/(?P<block_content>\d+)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:3:"\d+";i:3;s:13:"block_content";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:6:"/block";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:13:"block_content";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:2;s:14:"patternOutline";s:8:"/block/%";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "entity.block_content.delete_form" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:29:"/block/{block_content}/delete";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:12:"_entity_form";s:20:"block_content.delete";s:6:"_title";s:6:"Delete";}s:12:"requirements";a:2:{s:14:"_entity_access";s:20:"block_content.delete";s:13:"block_content";s:3:"\d+";}s:7:"options";a:5:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:12:"_admin_route";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:10:"parameters";a:1:{s:13:"block_content";a:2:{s:4:"type";s:20:"entity:block_content";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:13:"block_content";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:43:"#^/block/(?P<block_content>\d+)/delete$#sDu";s:11:"path_tokens";a:3:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:7:"/delete";}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:3:"\d+";i:3;s:13:"block_content";i:4;b:1;}i:2;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:6:"/block";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:13:"block_content";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:5;s:14:"patternOutline";s:15:"/block/%/delete";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "entity.block_content.edit_form" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:22:"/block/{block_content}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:12:"_entity_form";s:18:"block_content.edit";}s:12:"requirements";a:2:{s:14:"_entity_access";s:20:"block_content.update";s:13:"block_content";s:3:"\d+";}s:7:"options";a:5:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:12:"_admin_route";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:10:"parameters";a:1:{s:13:"block_content";a:2:{s:4:"type";s:20:"entity:block_content";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:13:"block_content";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:36:"#^/block/(?P<block_content>\d+)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:3:"\d+";i:3;s:13:"block_content";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:6:"/block";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:13:"block_content";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:2;s:14:"patternOutline";s:8:"/block/%";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "entity.media.add_form" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:23:"/media/add/{media_type}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:4:{s:12:"_entity_form";s:9:"media.add";s:14:"entity_type_id";s:5:"media";s:15:"_title_callback";s:62:"Drupal\Core\Entity\Controller\EntityController::addBundleTitle";s:16:"bundle_parameter";s:10:"media_type";}s:12:"requirements";a:1:{s:21:"_entity_create_access";s:18:"media:{media_type}";}s:7:"options";a:5:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:10:"parameters";a:1:{s:10:"media_type";a:3:{s:4:"type";s:17:"entity:media_type";s:21:"with_config_overrides";b:1;s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:12:"_admin_route";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:26:"access_check.entity_create";i:1;s:19:"access_check.domain";}s:4:"utf8";b:1;}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:10:"media_type";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:40:"#^/media/add/(?P<media_type>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:10:"media_type";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:10:"/media/add";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:10:"media_type";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:6;s:14:"patternOutline";s:12:"/media/add/%";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "entity.media.add_page" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:10:"/media/add";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:3:{s:11:"_controller";s:55:"Drupal\Core\Entity\Controller\EntityController::addPage";s:15:"_title_callback";s:56:"Drupal\Core\Entity\Controller\EntityController::addTitle";s:14:"entity_type_id";s:5:"media";}s:12:"requirements";a:1:{s:25:"_entity_create_any_access";s:5:"media";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:12:"_admin_route";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:30:"access_check.entity_create_any";i:1;s:19:"access_check.domain";}s:4:"utf8";b:1;}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:17:"#^/media/add$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:10:"/media/add";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:10:"/media/add";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "entity.media.canonical" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:14:"/media/{media}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:12:"_entity_view";s:10:"media.full";s:15:"_title_callback";s:54:"\Drupal\Core\Entity\Controller\EntityController::title";}s:12:"requirements";a:2:{s:14:"_entity_access";s:10:"media.view";s:5:"media";s:3:"\d+";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:10:"parameters";a:1:{s:5:"media";a:2:{s:4:"type";s:12:"entity:media";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:19:"access_check.domain";}s:4:"utf8";b:1;}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:5:"media";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:28:"#^/media/(?P<media>\d+)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:3:"\d+";i:3;s:5:"media";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:6:"/media";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:5:"media";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:2;s:14:"patternOutline";s:8:"/media/%";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "entity.media.delete_form" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:21:"/media/{media}/delete";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:12:"_entity_form";s:12:"media.delete";s:15:"_title_callback";s:60:"\Drupal\Core\Entity\Controller\EntityController::deleteTitle";}s:12:"requirements";a:2:{s:14:"_entity_access";s:12:"media.delete";s:5:"media";s:3:"\d+";}s:7:"options";a:5:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:10:"parameters";a:1:{s:5:"media";a:2:{s:4:"type";s:12:"entity:media";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:12:"_admin_route";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:19:"access_check.domain";}s:4:"utf8";b:1;}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:5:"media";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:35:"#^/media/(?P<media>\d+)/delete$#sDu";s:11:"path_tokens";a:3:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:7:"/delete";}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:3:"\d+";i:3;s:5:"media";i:4;b:1;}i:2;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:6:"/media";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:5:"media";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:5;s:14:"patternOutline";s:15:"/media/%/delete";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "entity.media.delete_multiple_form" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:13:"/media/delete";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:5:"_form";s:42:"Drupal\Core\Entity\Form\DeleteMultipleForm";s:14:"entity_type_id";s:5:"media";}s:12:"requirements";a:1:{s:30:"_entity_delete_multiple_access";s:5:"media";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:12:"_admin_route";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:35:"access_check.entity_delete_multiple";i:1;s:19:"access_check.domain";}s:4:"utf8";b:1;}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:20:"#^/media/delete$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:13:"/media/delete";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:13:"/media/delete";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "entity.media.edit_form" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:19:"/media/{media}/edit";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:12:"_entity_form";s:10:"media.edit";s:15:"_title_callback";s:58:"\Drupal\Core\Entity\Controller\EntityController::editTitle";}s:12:"requirements";a:2:{s:14:"_entity_access";s:12:"media.update";s:5:"media";s:3:"\d+";}s:7:"options";a:5:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:10:"parameters";a:1:{s:5:"media";a:2:{s:4:"type";s:12:"entity:media";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:12:"_admin_route";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:19:"access_check.domain";}s:4:"utf8";b:1;}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:5:"media";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:33:"#^/media/(?P<media>\d+)/edit$#sDu";s:11:"path_tokens";a:3:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:5:"/edit";}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:3:"\d+";i:3;s:5:"media";i:4;b:1;}i:2;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:6:"/media";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:5:"media";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:5;s:14:"patternOutline";s:13:"/media/%/edit";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "entity.media.revision" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:46:"/media/{media}/revisions/{media_revision}/view";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:11:"_controller";s:65:"\Drupal\Core\Entity\Controller\EntityViewController::viewRevision";s:15:"_title_callback";s:54:"\Drupal\Core\Entity\Controller\EntityController::title";}s:12:"requirements";a:2:{s:22:"_access_media_revision";s:4:"view";s:5:"media";s:3:"\d+";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:10:"parameters";a:2:{s:5:"media";a:2:{s:4:"type";s:12:"entity:media";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}s:14:"media_revision";a:2:{s:4:"type";s:21:"entity_revision:media";s:9:"converter";s:30:"paramconverter.entity_revision";}}s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:27:"access_check.media.revision";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:2:{i:0;s:5:"media";i:1;s:14:"media_revision";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:70:"#^/media/(?P<media>\d+)/revisions/(?P<media_revision>[^/]++)/view$#sDu";s:11:"path_tokens";a:5:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:5:"/view";}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:14:"media_revision";i:4;b:1;}i:2;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:10:"/revisions";}i:3;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:3:"\d+";i:3;s:5:"media";i:4;b:1;}i:4;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:6:"/media";}}s:9:"path_vars";a:2:{i:0;s:5:"media";i:1;s:14:"media_revision";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:21;s:14:"patternOutline";s:25:"/media/%/revisions/%/view";s:8:"numParts";i:5;}}"
            "entity.node.preview" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:43:"/node/preview/{node_preview}/{view_mode_id}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:11:"_controller";s:51:"\Drupal\node\Controller\NodePreviewController::view";s:15:"_title_callback";s:52:"\Drupal\node\Controller\NodePreviewController::title";}s:12:"requirements";a:1:{s:20:"_node_preview_access";s:14:"{node_preview}";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:10:"parameters";a:1:{s:12:"node_preview";a:2:{s:4:"type";s:12:"node_preview";s:9:"converter";s:42:"drupal.proxy_original_service.node_preview";}}s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:25:"access_check.node.preview";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:2:{i:0;s:12:"node_preview";i:1;s:12:"view_mode_id";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:70:"#^/node/preview/(?P<node_preview>[^/]++)/(?P<view_mode_id>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:3:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:12:"view_mode_id";i:4;b:1;}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:12:"node_preview";i:4;b:1;}i:2;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:13:"/node/preview";}}s:9:"path_vars";a:2:{i:0;s:12:"node_preview";i:1;s:12:"view_mode_id";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:12;s:14:"patternOutline";s:17:"/node/preview/%/%";s:8:"numParts";i:4;}}"
            "entity.node.revision" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:43:"/node/{node}/revisions/{node_revision}/view";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:11:"_controller";s:52:"\Drupal\node\Controller\NodeController::revisionShow";s:15:"_title_callback";s:57:"\Drupal\node\Controller\NodeController::revisionPageTitle";}s:12:"requirements";a:2:{s:21:"_access_node_revision";s:4:"view";s:4:"node";s:3:"\d+";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:26:"access_check.node.revision";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:2:{i:0;s:4:"node";i:1;s:13:"node_revision";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:67:"#^/node/(?P<node>\d+)/revisions/(?P<node_revision>[^/]++)/view$#sDu";s:11:"path_tokens";a:5:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:5:"/view";}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:13:"node_revision";i:4;b:1;}i:2;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:10:"/revisions";}i:3;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:3:"\d+";i:3;s:4:"node";i:4;b:1;}i:4;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:5:"/node";}}s:9:"path_vars";a:2:{i:0;s:4:"node";i:1;s:13:"node_revision";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:21;s:14:"patternOutline";s:24:"/node/%/revisions/%/view";s:8:"numParts";i:5;}}"
            "entity.taxonomy_term.canonical" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:30:"/taxonomy/term/{taxonomy_term}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:5:{s:11:"_controller";s:47:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::handle";s:15:"_title_callback";s:57:"\Drupal\taxonomy\Controller\TaxonomyController::termTitle";s:7:"view_id";s:13:"taxonomy_term";s:10:"display_id";s:6:"page_1";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;}s:12:"requirements";a:2:{s:11:"_permission";s:14:"access content";s:7:"_format";s:4:"html";}s:7:"options";a:9:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:18:"_view_argument_map";a:1:{s:5:"arg_0";s:13:"taxonomy_term";}s:23:"_view_display_plugin_id";s:4:"page";s:26:"_view_display_plugin_class";s:38:"Drupal\views\Plugin\views\display\Page";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:16:"returns_response";b:0;s:4:"utf8";b:1;s:10:"parameters";a:1:{s:13:"taxonomy_term";a:2:{s:4:"type";s:20:"entity:taxonomy_term";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:0:{}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:13:"taxonomy_term";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:47:"#^/taxonomy/term/(?P<taxonomy_term>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:13:"taxonomy_term";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:14:"/taxonomy/term";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:13:"taxonomy_term";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:6;s:14:"patternOutline";s:16:"/taxonomy/term/%";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "entity.taxonomy_term.delete_form" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:37:"/taxonomy/term/{taxonomy_term}/delete";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:12:"_entity_form";s:20:"taxonomy_term.delete";s:6:"_title";s:11:"Delete term";}s:12:"requirements";a:2:{s:14:"_entity_access";s:20:"taxonomy_term.delete";s:13:"taxonomy_term";s:3:"\d+";}s:7:"options";a:5:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:12:"_admin_route";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:10:"parameters";a:1:{s:13:"taxonomy_term";a:2:{s:4:"type";s:20:"entity:taxonomy_term";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:13:"taxonomy_term";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:51:"#^/taxonomy/term/(?P<taxonomy_term>\d+)/delete$#sDu";s:11:"path_tokens";a:3:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:7:"/delete";}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:3:"\d+";i:3;s:13:"taxonomy_term";i:4;b:1;}i:2;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:14:"/taxonomy/term";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:13:"taxonomy_term";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:13;s:14:"patternOutline";s:23:"/taxonomy/term/%/delete";s:8:"numParts";i:4;}}"
            "entity.taxonomy_term.edit_form" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:35:"/taxonomy/term/{taxonomy_term}/edit";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:12:"_entity_form";s:21:"taxonomy_term.default";s:6:"_title";s:9:"Edit term";}s:12:"requirements";a:2:{s:14:"_entity_access";s:20:"taxonomy_term.update";s:13:"taxonomy_term";s:3:"\d+";}s:7:"options";a:5:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:12:"_admin_route";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:10:"parameters";a:1:{s:13:"taxonomy_term";a:2:{s:4:"type";s:20:"entity:taxonomy_term";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:13:"taxonomy_term";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:49:"#^/taxonomy/term/(?P<taxonomy_term>\d+)/edit$#sDu";s:11:"path_tokens";a:3:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:5:"/edit";}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:3:"\d+";i:3;s:13:"taxonomy_term";i:4;b:1;}i:2;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:14:"/taxonomy/term";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:13:"taxonomy_term";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:13;s:14:"patternOutline";s:21:"/taxonomy/term/%/edit";s:8:"numParts";i:4;}}"
            "entity.user.cancel_form" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:19:"/user/{user}/cancel";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:6:"_title";s:14:"Cancel account";s:12:"_entity_form";s:11:"user.cancel";}s:12:"requirements";a:2:{s:4:"user";s:3:"\d+";s:14:"_entity_access";s:11:"user.delete";}s:7:"options";a:5:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:12:"_admin_route";b:1;s:10:"parameters";a:1:{s:4:"user";a:2:{s:4:"type";s:11:"entity:user";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:19:"access_check.domain";}s:4:"utf8";b:1;}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:4:"user";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:33:"#^/user/(?P<user>\d+)/cancel$#sDu";s:11:"path_tokens";a:3:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:7:"/cancel";}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:3:"\d+";i:3;s:4:"user";i:4;b:1;}i:2;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:5:"/user";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:4:"user";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:5;s:14:"patternOutline";s:14:"/user/%/cancel";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "entity.user.edit_form" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:17:"/user/{user}/edit";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:12:"_entity_form";s:12:"user.default";s:15:"_title_callback";s:48:"Drupal\user\Controller\UserController::userTitle";}s:12:"requirements";a:2:{s:4:"user";s:3:"\d+";s:14:"_entity_access";s:11:"user.update";}s:7:"options";a:5:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:12:"_admin_route";b:1;s:10:"parameters";a:1:{s:4:"user";a:2:{s:4:"type";s:11:"entity:user";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:19:"access_check.domain";}s:4:"utf8";b:1;}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:4:"user";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:31:"#^/user/(?P<user>\d+)/edit$#sDu";s:11:"path_tokens";a:3:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:5:"/edit";}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:3:"\d+";i:3;s:4:"user";i:4;b:1;}i:2;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:5:"/user";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:4:"user";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:5;s:14:"patternOutline";s:12:"/user/%/edit";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "entity_browser.edit_form" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:43:"/entity_browser/{entity_type}/{entity}/edit";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:77:"\Drupal\entity_browser\Controllers\EntityBrowserController::entityBrowserEdit";}s:12:"requirements";a:1:{s:14:"_entity_access";s:13:"entity.update";}s:7:"options";a:5:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:12:"_admin_route";b:1;s:10:"parameters";a:1:{s:6:"entity";a:2:{s:4:"type";s:20:"entity:{entity_type}";s:9:"converter";s:63:"drupal.proxy_original_service.paramconverter.configentity_admin";}}s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:2:{i:0;s:11:"entity_type";i:1;s:6:"entity";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:70:"#^/entity_browser/(?P<entity_type>[^/]++)/(?P<entity>[^/]++)/edit$#sDu";s:11:"path_tokens";a:4:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:5:"/edit";}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:6:"entity";i:4;b:1;}i:2;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:11:"entity_type";i:4;b:1;}i:3;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:15:"/entity_browser";}}s:9:"path_vars";a:2:{i:0;s:11:"entity_type";i:1;s:6:"entity";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:9;s:14:"patternOutline";s:24:"/entity_browser/%/%/edit";s:8:"numParts";i:4;}}"
            "entity_browser.media_browser" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:36:"/entity-browser/iframe/media_browser";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:3:{s:11:"_controller";s:79:"Drupal\entity_browser\Controllers\EntityBrowserFormController::getContentResult";s:15:"_title_callback";s:68:"Drupal\entity_browser\Controllers\EntityBrowserFormController::title";s:17:"entity_browser_id";s:13:"media_browser";}s:12:"requirements";a:1:{s:11:"_permission";s:41:"access media_browser entity browser pages";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:12:"_admin_route";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}s:4:"utf8";b:1;}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:44:"#^/entity\-browser/iframe/media_browser$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:36:"/entity-browser/iframe/media_browser";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:7;s:14:"patternOutline";s:36:"/entity-browser/iframe/media_browser";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "entity_embed.dialog" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:44:"/entity-embed/dialog/{editor}/{embed_button}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:5:"_form";s:43:"\Drupal\entity_embed\Form\EntityEmbedDialog";s:6:"_title";s:12:"Embed entity";}s:12:"requirements";a:1:{s:27:"_embed_button_editor_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:10:"parameters";a:2:{s:6:"editor";a:2:{s:4:"type";s:13:"entity:editor";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}s:12:"embed_button";a:2:{s:4:"type";s:19:"entity:embed_button";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:32:"access_check.embed_button_editor";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:2:{i:0;s:6:"editor";i:1;s:12:"embed_button";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:72:"#^/entity\-embed/dialog/(?P<editor>[^/]++)/(?P<embed_button>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:3:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:12:"embed_button";i:4;b:1;}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:6:"editor";i:4;b:1;}i:2;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:20:"/entity-embed/dialog";}}s:9:"path_vars";a:2:{i:0;s:6:"editor";i:1;s:12:"embed_button";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:12;s:14:"patternOutline";s:24:"/entity-embed/dialog/%/%";s:8:"numParts";i:4;}}"
            "entity_embed.preview" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:37:"/entity-embed/preview/{filter_format}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:58:"\Drupal\entity_embed\Controller\PreviewController::preview";}s:12:"requirements";a:1:{s:14:"_entity_access";s:17:"filter_format.use";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:10:"parameters";a:1:{s:13:"filter_format";a:2:{s:4:"type";s:20:"entity:filter_format";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:13:"filter_format";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:55:"#^/entity\-embed/preview/(?P<filter_format>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:13:"filter_format";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:21:"/entity-embed/preview";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:13:"filter_format";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:6;s:14:"patternOutline";s:23:"/entity-embed/preview/%";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "file.ajax_progress" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:20:"/file/progress/{key}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:58:"\Drupal\file\Controller\FileWidgetAjaxController::progress";}s:12:"requirements";a:1:{s:11:"_permission";s:14:"access content";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:3:"key";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:37:"#^/file/progress/(?P<key>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:3:"key";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:14:"/file/progress";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:3:"key";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:6;s:14:"patternOutline";s:16:"/file/progress/%";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "filter.tips" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:28:"/filter/tips/{filter_format}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:11:"_controller";s:54:"\Drupal\filter\Controller\FilterController::filterTips";s:6:"_title";s:12:"Compose tips";}s:12:"requirements";a:1:{s:14:"_entity_access";s:17:"filter_format.use";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:10:"parameters";a:1:{s:13:"filter_format";a:2:{s:4:"type";s:20:"entity:filter_format";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:13:"filter_format";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:45:"#^/filter/tips/(?P<filter_format>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:13:"filter_format";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:12:"/filter/tips";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:13:"filter_format";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:6;s:14:"patternOutline";s:14:"/filter/tips/%";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "filter.tips_all" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:12:"/filter/tips";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:11:"_controller";s:54:"\Drupal\filter\Controller\FilterController::filterTips";s:6:"_title";s:12:"Compose tips";}s:12:"requirements";a:1:{s:7:"_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:10:"parameters";a:1:{s:13:"filter_format";a:2:{s:4:"type";s:20:"entity:filter_format";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:20:"access_check.default";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:19:"#^/filter/tips$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:12:"/filter/tips";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:12:"/filter/tips";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "geocoder.api.geocode" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:21:"/geocoder/api/geocode";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:11:"_controller";s:56:"\Drupal\geocoder\Controller\GeocoderApiEnpoints::geocode";s:6:"_title";s:7:"Geocode";}s:12:"requirements";a:1:{s:11:"_permission";s:29:"access geocoder api endpoints";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:8:"no_cache";s:4:"TRUE";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:1:{i:0;s:3:"GET";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:28:"#^/geocoder/api/geocode$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:21:"/geocoder/api/geocode";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:7;s:14:"patternOutline";s:21:"/geocoder/api/geocode";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "geocoder.api.reverse_geocode" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:29:"/geocoder/api/reverse_geocode";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:11:"_controller";s:63:"\Drupal\geocoder\Controller\GeocoderApiEnpoints::reverseGeocode";s:6:"_title";s:15:"Reverse Geocode";}s:12:"requirements";a:1:{s:11:"_permission";s:29:"access geocoder api endpoints";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:8:"no_cache";s:4:"TRUE";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:1:{i:0;s:3:"GET";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:36:"#^/geocoder/api/reverse_geocode$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:29:"/geocoder/api/reverse_geocode";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:7;s:14:"patternOutline";s:29:"/geocoder/api/reverse_geocode";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "image.info" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:83:"/quickedit/image/info/{entity_type}/{entity}/{field_name}/{langcode}/{view_mode_id}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:58:"\Drupal\image\Controller\QuickEditImageController::getInfo";}s:12:"requirements";a:3:{s:11:"_permission";s:23:"access in-place editing";s:30:"_access_quickedit_entity_field";s:4:"TRUE";s:7:"_method";s:3:"GET";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:10:"parameters";a:1:{s:6:"entity";a:2:{s:4:"type";s:20:"entity:{entity_type}";s:9:"converter";s:63:"drupal.proxy_original_service.paramconverter.configentity_admin";}}s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:5:{i:0;s:11:"entity_type";i:1;s:6:"entity";i:2;s:10:"field_name";i:3;s:8:"langcode";i:4;s:12:"view_mode_id";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:140:"#^/quickedit/image/info/(?P<entity_type>[^/]++)/(?P<entity>[^/]++)/(?P<field_name>[^/]++)/(?P<langcode>[^/]++)/(?P<view_mode_id>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:6:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:12:"view_mode_id";i:4;b:1;}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:8:"langcode";i:4;b:1;}i:2;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:10:"field_name";i:4;b:1;}i:3;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:6:"entity";i:4;b:1;}i:4;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:11:"entity_type";i:4;b:1;}i:5;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:21:"/quickedit/image/info";}}s:9:"path_vars";a:5:{i:0;s:11:"entity_type";i:1;s:6:"entity";i:2;s:10:"field_name";i:3;s:8:"langcode";i:4;s:12:"view_mode_id";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:224;s:14:"patternOutline";s:31:"/quickedit/image/info/%/%/%/%/%";s:8:"numParts";i:8;}}"
            "image.style_private" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:43:"/system/files/styles/{image_style}/{scheme}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:11:"_controller";s:62:"\Drupal\image\Controller\ImageStyleDownloadController::deliver";s:25:"_disable_route_normalizer";b:1;}s:12:"requirements";a:1:{s:7:"_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:10:"parameters";a:1:{s:11:"image_style";a:2:{s:4:"type";s:18:"entity:image_style";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:20:"access_check.default";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:2:{i:0;s:11:"image_style";i:1;s:6:"scheme";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:70:"#^/system/files/styles/(?P<image_style>[^/]++)/(?P<scheme>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:3:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:6:"scheme";i:4;b:1;}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:11:"image_style";i:4;b:1;}i:2;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:20:"/system/files/styles";}}s:9:"path_vars";a:2:{i:0;s:11:"image_style";i:1;s:6:"scheme";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:28;s:14:"patternOutline";s:24:"/system/files/styles/%/%";s:8:"numParts";i:5;}}"
            "image.style_public" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:36:"/files/styles/{image_style}/{scheme}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:11:"_controller";s:61:"Drupal\image\Controller\ImageStyleDownloadController::deliver";s:25:"_disable_route_normalizer";b:1;}s:12:"requirements";a:1:{s:7:"_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:10:"parameters";a:1:{s:11:"image_style";a:2:{s:4:"type";s:18:"entity:image_style";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:20:"access_check.default";i:1;s:19:"access_check.domain";}s:4:"utf8";b:1;}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:2:{i:0;s:11:"image_style";i:1;s:6:"scheme";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:63:"#^/files/styles/(?P<image_style>[^/]++)/(?P<scheme>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:3:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:6:"scheme";i:4;b:1;}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:11:"image_style";i:4;b:1;}i:2;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:13:"/files/styles";}}s:9:"path_vars";a:2:{i:0;s:11:"image_style";i:1;s:6:"scheme";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:12;s:14:"patternOutline";s:17:"/files/styles/%/%";s:8:"numParts";i:4;}}"
            "image.upload" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:85:"/quickedit/image/upload/{entity_type}/{entity}/{field_name}/{langcode}/{view_mode_id}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:57:"\Drupal\image\Controller\QuickEditImageController::upload";}s:12:"requirements";a:3:{s:11:"_permission";s:23:"access in-place editing";s:30:"_access_quickedit_entity_field";s:4:"TRUE";s:7:"_method";s:4:"POST";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:10:"parameters";a:1:{s:6:"entity";a:2:{s:4:"type";s:20:"entity:{entity_type}";s:9:"converter";s:63:"drupal.proxy_original_service.paramconverter.configentity_admin";}}s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:5:{i:0;s:11:"entity_type";i:1;s:6:"entity";i:2;s:10:"field_name";i:3;s:8:"langcode";i:4;s:12:"view_mode_id";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:142:"#^/quickedit/image/upload/(?P<entity_type>[^/]++)/(?P<entity>[^/]++)/(?P<field_name>[^/]++)/(?P<langcode>[^/]++)/(?P<view_mode_id>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:6:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:12:"view_mode_id";i:4;b:1;}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:8:"langcode";i:4;b:1;}i:2;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:10:"field_name";i:4;b:1;}i:3;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:6:"entity";i:4;b:1;}i:4;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:11:"entity_type";i:4;b:1;}i:5;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:23:"/quickedit/image/upload";}}s:9:"path_vars";a:5:{i:0;s:11:"entity_type";i:1;s:6:"entity";i:2;s:10:"field_name";i:3;s:8:"langcode";i:4;s:12:"view_mode_id";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:224;s:14:"patternOutline";s:33:"/quickedit/image/upload/%/%/%/%/%";s:8:"numParts";i:8;}}"
            "leaflet_views.ajax_popup" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:65:"/leaflet-ajax-popup/{entity_type}/{entity}/{view_mode}/{langcode}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:71:"\Drupal\leaflet_views\Controller\LeafletAjaxPopupController::popupBuild";}s:12:"requirements";a:1:{s:14:"_custom_access";s:72:"\Drupal\leaflet_views\Controller\LeafletAjaxPopupController::accessCheck";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:10:"parameters";a:1:{s:6:"entity";a:2:{s:4:"type";s:20:"entity:{entity_type}";s:9:"converter";s:63:"drupal.proxy_original_service.paramconverter.configentity_admin";}}s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:19:"access_check.custom";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:4:{i:0;s:11:"entity_type";i:1;s:6:"entity";i:2;s:9:"view_mode";i:3;s:8:"langcode";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:114:"#^/leaflet\-ajax\-popup/(?P<entity_type>[^/]++)/(?P<entity>[^/]++)/(?P<view_mode>[^/]++)/(?P<langcode>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:5:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:8:"langcode";i:4;b:1;}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:9:"view_mode";i:4;b:1;}i:2;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:6:"entity";i:4;b:1;}i:3;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:11:"entity_type";i:4;b:1;}i:4;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:19:"/leaflet-ajax-popup";}}s:9:"path_vars";a:4:{i:0;s:11:"entity_type";i:1;s:6:"entity";i:2;s:9:"view_mode";i:3;s:8:"langcode";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:16;s:14:"patternOutline";s:27:"/leaflet-ajax-popup/%/%/%/%";s:8:"numParts";i:5;}}"
            "linkit.autocomplete" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:40:"/linkit/autocomplete/{linkit_profile_id}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:62:"\Drupal\linkit\Controller\AutocompleteController::autocomplete";}s:12:"requirements";a:1:{s:7:"_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:6:"_theme";s:14:"ajax_base_page";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:20:"access_check.default";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:17:"linkit_profile_id";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:57:"#^/linkit/autocomplete/(?P<linkit_profile_id>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:17:"linkit_profile_id";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:20:"/linkit/autocomplete";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:17:"linkit_profile_id";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:6;s:14:"patternOutline";s:22:"/linkit/autocomplete/%";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "media.filter.preview" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:30:"/media/{filter_format}/preview";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:55:"\Drupal\media\Controller\MediaFilterController::preview";}s:12:"requirements";a:2:{s:14:"_entity_access";s:17:"filter_format.use";s:14:"_custom_access";s:74:"\Drupal\media\Controller\MediaFilterController::formatUsesMediaEmbedFilter";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:10:"parameters";a:1:{s:13:"filter_format";a:2:{s:4:"type";s:20:"entity:filter_format";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:3:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:19:"access_check.custom";i:2;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:1:{i:0;s:3:"GET";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:13:"filter_format";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:47:"#^/media/(?P<filter_format>[^/]++)/preview$#sDu";s:11:"path_tokens";a:3:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:8:"/preview";}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:13:"filter_format";i:4;b:1;}i:2;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:6:"/media";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:13:"filter_format";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:5;s:14:"patternOutline";s:16:"/media/%/preview";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "media.oembed_iframe" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:13:"/media/oembed";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:55:"\Drupal\media\Controller\OEmbedIframeController::render";}s:12:"requirements";a:1:{s:11:"_permission";s:10:"view media";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:20:"#^/media/oembed$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:13:"/media/oembed";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:13:"/media/oembed";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "node.add" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:21:"/node/add/{node_type}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:12:"_entity_form";s:12:"node.default";s:15:"_title_callback";s:52:"\Drupal\node\Controller\NodeController::addPageTitle";}s:12:"requirements";a:1:{s:16:"_node_add_access";s:16:"node:{node_type}";}s:7:"options";a:6:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:21:"_node_operation_route";b:1;s:10:"parameters";a:1:{s:9:"node_type";a:3:{s:4:"type";s:16:"entity:node_type";s:21:"with_config_overrides";b:1;s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:4:"utf8";b:1;s:12:"_admin_route";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:21:"access_check.node.add";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:9:"node_type";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:38:"#^/node/add/(?P<node_type>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:9:"node_type";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:9:"/node/add";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:9:"node_type";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:6;s:14:"patternOutline";s:11:"/node/add/%";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "node.add_page" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:9:"/node/add";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:6:"_title";s:11:"Add content";s:11:"_controller";s:47:"\Drupal\node\Controller\NodeController::addPage";}s:12:"requirements";a:1:{s:16:"_node_add_access";s:4:"node";}s:7:"options";a:5:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:21:"_node_operation_route";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:12:"_admin_route";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:21:"access_check.node.add";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:16:"#^/node/add$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:9:"/node/add";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:9:"/node/add";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "node.revision_delete_confirm" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:45:"/node/{node}/revisions/{node_revision}/delete";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:5:"_form";s:40:"\Drupal\node\Form\NodeRevisionDeleteForm";s:6:"_title";s:23:"Delete earlier revision";}s:12:"requirements";a:2:{s:21:"_access_node_revision";s:6:"delete";s:4:"node";s:3:"\d+";}s:7:"options";a:5:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:21:"_node_operation_route";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:12:"_admin_route";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:26:"access_check.node.revision";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:2:{i:0;s:4:"node";i:1;s:13:"node_revision";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:69:"#^/node/(?P<node>\d+)/revisions/(?P<node_revision>[^/]++)/delete$#sDu";s:11:"path_tokens";a:5:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:7:"/delete";}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:13:"node_revision";i:4;b:1;}i:2;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:10:"/revisions";}i:3;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:3:"\d+";i:3;s:4:"node";i:4;b:1;}i:4;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:5:"/node";}}s:9:"path_vars";a:2:{i:0;s:4:"node";i:1;s:13:"node_revision";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:21;s:14:"patternOutline";s:26:"/node/%/revisions/%/delete";s:8:"numParts";i:5;}}"
            "node.revision_revert_confirm" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:45:"/node/{node}/revisions/{node_revision}/revert";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:5:"_form";s:40:"\Drupal\node\Form\NodeRevisionRevertForm";s:6:"_title";s:26:"Revert to earlier revision";}s:12:"requirements";a:2:{s:21:"_access_node_revision";s:6:"update";s:4:"node";s:3:"\d+";}s:7:"options";a:5:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:21:"_node_operation_route";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:12:"_admin_route";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:26:"access_check.node.revision";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:2:{i:0;s:4:"node";i:1;s:13:"node_revision";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:69:"#^/node/(?P<node>\d+)/revisions/(?P<node_revision>[^/]++)/revert$#sDu";s:11:"path_tokens";a:5:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:7:"/revert";}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:13:"node_revision";i:4;b:1;}i:2;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:10:"/revisions";}i:3;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:3:"\d+";i:3;s:4:"node";i:4;b:1;}i:4;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:5:"/node";}}s:9:"path_vars";a:2:{i:0;s:4:"node";i:1;s:13:"node_revision";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:21;s:14:"patternOutline";s:26:"/node/%/revisions/%/revert";s:8:"numParts";i:5;}}"
            "node.revision_revert_translation_confirm" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:56:"/node/{node}/revisions/{node_revision}/revert/{langcode}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:5:"_form";s:51:"\Drupal\node\Form\NodeRevisionRevertTranslationForm";s:6:"_title";s:43:"Revert to earlier revision of a translation";}s:12:"requirements";a:2:{s:21:"_access_node_revision";s:6:"update";s:4:"node";s:3:"\d+";}s:7:"options";a:5:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:21:"_node_operation_route";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:12:"_admin_route";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:26:"access_check.node.revision";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:3:{i:0;s:4:"node";i:1;s:13:"node_revision";i:2;s:8:"langcode";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:90:"#^/node/(?P<node>\d+)/revisions/(?P<node_revision>[^/]++)/revert/(?P<langcode>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:6:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:8:"langcode";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:7:"/revert";}i:2;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:13:"node_revision";i:4;b:1;}i:3;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:10:"/revisions";}i:4;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:3:"\d+";i:3;s:4:"node";i:4;b:1;}i:5;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:5:"/node";}}s:9:"path_vars";a:3:{i:0;s:4:"node";i:1;s:13:"node_revision";i:2;s:8:"langcode";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:42;s:14:"patternOutline";s:28:"/node/%/revisions/%/revert/%";s:8:"numParts";i:6;}}"
            "robotstxt.content" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:11:"/robots.txt";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:57:"\Drupal\robotstxt\Controller\RobotsTxtController::content";}s:12:"requirements";a:1:{s:7:"_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:20:"access_check.default";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:19:"#^/robots\.txt$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:11:"/robots.txt";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:1;s:14:"patternOutline";s:11:"/robots.txt";s:8:"numParts";i:1;}}"
            "search.help_node_search" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:18:"/search/nodes/help";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:3:{s:11:"_controller";s:53:"Drupal\search\Controller\SearchController::searchHelp";s:6:"_title";s:15:"About searching";s:6:"entity";s:11:"node_search";}s:12:"requirements";a:2:{s:14:"_entity_access";s:11:"entity.view";s:11:"_permission";s:14:"search content";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:10:"parameters";a:1:{s:6:"entity";a:2:{s:4:"type";s:18:"entity:search_page";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:3:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:23:"access_check.permission";i:2;s:19:"access_check.domain";}s:4:"utf8";b:1;}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:25:"#^/search/nodes/help$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:18:"/search/nodes/help";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:7;s:14:"patternOutline";s:18:"/search/nodes/help";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "search.help_user_search" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:17:"/search/user/help";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:3:{s:11:"_controller";s:53:"Drupal\search\Controller\SearchController::searchHelp";s:6:"_title";s:15:"About searching";s:6:"entity";s:11:"user_search";}s:12:"requirements";a:2:{s:14:"_entity_access";s:11:"entity.view";s:11:"_permission";s:14:"search content";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:10:"parameters";a:1:{s:6:"entity";a:2:{s:4:"type";s:18:"entity:search_page";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:3:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:23:"access_check.permission";i:2;s:19:"access_check.domain";}s:4:"utf8";b:1;}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:24:"#^/search/user/help$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:17:"/search/user/help";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:7;s:14:"patternOutline";s:17:"/search/user/help";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "search.view" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:7:"/search";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:3:{s:11:"_controller";s:61:"Drupal\search\Controller\SearchController::redirectSearchPage";s:6:"_title";s:6:"Search";s:6:"entity";s:11:"node_search";}s:12:"requirements";a:2:{s:14:"_entity_access";s:11:"entity.view";s:11:"_permission";s:14:"search content";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:10:"parameters";a:1:{s:6:"entity";a:2:{s:4:"type";s:18:"entity:search_page";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:3:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:23:"access_check.permission";i:2;s:19:"access_check.domain";}s:4:"utf8";b:1;}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:14:"#^/search$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:7:"/search";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:1;s:14:"patternOutline";s:7:"/search";s:8:"numParts";i:1;}}"
            "search.view_user_search" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:12:"/search/user";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:3:{s:11:"_controller";s:47:"Drupal\search\Controller\SearchController::view";s:6:"_title";s:6:"Search";s:6:"entity";s:11:"user_search";}s:12:"requirements";a:2:{s:14:"_entity_access";s:11:"entity.view";s:11:"_permission";s:14:"search content";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:10:"parameters";a:1:{s:6:"entity";a:2:{s:4:"type";s:18:"entity:search_page";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:3:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:23:"access_check.permission";i:2;s:19:"access_check.domain";}s:4:"utf8";b:1;}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:19:"#^/search/user$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:12:"/search/user";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:12:"/search/user";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "shortcut.set_switch" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:22:"/user/{user}/shortcuts";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:5:"_form";s:39:"\Drupal\shortcut\Form\SwitchShortcutSet";s:6:"_title";s:9:"Shortcuts";}s:12:"requirements";a:1:{s:14:"_custom_access";s:52:"\Drupal\shortcut\Form\SwitchShortcutSet::checkAccess";}s:7:"options";a:6:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:12:"_admin_route";b:1;s:4:"user";s:3:"\d+";s:4:"utf8";b:1;s:10:"parameters";a:1:{s:4:"user";a:2:{s:4:"type";s:11:"entity:user";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:19:"access_check.custom";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:4:"user";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:39:"#^/user/(?P<user>[^/]++)/shortcuts$#sDu";s:11:"path_tokens";a:3:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:10:"/shortcuts";}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:4:"user";i:4;b:1;}i:2;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:5:"/user";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:4:"user";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:5;s:14:"patternOutline";s:17:"/user/%/shortcuts";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "system.401" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:11:"/system/401";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:11:"_controller";s:49:"\Drupal\system\Controller\Http4xxController:on401";s:6:"_title";s:12:"Unauthorized";}s:12:"requirements";a:1:{s:7:"_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:20:"access_check.default";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:18:"#^/system/401$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:11:"/system/401";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:11:"/system/401";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "system.403" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:11:"/system/403";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:11:"_controller";s:49:"\Drupal\system\Controller\Http4xxController:on403";s:6:"_title";s:13:"Access denied";}s:12:"requirements";a:1:{s:7:"_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:20:"access_check.default";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:18:"#^/system/403$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:11:"/system/403";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:11:"/system/403";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "system.404" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:11:"/system/404";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:11:"_controller";s:49:"\Drupal\system\Controller\Http4xxController:on404";s:6:"_title";s:14:"Page not found";}s:12:"requirements";a:1:{s:7:"_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:20:"access_check.default";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:18:"#^/system/404$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:11:"/system/404";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:11:"/system/404";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "system.4xx" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:11:"/system/4xx";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:11:"_controller";s:49:"\Drupal\system\Controller\Http4xxController:on4xx";s:6:"_title";s:12:"Client error";}s:12:"requirements";a:1:{s:7:"_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:20:"access_check.default";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:18:"#^/system/4xx$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:11:"/system/4xx";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:11:"/system/4xx";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "system.batch_page.html" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:6:"/batch";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:11:"_controller";s:52:"\Drupal\system\Controller\BatchController::batchPage";s:15:"_title_callback";s:57:"\Drupal\system\Controller\BatchController::batchPageTitle";}s:12:"requirements";a:2:{s:7:"_access";s:4:"TRUE";s:7:"_format";s:4:"html";}s:7:"options";a:5:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:12:"_admin_route";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:12:"_no_big_pipe";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:20:"access_check.default";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:13:"#^/batch$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:6:"/batch";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:1;s:14:"patternOutline";s:6:"/batch";s:8:"numParts";i:1;}}"
            "system.cron" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:11:"/cron/{key}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:34:"\Drupal\system\CronController::run";}s:12:"requirements";a:1:{s:19:"_access_system_cron";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:8:"no_cache";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:17:"access_check.cron";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:3:"key";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:28:"#^/cron/(?P<key>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:3:"key";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:5:"/cron";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:3:"key";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:2;s:14:"patternOutline";s:7:"/cron/%";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "system.csrftoken" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:14:"/session/token";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:56:"\Drupal\system\Controller\CsrfTokenController::csrfToken";}s:12:"requirements";a:1:{s:7:"_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:20:"access_check.default";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:21:"#^/session/token$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:14:"/session/token";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:14:"/session/token";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "system.db_update" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:16:"/update.php/{op}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:2:"op";s:4:"info";}s:12:"requirements";a:1:{s:21:"_access_system_update";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:19:"default_url_options";a:1:{s:15:"path_processing";b:0;}s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:22:"access_check.db_update";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:2:"op";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:39:"#^/update\.php(?:/(?P<op>[^/]++))?$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:2:"op";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:11:"/update.php";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:2:"op";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:1;s:14:"patternOutline";s:11:"/update.php";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "system.entity_autocomplete" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:89:"/entity_reference_autocomplete/{target_type}/{selection_handler}/{selection_settings_key}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:74:"\Drupal\system\Controller\EntityAutocompleteController::handleAutocomplete";}s:12:"requirements";a:1:{s:7:"_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:20:"access_check.default";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:3:{i:0;s:11:"target_type";i:1;s:17:"selection_handler";i:2;s:22:"selection_settings_key";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:126:"#^/entity_reference_autocomplete/(?P<target_type>[^/]++)/(?P<selection_handler>[^/]++)/(?P<selection_settings_key>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:4:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:22:"selection_settings_key";i:4;b:1;}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:17:"selection_handler";i:4;b:1;}i:2;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:11:"target_type";i:4;b:1;}i:3;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:30:"/entity_reference_autocomplete";}}s:9:"path_vars";a:3:{i:0;s:11:"target_type";i:1;s:17:"selection_handler";i:2;s:22:"selection_settings_key";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:8;s:14:"patternOutline";s:36:"/entity_reference_autocomplete/%/%/%";s:8:"numParts";i:4;}}"
            "system.files" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:22:"/system/files/{scheme}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:3:{s:11:"_controller";s:47:"\Drupal\system\FileDownloadController::download";s:6:"scheme";s:7:"private";s:25:"_disable_route_normalizer";b:1;}s:12:"requirements";a:1:{s:7:"_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:20:"access_check.default";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:6:"scheme";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:44:"#^/system/files(?:/(?P<scheme>[^/]++))?$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:6:"scheme";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:13:"/system/files";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:6:"scheme";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:13:"/system/files";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "system.machine_name_transliterate" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:27:"/machine_name/transliterate";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:51:"\Drupal\system\MachineNameController::transliterate";}s:12:"requirements";a:1:{s:11:"_permission";s:14:"access content";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:34:"#^/machine_name/transliterate$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:27:"/machine_name/transliterate";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:27:"/machine_name/transliterate";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "system.private_file_download" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:24:"/system/files/{filepath}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:47:"\Drupal\system\FileDownloadController::download";}s:12:"requirements";a:2:{s:8:"filepath";s:2:".+";s:7:"_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:20:"access_check.default";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:8:"filepath";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:37:"#^/system/files/(?P<filepath>.+)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:2:".+";i:3;s:8:"filepath";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:13:"/system/files";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:8:"filepath";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:6;s:14:"patternOutline";s:15:"/system/files/%";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "system.temporary" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:17:"/system/temporary";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:11:"_controller";s:47:"\Drupal\system\FileDownloadController::download";s:6:"scheme";s:9:"temporary";}s:12:"requirements";a:1:{s:7:"_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:20:"access_check.default";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:24:"#^/system/temporary$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:17:"/system/temporary";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:17:"/system/temporary";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "system.timezone" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:66:"/system/timezone/{abbreviation}/{offset}/{is_daylight_saving_time}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:4:{s:11:"_controller";s:57:"\Drupal\system\Controller\TimezoneController::getTimezone";s:12:"abbreviation";s:0:"";s:6:"offset";i:-1;s:23:"is_daylight_saving_time";N;}s:12:"requirements";a:1:{s:7:"_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:20:"access_check.default";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:3:{i:0;s:12:"abbreviation";i:1;s:6:"offset";i:2;s:23:"is_daylight_saving_time";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:118:"#^/system/timezone(?:/(?P<abbreviation>[^/]++)(?:/(?P<offset>[^/]++)(?:/(?P<is_daylight_saving_time>[^/]++))?)?)?$#sDu";s:11:"path_tokens";a:4:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:23:"is_daylight_saving_time";i:4;b:1;}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:6:"offset";i:4;b:1;}i:2;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:12:"abbreviation";i:4;b:1;}i:3;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:16:"/system/timezone";}}s:9:"path_vars";a:3:{i:0;s:12:"abbreviation";i:1;s:6:"offset";i:2;s:23:"is_daylight_saving_time";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:16:"/system/timezone";s:8:"numParts";i:5;}}"
            "token.autocomplete" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:41:"/token/autocomplete/{token_type}/{filter}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:66:"\Drupal\token\Controller\TokenAutocompleteController::autocomplete";}s:12:"requirements";a:1:{s:7:"_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:20:"access_check.default";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:2:{i:0;s:10:"token_type";i:1;s:6:"filter";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:68:"#^/token/autocomplete/(?P<token_type>[^/]++)/(?P<filter>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:3:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:6:"filter";i:4;b:1;}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:10:"token_type";i:4;b:1;}i:2;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:19:"/token/autocomplete";}}s:9:"path_vars";a:2:{i:0;s:10:"token_type";i:1;s:6:"filter";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:12;s:14:"patternOutline";s:23:"/token/autocomplete/%/%";s:8:"numParts";i:4;}}"
            "token.tree" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:11:"/token/tree";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:56:"\Drupal\token\Controller\TokenTreeController::outputTree";}s:12:"requirements";a:1:{s:11:"_csrf_token";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:17:"access_check.csrf";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:18:"#^/token/tree$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:11:"/token/tree";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:11:"/token/tree";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "toolbar.subtrees" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:24:"/toolbar/subtrees/{hash}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:58:"\Drupal\toolbar\Controller\ToolbarController::subtreesAjax";}s:12:"requirements";a:1:{s:14:"_custom_access";s:64:"\Drupal\toolbar\Controller\ToolbarController::checkSubTreeAccess";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:19:"access_check.custom";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:4:"hash";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:41:"#^/toolbar/subtrees/(?P<hash>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:4:"hash";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:17:"/toolbar/subtrees";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:4:"hash";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:6;s:14:"patternOutline";s:19:"/toolbar/subtrees/%";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "user.cancel_confirm" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:53:"/user/{user}/cancel/confirm/{timestamp}/{hashed_pass}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:4:{s:6:"_title";s:28:"Confirm account cancellation";s:11:"_controller";s:53:"\Drupal\user\Controller\UserController::confirmCancel";s:9:"timestamp";i:0;s:11:"hashed_pass";s:0:"";}s:12:"requirements";a:2:{s:14:"_entity_access";s:11:"user.delete";s:4:"user";s:3:"\d+";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:10:"parameters";a:1:{s:4:"user";a:2:{s:4:"type";s:11:"entity:user";s:9:"converter";s:21:"paramconverter.entity";}}s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:19:"access_check.entity";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:3:{i:0;s:4:"user";i:1;s:9:"timestamp";i:2;s:11:"hashed_pass";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:97:"#^/user/(?P<user>\d+)/cancel/confirm(?:/(?P<timestamp>[^/]++)(?:/(?P<hashed_pass>[^/]++))?)?$#sDu";s:11:"path_tokens";a:5:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:11:"hashed_pass";i:4;b:1;}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:9:"timestamp";i:4;b:1;}i:2;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:15:"/cancel/confirm";}i:3;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:3:"\d+";i:3;s:4:"user";i:4;b:1;}i:4;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:5:"/user";}}s:9:"path_vars";a:3:{i:0;s:4:"user";i:1;s:9:"timestamp";i:2;s:11:"hashed_pass";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:11;s:14:"patternOutline";s:22:"/user/%/cancel/confirm";s:8:"numParts";i:6;}}"
            "user.login" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:11:"/user/login";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:5:"_form";s:31:"\Drupal\user\Form\UserLoginForm";s:6:"_title";s:6:"Log in";}s:12:"requirements";a:1:{s:18:"_user_is_logged_in";s:5:"FALSE";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:19:"_maintenance_access";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:1:{i:0;s:30:"access_check.user.login_status";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:18:"#^/user/login$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:11:"/user/login";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:11:"/user/login";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "user.logout" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:12:"/user/logout";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:46:"\Drupal\user\Controller\UserController::logout";}s:12:"requirements";a:1:{s:18:"_user_is_logged_in";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:30:"access_check.user.login_status";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:19:"#^/user/logout$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:12:"/user/logout";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:12:"/user/logout";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "user.page" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:5:"/user";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:11:"_controller";s:48:"\Drupal\user\Controller\UserController::userPage";s:6:"_title";s:10:"My account";}s:12:"requirements";a:1:{s:18:"_user_is_logged_in";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:30:"access_check.user.login_status";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:12:"#^/user$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:5:"/user";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:1;s:14:"patternOutline";s:5:"/user";s:8:"numParts";i:1;}}"
            "user.pass" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:14:"/user/password";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:5:"_form";s:34:"\Drupal\user\Form\UserPasswordForm";s:6:"_title";s:19:"Reset your password";}s:12:"requirements";a:1:{s:7:"_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:4:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:19:"_maintenance_access";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:1:{i:0;s:20:"access_check.default";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:21:"#^/user/password$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:14:"/user/password";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:14:"/user/password";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "user.register" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:14:"/user/register";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:12:"_entity_form";s:13:"user.register";s:6:"_title";s:18:"Create new account";}s:12:"requirements";a:1:{s:21:"_access_user_register";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:26:"access_check.user.register";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:21:"#^/user/register$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:14:"/user/register";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:14:"/user/register";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "user.reset" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:36:"/user/reset/{uid}/{timestamp}/{hash}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:11:"_controller";s:49:"\Drupal\user\Controller\UserController::resetPass";s:6:"_title";s:14:"Reset password";}s:12:"requirements";a:1:{s:7:"_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:5:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:19:"_maintenance_access";b:1;s:8:"no_cache";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:20:"access_check.default";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:3:{i:0;s:3:"uid";i:1;s:9:"timestamp";i:2;s:4:"hash";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:73:"#^/user/reset/(?P<uid>[^/]++)/(?P<timestamp>[^/]++)/(?P<hash>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:4:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:4:"hash";i:4;b:1;}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:9:"timestamp";i:4;b:1;}i:2;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:3:"uid";i:4;b:1;}i:3;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:11:"/user/reset";}}s:9:"path_vars";a:3:{i:0;s:3:"uid";i:1;s:9:"timestamp";i:2;s:4:"hash";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:24;s:14:"patternOutline";s:17:"/user/reset/%/%/%";s:8:"numParts";i:5;}}"
            "user.reset.form" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:17:"/user/reset/{uid}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:11:"_controller";s:56:"\Drupal\user\Controller\UserController::getResetPassForm";s:6:"_title";s:14:"Reset password";}s:12:"requirements";a:1:{s:18:"_user_is_logged_in";s:5:"FALSE";}s:7:"options";a:5:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:19:"_maintenance_access";b:1;s:8:"no_cache";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:30:"access_check.user.login_status";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:3:"uid";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:34:"#^/user/reset/(?P<uid>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:3:"uid";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:11:"/user/reset";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:3:"uid";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:6;s:14:"patternOutline";s:13:"/user/reset/%";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "user.reset.login" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:42:"/user/reset/{uid}/{timestamp}/{hash}/login";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:2:{s:11:"_controller";s:54:"\Drupal\user\Controller\UserController::resetPassLogin";s:6:"_title";s:14:"Reset password";}s:12:"requirements";a:1:{s:18:"_user_is_logged_in";s:5:"FALSE";}s:7:"options";a:5:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:19:"_maintenance_access";b:1;s:8:"no_cache";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:30:"access_check.user.login_status";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:3:{i:0;s:3:"uid";i:1;s:9:"timestamp";i:2;s:4:"hash";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:79:"#^/user/reset/(?P<uid>[^/]++)/(?P<timestamp>[^/]++)/(?P<hash>[^/]++)/login$#sDu";s:11:"path_tokens";a:5:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:6:"/login";}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:4:"hash";i:4;b:1;}i:2;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:9:"timestamp";i:4;b:1;}i:3;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:3:"uid";i:4;b:1;}i:4;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:11:"/user/reset";}}s:9:"path_vars";a:3:{i:0;s:3:"uid";i:1;s:9:"timestamp";i:2;s:4:"hash";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:49;s:14:"patternOutline";s:23:"/user/reset/%/%/%/login";s:8:"numParts";i:6;}}"
            "user.well-known.change_password" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:28:"/.well-known/change-password";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:52:"\Drupal\user\Controller\UserController::userEditPage";}s:12:"requirements";a:1:{s:18:"_user_is_logged_in";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:30:"access_check.user.login_status";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:38:"#^/\.well\-known/change\-password$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:28:"/.well-known/change-password";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:28:"/.well-known/change-password";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "view.frontpage.feed_1" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:8:"/rss.xml";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:5:{s:11:"_controller";s:47:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::handle";s:15:"_title_callback";s:49:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::getTitle";s:7:"view_id";s:9:"frontpage";s:10:"display_id";s:6:"feed_1";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;}s:12:"requirements";a:1:{s:11:"_permission";s:14:"access content";}s:7:"options";a:8:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:18:"_view_argument_map";a:0:{}s:23:"_view_display_plugin_id";s:4:"feed";s:26:"_view_display_plugin_class";s:38:"Drupal\views\Plugin\views\display\Feed";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:16:"returns_response";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:16:"#^/rss\.xml$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:8:"/rss.xml";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:1;s:14:"patternOutline";s:8:"/rss.xml";s:8:"numParts";i:1;}}"
            "view.frontpage.page_1" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:5:"/node";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:5:{s:11:"_controller";s:47:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::handle";s:15:"_title_callback";s:49:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::getTitle";s:7:"view_id";s:9:"frontpage";s:10:"display_id";s:6:"page_1";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;}s:12:"requirements";a:2:{s:11:"_permission";s:14:"access content";s:7:"_format";s:4:"html";}s:7:"options";a:8:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:18:"_view_argument_map";a:0:{}s:23:"_view_display_plugin_id";s:4:"page";s:26:"_view_display_plugin_class";s:38:"Drupal\views\Plugin\views\display\Page";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:16:"returns_response";b:0;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:12:"#^/node$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:5:"/node";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:1;s:14:"patternOutline";s:5:"/node";s:8:"numParts";i:1;}}"
            "view.healthcareproviders.midwives" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:23:"/verloskundigen/{arg_0}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:6:{s:11:"_controller";s:47:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::handle";s:15:"_title_callback";s:49:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::getTitle";s:7:"view_id";s:19:"healthcareproviders";s:10:"display_id";s:8:"midwives";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:5:"arg_0";N;}s:12:"requirements";a:2:{s:11:"_permission";s:14:"access content";s:7:"_format";s:4:"html";}s:7:"options";a:8:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:18:"_view_argument_map";a:1:{s:5:"arg_0";s:5:"arg_0";}s:23:"_view_display_plugin_id";s:4:"page";s:26:"_view_display_plugin_class";s:38:"Drupal\views\Plugin\views\display\Page";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:16:"returns_response";b:0;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:45:"#^/verloskundigen(?:/(?P<arg_0>[^/]++))?$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:5:"arg_0";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:15:"/verloskundigen";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:1;s:14:"patternOutline";s:15:"/verloskundigen";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "view.healthcareproviders.page_1" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:19:"/huisartsen/{arg_0}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:6:{s:11:"_controller";s:47:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::handle";s:15:"_title_callback";s:49:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::getTitle";s:7:"view_id";s:19:"healthcareproviders";s:10:"display_id";s:6:"page_1";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:5:"arg_0";N;}s:12:"requirements";a:2:{s:11:"_permission";s:14:"access content";s:7:"_format";s:4:"html";}s:7:"options";a:8:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:18:"_view_argument_map";a:1:{s:5:"arg_0";s:5:"arg_0";}s:23:"_view_display_plugin_id";s:4:"page";s:26:"_view_display_plugin_class";s:38:"Drupal\views\Plugin\views\display\Page";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:16:"returns_response";b:0;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:41:"#^/huisartsen(?:/(?P<arg_0>[^/]++))?$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:5:"arg_0";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:11:"/huisartsen";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:1;s:14:"patternOutline";s:11:"/huisartsen";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "view.healthcareproviders.page_2" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:42:"/fysiotherapeuten-oefentherapeuten/{arg_0}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:6:{s:11:"_controller";s:47:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::handle";s:15:"_title_callback";s:49:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::getTitle";s:7:"view_id";s:19:"healthcareproviders";s:10:"display_id";s:6:"page_2";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:5:"arg_0";N;}s:12:"requirements";a:2:{s:11:"_permission";s:14:"access content";s:7:"_format";s:4:"html";}s:7:"options";a:8:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:18:"_view_argument_map";a:1:{s:5:"arg_0";s:5:"arg_0";}s:23:"_view_display_plugin_id";s:4:"page";s:26:"_view_display_plugin_class";s:38:"Drupal\views\Plugin\views\display\Page";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:16:"returns_response";b:0;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:65:"#^/fysiotherapeuten\-oefentherapeuten(?:/(?P<arg_0>[^/]++))?$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:5:"arg_0";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:34:"/fysiotherapeuten-oefentherapeuten";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:1;s:14:"patternOutline";s:34:"/fysiotherapeuten-oefentherapeuten";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "view.healthcareproviders.page_3" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:18:"/apotheken/{arg_0}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:6:{s:11:"_controller";s:47:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::handle";s:15:"_title_callback";s:49:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::getTitle";s:7:"view_id";s:19:"healthcareproviders";s:10:"display_id";s:6:"page_3";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:5:"arg_0";N;}s:12:"requirements";a:2:{s:11:"_permission";s:14:"access content";s:7:"_format";s:4:"html";}s:7:"options";a:8:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:18:"_view_argument_map";a:1:{s:5:"arg_0";s:5:"arg_0";}s:23:"_view_display_plugin_id";s:4:"page";s:26:"_view_display_plugin_class";s:38:"Drupal\views\Plugin\views\display\Page";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:16:"returns_response";b:0;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:40:"#^/apotheken(?:/(?P<arg_0>[^/]++))?$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:5:"arg_0";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:10:"/apotheken";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:1;s:14:"patternOutline";s:10:"/apotheken";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "view.healthcareproviders.page_4" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:18:"/dietisten/{arg_0}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:6:{s:11:"_controller";s:47:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::handle";s:15:"_title_callback";s:49:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::getTitle";s:7:"view_id";s:19:"healthcareproviders";s:10:"display_id";s:6:"page_4";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:5:"arg_0";N;}s:12:"requirements";a:2:{s:11:"_permission";s:14:"access content";s:7:"_format";s:4:"html";}s:7:"options";a:8:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:18:"_view_argument_map";a:1:{s:5:"arg_0";s:5:"arg_0";}s:23:"_view_display_plugin_id";s:4:"page";s:26:"_view_display_plugin_class";s:38:"Drupal\views\Plugin\views\display\Page";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:16:"returns_response";b:0;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:40:"#^/dietisten(?:/(?P<arg_0>[^/]++))?$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:5:"arg_0";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:10:"/dietisten";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:1;s:14:"patternOutline";s:10:"/dietisten";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "view.healthcareproviders.page_5" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:29:"/jeugdgezondheidszorg/{arg_0}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:6:{s:11:"_controller";s:47:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::handle";s:15:"_title_callback";s:49:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::getTitle";s:7:"view_id";s:19:"healthcareproviders";s:10:"display_id";s:6:"page_5";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:5:"arg_0";N;}s:12:"requirements";a:2:{s:11:"_permission";s:14:"access content";s:7:"_format";s:4:"html";}s:7:"options";a:8:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:18:"_view_argument_map";a:1:{s:5:"arg_0";s:5:"arg_0";}s:23:"_view_display_plugin_id";s:4:"page";s:26:"_view_display_plugin_class";s:38:"Drupal\views\Plugin\views\display\Page";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:16:"returns_response";b:0;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:51:"#^/jeugdgezondheidszorg(?:/(?P<arg_0>[^/]++))?$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:5:"arg_0";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:21:"/jeugdgezondheidszorg";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:1;s:14:"patternOutline";s:21:"/jeugdgezondheidszorg";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "view.healthcareproviders.page_6" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:32:"/maatschappelijk-werkers/{arg_0}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:6:{s:11:"_controller";s:47:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::handle";s:15:"_title_callback";s:49:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::getTitle";s:7:"view_id";s:19:"healthcareproviders";s:10:"display_id";s:6:"page_6";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:5:"arg_0";N;}s:12:"requirements";a:2:{s:11:"_permission";s:14:"access content";s:7:"_format";s:4:"html";}s:7:"options";a:8:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:18:"_view_argument_map";a:1:{s:5:"arg_0";s:5:"arg_0";}s:23:"_view_display_plugin_id";s:4:"page";s:26:"_view_display_plugin_class";s:38:"Drupal\views\Plugin\views\display\Page";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:16:"returns_response";b:0;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:55:"#^/maatschappelijk\-werkers(?:/(?P<arg_0>[^/]++))?$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:5:"arg_0";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:24:"/maatschappelijk-werkers";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:1;s:14:"patternOutline";s:24:"/maatschappelijk-werkers";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "view.healthcareproviders.page_8" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:23:"/wijkverpleging/{arg_0}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:6:{s:11:"_controller";s:47:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::handle";s:15:"_title_callback";s:49:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::getTitle";s:7:"view_id";s:19:"healthcareproviders";s:10:"display_id";s:6:"page_8";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:5:"arg_0";N;}s:12:"requirements";a:2:{s:11:"_permission";s:14:"access content";s:7:"_format";s:4:"html";}s:7:"options";a:8:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:18:"_view_argument_map";a:1:{s:5:"arg_0";s:5:"arg_0";}s:23:"_view_display_plugin_id";s:4:"page";s:26:"_view_display_plugin_class";s:38:"Drupal\views\Plugin\views\display\Page";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:16:"returns_response";b:0;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:45:"#^/wijkverpleging(?:/(?P<arg_0>[^/]++))?$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:5:"arg_0";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:15:"/wijkverpleging";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:1;s:14:"patternOutline";s:15:"/wijkverpleging";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "view.healthcareproviders.page_9" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:20:"/psychologen/{arg_0}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:6:{s:11:"_controller";s:47:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::handle";s:15:"_title_callback";s:49:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::getTitle";s:7:"view_id";s:19:"healthcareproviders";s:10:"display_id";s:6:"page_9";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:5:"arg_0";N;}s:12:"requirements";a:2:{s:11:"_permission";s:14:"access content";s:7:"_format";s:4:"html";}s:7:"options";a:8:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:18:"_view_argument_map";a:1:{s:5:"arg_0";s:5:"arg_0";}s:23:"_view_display_plugin_id";s:4:"page";s:26:"_view_display_plugin_class";s:38:"Drupal\views\Plugin\views\display\Page";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:16:"returns_response";b:0;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:42:"#^/psychologen(?:/(?P<arg_0>[^/]++))?$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:5:"arg_0";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:12:"/psychologen";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:1;s:14:"patternOutline";s:12:"/psychologen";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "view.news_highlights.page_1" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:29:"/nieuws-en-uitgelicht/{arg_0}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:5:{s:11:"_controller";s:47:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::handle";s:15:"_title_callback";s:49:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::getTitle";s:7:"view_id";s:15:"news_highlights";s:10:"display_id";s:6:"page_1";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;}s:12:"requirements";a:2:{s:11:"_permission";s:14:"access content";s:7:"_format";s:4:"html";}s:7:"options";a:8:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:18:"_view_argument_map";a:1:{s:5:"arg_0";s:5:"arg_0";}s:23:"_view_display_plugin_id";s:4:"page";s:26:"_view_display_plugin_class";s:38:"Drupal\views\Plugin\views\display\Page";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:16:"returns_response";b:0;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:48:"#^/nieuws\-en\-uitgelicht/(?P<arg_0>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:5:"arg_0";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:21:"/nieuws-en-uitgelicht";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:2;s:14:"patternOutline";s:23:"/nieuws-en-uitgelicht/%";s:8:"numParts";i:2;}}"
            "view.news_highlights.page_2" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:7:"/nieuws";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:5:{s:11:"_controller";s:47:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::handle";s:15:"_title_callback";s:49:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::getTitle";s:7:"view_id";s:15:"news_highlights";s:10:"display_id";s:6:"page_2";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;}s:12:"requirements";a:2:{s:7:"_domain";s:19:"zoetermeergezond_nl";s:7:"_format";s:4:"html";}s:7:"options";a:8:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:18:"_view_argument_map";a:0:{}s:23:"_view_display_plugin_id";s:4:"page";s:26:"_view_display_plugin_class";s:38:"Drupal\views\Plugin\views\display\Page";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:16:"returns_response";b:0;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:25:"access_check.domain_route";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:14:"#^/nieuws$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:7:"/nieuws";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:1;s:14:"patternOutline";s:7:"/nieuws";s:8:"numParts";i:1;}}"
            "view.news_highlights.page_3" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:16:"/huisarts-nieuws";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:5:{s:11:"_controller";s:47:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::handle";s:15:"_title_callback";s:49:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::getTitle";s:7:"view_id";s:15:"news_highlights";s:10:"display_id";s:6:"page_3";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;}s:12:"requirements";a:2:{s:7:"_domain";s:1545:"huisarts_zoetermeergezond_nl+acc_najafi_zoetermeergezond_nl+zwagasum_zoetermeergezond_nl+rebelpronk_zoetermeergezond_nl+huisartsendorpsstraat_zoetermeergezond_nl+rooijlelieveld_zoetermeergezond_nl+wildschutdebruin_zoetermeergezond_nl+huisartsborgman_zoetermeergezond_nl+mungra_zoetermeergezond_nl+vandenbergpikaar_zoetermeergezond_nl+cucinotta_zoetermeergezond_nl+sonneveldvanwalsem_zoetermeergezond_nl+mulderrussschijf_zoetermeergezond_nl+hagenbal_zoetermeergezond_nl+brouwerhakkeling_zoetermeergezond_nl+ellenbroekfraanje_zoetermeergezond_nl+weidedreef_zoetermeergezond_nl+fallauxtang_zoetermeergezond_nl+schravenhoff_zoetermeergezond_nl+buurmanvaneijk_zoetermeergezond_nl+bakir_zoetermeergezond_nl+klooster_zoetermeergezond_nl+pijper_zoetermeergezond_nl+deboer_zoetermeergezond_nl+vanrijn_zoetermeergezond_nl+luyendijk_zoetermeergezond_nl+huisartsenwatertoren_zoetermeergezond_nl+kooijmaks_zoetermeergezond_nl+vossenvandermeer_zoetermeergezond_nl+akkerman_zoetermeergezond_nl+avenarius_zoetermeergezond_nl+kba_zoetermeergezond_nl+test1_zoetermeergezond_nl+test2_zoetermeergezond_nl+test3_zoetermeergezond_nl+test4_zoetermeergezond_nl+test5_zoetermeergezond_nl+trainer_zoetermeergezond_nl+sgztest_zoetermeergezond_nl+test6_zoetermeergezond_nl+test7_zoetermeergezond_nl+test8_zoetermeergezond_nl+test9_zoetermeergezond_nl+test10_zoetermeergezond_nl+test11_zoetermeergezond_nl+test12_zoetermeergezond_nl+test13_zoetermeergezond_nl+test14_zoetermeergezond_nl+vanmeurs_zoetermeergezond_nl+vanmeur_zoetermeergezond_nl+russschijf_zoetermeergezond_nl";s:7:"_format";s:4:"html";}s:7:"options";a:8:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:18:"_view_argument_map";a:0:{}s:23:"_view_display_plugin_id";s:4:"page";s:26:"_view_display_plugin_class";s:38:"Drupal\views\Plugin\views\display\Page";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:16:"returns_response";b:0;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:25:"access_check.domain_route";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:24:"#^/huisarts\-nieuws$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:16:"/huisarts-nieuws";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:1;s:14:"patternOutline";s:16:"/huisarts-nieuws";s:8:"numParts";i:1;}}"
            "view.taxonomy_term.feed_1" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:27:"/taxonomy/term/{arg_0}/feed";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:5:{s:11:"_controller";s:47:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::handle";s:15:"_title_callback";s:49:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::getTitle";s:7:"view_id";s:13:"taxonomy_term";s:10:"display_id";s:6:"feed_1";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;}s:12:"requirements";a:1:{s:11:"_permission";s:14:"access content";}s:7:"options";a:8:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:18:"_view_argument_map";a:1:{s:5:"arg_0";s:5:"arg_0";}s:23:"_view_display_plugin_id";s:4:"feed";s:26:"_view_display_plugin_class";s:38:"Drupal\views\Plugin\views\display\Feed";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:16:"returns_response";b:1;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:44:"#^/taxonomy/term/(?P<arg_0>[^/]++)/feed$#sDu";s:11:"path_tokens";a:3:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:5:"/feed";}i:1;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:5:"arg_0";i:4;b:1;}i:2;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:14:"/taxonomy/term";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:13;s:14:"patternOutline";s:21:"/taxonomy/term/%/feed";s:8:"numParts";i:4;}}"
            "view.taxonomy_term.page_1" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:22:"/taxonomy/term/{arg_0}";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:5:{s:11:"_controller";s:47:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::handle";s:15:"_title_callback";s:49:"Drupal\views\Routing\ViewPageController::getTitle";s:7:"view_id";s:13:"taxonomy_term";s:10:"display_id";s:6:"page_1";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;}s:12:"requirements";a:2:{s:11:"_permission";s:14:"access content";s:7:"_format";s:4:"html";}s:7:"options";a:8:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:18:"_view_argument_map";a:1:{s:5:"arg_0";s:5:"arg_0";}s:23:"_view_display_plugin_id";s:4:"page";s:26:"_view_display_plugin_class";s:38:"Drupal\views\Plugin\views\display\Page";s:30:"_view_display_show_admin_links";b:1;s:16:"returns_response";b:0;s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:23:"access_check.permission";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:39:"#^/taxonomy/term/(?P<arg_0>[^/]++)$#sDu";s:11:"path_tokens";a:2:{i:0;a:5:{i:0;s:8:"variable";i:1;s:1:"/";i:2;s:6:"[^/]++";i:3;s:5:"arg_0";i:4;b:1;}i:1;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:14:"/taxonomy/term";}}s:9:"path_vars";a:1:{i:0;s:5:"arg_0";}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:6;s:14:"patternOutline";s:16:"/taxonomy/term/%";s:8:"numParts";i:3;}}"
            "views.ajax" => "O:31:"Symfony\Component\Routing\Route":9:{s:4:"path";s:11:"/views/ajax";s:4:"host";s:0:"";s:8:"defaults";a:1:{s:11:"_controller";s:53:"\Drupal\views\Controller\ViewAjaxController::ajaxView";}s:12:"requirements";a:1:{s:7:"_access";s:4:"TRUE";}s:7:"options";a:3:{s:14:"compiler_class";s:33:"Drupal\Core\Routing\RouteCompiler";s:4:"utf8";b:1;s:14:"_access_checks";a:2:{i:0;s:20:"access_check.default";i:1;s:19:"access_check.domain";}}s:7:"schemes";a:0:{}s:7:"methods";a:2:{i:0;s:3:"GET";i:1;s:4:"POST";}s:9:"condition";s:0:"";s:8:"compiled";O:33:"Drupal\Core\Routing\CompiledRoute":11:{s:4:"vars";a:0:{}s:11:"path_prefix";s:0:"";s:10:"path_regex";s:18:"#^/views/ajax$#sDu";s:11:"path_tokens";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:4:"text";i:1;s:11:"/views/ajax";}}s:9:"path_vars";a:0:{}s:10:"host_regex";N;s:11:"host_tokens";a:0:{}s:9:"host_vars";a:0:{}s:3:"fit";i:3;s:14:"patternOutline";s:11:"/views/ajax";s:8:"numParts";i:2;}}"
           ]
           #currentPath: Drupal\Core\Path\CurrentPathStack {#206
            #paths: SplObjectStorage {#205 …1}
            #requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#21}
            +"_serviceId": "path.current"
           }
           #cache: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#201
            #maxRows: 5000
            #bin: "cache_data"
            #connection: Drupal\Core\Database\Driver\mysql\Connection {#18}
            #checksumProvider: Drupal\Core\Cache\DatabaseCacheTagsChecksum {#56 …5}
            +"_serviceId": "cache.data"
           }
           #cacheTagInvalidator: Drupal\Core\Cache\CacheTagsInvalidator {#216
            #invalidators: array:1 [ …1]
            #container: Drupal\Core\DependencyInjection\Container {#24 …7}
            +"_serviceId": "cache_tags.invalidator"
           }
           #pathProcessor: Drupal\Core\PathProcessor\PathProcessorManager {#224
            #inboundProcessors: array:4 [ …4]
            #sortedInbound: array:5 [ …5]
            #outboundProcessors: array:3 [ …3]
            #sortedOutbound: array:3 [ …3]
            +"_serviceId": "path_processor_manager"
           }
           #languageManager: Drupal\language\ConfigurableLanguageManager {#261}
           #extraCacheKeyParts: []
           +"innerService": Drupal\Core\Routing\RouteProvider {#218
            #connection: Drupal\Core\Database\Driver\mysql\Connection {#18}
            #tableName: "router"
            #state: Drupal\Core\State\State {#202}
            #routes: []
            #serializedRoutes: []
            #currentPath: Drupal\Core\Path\CurrentPathStack {#206}
            #cache: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#201}
            #cacheTagInvalidator: Drupal\Core\Cache\CacheTagsInvalidator {#216}
            #pathProcessor: Drupal\Core\PathProcessor\PathProcessorManager {#224}
            #languageManager: Drupal\language\ConfigurableLanguageManager {#261}
            #extraCacheKeyParts: []
            +"_serviceId": "router.route_provider"
           }
           +"_serviceId": "domain.route_provider"
          }
          #paramConverterManager: Drupal\Core\ParamConverter\ParamConverterManager {#764 …2}
          #argumentsResolverFactory: Drupal\Core\Access\AccessArgumentsResolverFactory {#762 …1}
          #currentUser: Drupal\Core\Session\AccountProxy {#194}
          #checkProvider: Drupal\Core\Access\CheckProvider {#763 …7}
          +"_serviceId": "access_manager"
         }
         #currentUser: null
         #languageManager: Drupal\language\ConfigurableLanguageManager {#261}
         #entityTypeManager: Drupal\Core\Entity\EntityTypeManager {#275}
         #entityRepository: Drupal\Core\Entity\EntityRepository {#508}
         +field_alias: "unknown"
         +aliases: []
         +original_value: null
         +additional_fields: []
         #linkGenerator: null
         #renderer: null
         #lastRenderIndex: null
         +query: &7 Drupal\views\Plugin\views\query\Sql {#4410}
         +table: "node"
         +tableAlias: null
         +realField: "view_node"
         +field: "view_node"
         +relationship: null
         #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
         #viewsData: Drupal\views\ViewsData {#3506}
         +options: array:26 [
          "id" => "view_node"
          "table" => "node"
          "field" => "view_node"
          "relationship" => "none"
          "group_type" => "group"
          "admin_label" => ""
          "label" => ""
          "exclude" => true
          "alter" => array:26 [ …26]
          "element_type" => ""
          "element_class" => ""
          "element_label_type" => ""
          "element_label_class" => ""
          "element_label_colon" => false
          "element_wrapper_type" => ""
          "element_wrapper_class" => ""
          "element_default_classes" => true
          "empty" => ""
          "hide_empty" => false
          "empty_zero" => false
          "hide_alter_empty" => true
          "text" => "weergeven"
          "output_url_as_text" => true
          "absolute" => false
          "entity_type" => "node"
          "plugin_id" => "entity_link"
         ]
         +view: Drupal\views\ViewExecutable {#3821}
         +displayHandler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#3723}
         +definition: array:8 [
          "plugin_type" => "field"
          "id" => "entity_link"
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\field\EntityLink"
          "provider" => "views"
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4505 …5}
          "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4506 …5}
          "group" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4500 …5}
          "entity_type" => "node"
         ]
         #usesOptions: false
         #pluginId: "entity_link"
         #pluginDefinition: array:4 [
          "plugin_type" => "field"
          "id" => "entity_link"
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\field\EntityLink"
          "provider" => "views"
         ]
         #configuration: array:5 [
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4505 …5}
          "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4506 …5}
          "id" => "entity_link"
          "group" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4500 …5}
          "entity_type" => "node"
         ]
         #stringTranslation: Drupal\Core\StringTranslation\TranslationManager {#277}
         #_serviceIds: []
         #_entityStorages: []
         #messenger: null
         #redirectDestination: null
         #entityTranslationRenderer: null
         +"is_handler": true
         +"position": 2
        }
        "nothing" => Drupal\views\Plugin\views\field\Custom {#4495
         +field_alias: "unknown"
         +aliases: []
         +original_value: null
         +additional_fields: []
         #linkGenerator: null
         #renderer: null
         #lastRenderIndex: null
         +query: &7 Drupal\views\Plugin\views\query\Sql {#4410}
         +table: "views"
         +tableAlias: null
         +realField: "nothing"
         +field: "nothing"
         +relationship: null
         #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
         #viewsData: Drupal\views\ViewsData {#3506}
         +options: array:22 [
          "id" => "nothing"
          "table" => "views"
          "field" => "nothing"
          "relationship" => "none"
          "group_type" => "group"
          "admin_label" => ""
          "label" => ""
          "exclude" => false
          "alter" => array:26 [ …26]
          "element_type" => "article"
          "element_class" => "news-highlight"
          "element_label_type" => "0"
          "element_label_class" => ""
          "element_label_colon" => false
          "element_wrapper_type" => "0"
          "element_wrapper_class" => ""
          "element_default_classes" => false
          "empty" => ""
          "hide_empty" => false
          "empty_zero" => false
          "hide_alter_empty" => false
          "plugin_id" => "custom"
         ]
         +view: Drupal\views\ViewExecutable {#3821}
         +displayHandler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#3723}
         +definition: array:8 [
          "plugin_type" => "field"
          "id" => "custom"
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\field\Custom"
          "provider" => "views"
          "click sortable" => false
          "group" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4519 …5}
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4524 …5}
          "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4525 …5}
         ]
         #usesOptions: false
         #pluginId: "custom"
         #pluginDefinition: array:4 [
          "plugin_type" => "field"
          "id" => "custom"
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\field\Custom"
          "provider" => "views"
         ]
         #configuration: array:5 [
          "id" => "custom"
          "click sortable" => false
          "group" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4519 …5}
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4524 …5}
          "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4525 …5}
         ]
         #stringTranslation: null
         #_serviceIds: []
         #_entityStorages: []
         #messenger: null
         +"is_handler": true
         +"position": 3
        }
       ]
       "sort" => &54 array:2 [
        "sticky" => Drupal\views\Plugin\views\sort\Standard {#4518
         +query: &7 Drupal\views\Plugin\views\query\Sql {#4410}
         +table: "node_field_data"
         +tableAlias: "node_field_data"
         +realField: "sticky"
         +field: "sticky"
         +relationship: null
         #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
         #viewsData: Drupal\views\ViewsData {#3506}
         +options: array:12 [
          "id" => "sticky"
          "table" => "node_field_data"
          "field" => "sticky"
          "relationship" => "none"
          "group_type" => "group"
          "admin_label" => ""
          "order" => "DESC"
          "exposed" => false
          "expose" => array:1 [ …1]
          "entity_type" => "node"
          "entity_field" => "sticky"
          "plugin_id" => "standard"
         ]
         +view: Drupal\views\ViewExecutable {#3821}
         +displayHandler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#3723}
         +definition: array:9 [
          "plugin_type" => "sort"
          "id" => "standard"
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\sort\Standard"
          "provider" => "views"
          "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4357 …5}
          "group" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4322 …5}
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4355 …5}
          "entity_type" => "node"
          "entity field" => "sticky"
         ]
         #usesOptions: false
         #renderer: null
         #pluginId: "standard"
         #pluginDefinition: array:4 [
          "plugin_type" => "sort"
          "id" => "standard"
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\sort\Standard"
          "provider" => "views"
         ]
         #configuration: array:6 [
          "id" => "standard"
          "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4357 …5}
          "group" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4322 …5}
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4355 …5}
          "entity_type" => "node"
          "entity field" => "sticky"
         ]
         #stringTranslation: null
         #_serviceIds: []
         #_entityStorages: []
         #messenger: null
         +"is_handler": true
         +"position": 0
        }
        "created" => Drupal\views\Plugin\views\sort\Date {#4497
         +query: &7 Drupal\views\Plugin\views\query\Sql {#4410}
         +table: "node_field_data"
         +tableAlias: "node_field_data"
         +realField: "created"
         +field: "created"
         +relationship: null
         #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
         #viewsData: Drupal\views\ViewsData {#3506}
         +options: array:13 [
          "id" => "created"
          "table" => "node_field_data"
          "field" => "created"
          "relationship" => "none"
          "group_type" => "group"
          "admin_label" => ""
          "order" => "DESC"
          "exposed" => false
          "expose" => array:1 [ …1]
          "granularity" => "second"
          "entity_type" => "node"
          "entity_field" => "created"
          "plugin_id" => "date"
         ]
         +view: Drupal\views\ViewExecutable {#3821}
         +displayHandler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#3723}
         +definition: array:9 [
          "plugin_type" => "sort"
          "id" => "date"
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\sort\Date"
          "provider" => "views"
          "group" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4322 …5}
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4348 …5}
          "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4349 …5}
          "entity_type" => "node"
          "entity field" => "created"
         ]
         #usesOptions: false
         #renderer: null
         #pluginId: "date"
         #pluginDefinition: array:4 [
          "plugin_type" => "sort"
          "id" => "date"
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\sort\Date"
          "provider" => "views"
         ]
         #configuration: array:6 [
          "id" => "date"
          "group" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4322 …5}
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4348 …5}
          "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4349 …5}
          "entity_type" => "node"
          "entity field" => "created"
         ]
         #stringTranslation: null
         #_serviceIds: []
         #_entityStorages: []
         #messenger: null
         +"is_handler": true
         +"position": 1
        }
       ]
       "filter" => &59 array:2 [
        "status" => Drupal\views\Plugin\views\filter\BooleanOperator {#4594
         #alwaysMultiple: true
         +accept_null: false
         +value: "1"
         +operator: "="
         +group_info: "All"
         +no_operator: false
         +always_required: false
         +query: &7 Drupal\views\Plugin\views\query\Sql {#4410}
         +table: "node_field_data"
         +tableAlias: "node_field_data"
         +realField: "status"
         +field: "status"
         +relationship: null
         #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
         #viewsData: Drupal\views\ViewsData {#3506}
         +options: array:16 [
          "id" => "status"
          "table" => "node_field_data"
          "field" => "status"
          "relationship" => "none"
          "group_type" => "group"
          "admin_label" => ""
          "operator" => "="
          "value" => "1"
          "group" => 1
          "exposed" => false
          "expose" => array:12 [ …12]
          "is_grouped" => false
          "group_info" => array:10 [ …10]
          "plugin_id" => "boolean"
          "entity_type" => "node"
          "entity_field" => "status"
         ]
         +view: Drupal\views\ViewExecutable {#3821}
         +displayHandler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#3723}
         +definition: array:11 [
          "plugin_type" => "filter"
          "id" => "boolean"
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\filter\BooleanOperator"
          "provider" => "views"
          "label" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4341
           #translatedMarkup: null
           #options: []
           #stringTranslation: null
           #string: "Published status"
           #arguments: []
          }
          "type" => "yes-no"
          "use_equal" => true
          "group" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4322 …5}
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4340 …5}
          "entity_type" => "node"
          "entity field" => "status"
         ]
         #usesOptions: false
         #renderer: null
         #pluginId: "boolean"
         #pluginDefinition: array:4 [
          "plugin_type" => "filter"
          "id" => "boolean"
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\filter\BooleanOperator"
          "provider" => "views"
         ]
         #configuration: array:8 [
          "id" => "boolean"
          "label" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4341}
          "type" => "yes-no"
          "use_equal" => true
          "group" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4322 …5}
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4340 …5}
          "entity_type" => "node"
          "entity field" => "status"
         ]
         #stringTranslation: Drupal\Core\StringTranslation\TranslationManager {#277}
         #_serviceIds: []
         #_entityStorages: []
         #messenger: null
         +"is_handler": true
         +"value_value": Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4341}
         +"valueOptions": null
         +"position": 0
        }
        "type" => Drupal\views\Plugin\views\filter\Bundle {#4596
         #entityTypeId: "node"
         #entityType: Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#352}
         #entityTypeManager: Drupal\Core\Entity\EntityTypeManager {#275}
         #bundleInfoService: Drupal\Core\Entity\EntityTypeBundleInfo {#1017}
         #valueFormType: "checkboxes"
         #valueOptions: null
         #valueTitle: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4595
          #translatedMarkup: null
          #options: []
          #stringTranslation: Drupal\Core\StringTranslation\TranslationManager {#277}
          #string: "Options"
          #arguments: []
         }
         +value: array:2 [
          "news" => "news"
          "highlight" => "highlight"
         ]
         +operator: "in"
         +group_info: "All"
         #alwaysMultiple: false
         +no_operator: false
         +always_required: false
         +query: &7 Drupal\views\Plugin\views\query\Sql {#4410}
         +table: "node_field_data"
         +tableAlias: "node_field_data"
         +realField: "type"
         +field: "type"
         +relationship: null
         #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
         #viewsData: Drupal\views\ViewsData {#3506}
         +options: array:16 [
          "id" => "type"
          "table" => "node_field_data"
          "field" => "type"
          "relationship" => "none"
          "group_type" => "group"
          "admin_label" => ""
          "operator" => "in"
          "value" => array:2 [ …2]
          "group" => 1
          "exposed" => false
          "expose" => array:13 [ …13]
          "is_grouped" => false
          "group_info" => array:10 [ …10]
          "entity_type" => "node"
          "entity_field" => "type"
          "plugin_id" => "bundle"
         ]
         +view: Drupal\views\ViewExecutable {#3821}
         +displayHandler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#3723}
         +definition: array:8 [
          "plugin_type" => "filter"
          "id" => "bundle"
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\filter\Bundle"
          "provider" => "views"
          "group" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4322 …5}
          "title" => "Inhoudstype"
          "entity_type" => "node"
          "entity field" => "type"
         ]
         #usesOptions: false
         #renderer: null
         #pluginId: "bundle"
         #pluginDefinition: array:4 [
          "plugin_type" => "filter"
          "id" => "bundle"
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\filter\Bundle"
          "provider" => "views"
         ]
         #configuration: array:5 [
          "id" => "bundle"
          "group" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4322 …5}
          "title" => "Inhoudstype"
          "entity_type" => "node"
          "entity field" => "type"
         ]
         #stringTranslation: Drupal\Core\StringTranslation\TranslationManager {#277}
         #_serviceIds: []
         #_entityStorages: []
         #messenger: null
         +"is_handler": true
         +"real_field": "type"
         +"position": 1
        }
       ]
       "relationship" => &62 []
       "header" => &63 []
       "footer" => &64 []
       "empty" => &65 []
      ]
      #plugins: array:7 [
       "cache" => array:1 [
        "tag" => Drupal\views\Plugin\views\cache\Tag {#3850 …16}
       ]
       "query" => array:1 [
        "views_query" => Drupal\views\Plugin\views\query\Sql {#4410}
       ]
       "access" => array:1 [
        "perm" => Drupal\user\Plugin\views\access\Permission {#3831 …15}
       ]
       "row" => array:1 [
        "entity:node" => Drupal\node\Plugin\views\row\NodeRow {#4452
         +base_table: "node_field_data"
         +base_field: "nid"
         #entityTypeId: "node"
         #entityType: Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#352}
         #entityTypeManager: Drupal\Core\Entity\EntityTypeManager {#275}
         #entityRepository: Drupal\Core\Entity\EntityRepository {#508}
         #entityDisplayRepository: Drupal\Core\Entity\EntityDisplayRepository {#1012}
         #languageManager: Drupal\language\ConfigurableLanguageManager {#261}
         #usesOptions: true
         #usesFields: false
         +options: array:2 [
          "view_mode" => "highlighted"
          "relationship" => "none"
         ]
         +view: Drupal\views\ViewExecutable {#3821}
         +displayHandler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#3723}
         +definition: array:12 [
          "parent" => "parent"
          "plugin_type" => "row"
          "register_theme" => true
          "id" => "entity:node"
          "class" => "Drupal\node\Plugin\views\row\NodeRow"
          "provider" => "node"
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4460
           #translatedMarkup: null
           #options: []
           #stringTranslation: null
           #string: "Content"
           #arguments: []
          }
          "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4461
           #translatedMarkup: null
           #options: []
           #stringTranslation: null
           #string: "Display the @label"
           #arguments: array:1 [ …1]
          }
          "base" => array:1 [
           0 => "node_field_data"
          ]
          "entity_type" => "node"
          "display_types" => array:1 [
           0 => "normal"
          ]
          "short_title" => ""
         ]
         #renderer: null
         #pluginId: "entity:node"
         #pluginDefinition: array:12 [
          "parent" => "parent"
          "plugin_type" => "row"
          "register_theme" => true
          "id" => "entity:node"
          "class" => "Drupal\node\Plugin\views\row\NodeRow"
          "provider" => "node"
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4460}
          "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4461}
          "base" => array:1 [
           0 => "node_field_data"
          ]
          "entity_type" => "node"
          "display_types" => array:1 [
           0 => "normal"
          ]
          "short_title" => ""
         ]
         #configuration: []
         #stringTranslation: null
         #_serviceIds: []
         #_entityStorages: []
         #messenger: null
         #entityTranslationRenderer: Drupal\views\Entity\Render\TranslationLanguageRenderer {#4602
          #langcodeAlias: null
          +view: Drupal\views\ViewExecutable {#3821}
          #languageManager: Drupal\language\ConfigurableLanguageManager {#261}
          #entityType: Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#352}
          #build: array:2 [
           375 => array:1 [ …1]
           370 => array:1 [ …1]
          ]
         }
         +"field_alias": "nid"
        }
       ]
       "style" => array:1 [
        "html_list" => Drupal\views\Plugin\views\style\HtmlList {#4419
         #usesRowPlugin: true
         #usesRowClass: true
         #usesOptions: true
         #rowTokens: []
         #usesGrouping: true
         #usesFields: false
         #rendered_fields: null
         #groupingTheme: "views_view_grouping"
         #defaultFieldLabels: false
         +options: array:7 [
          "grouping" => []
          "row_class" => ""
          "default_row_class" => false
          "uses_fields" => false
          "type" => "ul"
          "class" => "news-highlights__listing"
          "wrapper_class" => ""
         ]
         +view: Drupal\views\ViewExecutable {#3821}
         +displayHandler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#3723}
         +definition: array:11 [
          "parent" => "parent"
          "plugin_type" => "style"
          "register_theme" => true
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4445
           #translatedMarkup: null
           #options: []
           #stringTranslation: null
           #string: "HTML List"
           #arguments: []
          }
          "short_title" => ""
          "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4446
           #translatedMarkup: null
           #options: []
           #stringTranslation: null
           #string: "Displays rows as HTML list."
           #arguments: []
          }
          "id" => "html_list"
          "theme" => "views_view_list"
          "display_types" => array:1 [
           0 => "normal"
          ]
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\style\HtmlList"
          "provider" => "views"
         ]
         #renderer: null
         #pluginId: "html_list"
         #pluginDefinition: array:11 [
          "parent" => "parent"
          "plugin_type" => "style"
          "register_theme" => true
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4445}
          "short_title" => ""
          "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4446}
          "id" => "html_list"
          "theme" => "views_view_list"
          "display_types" => array:1 [
           0 => "normal"
          ]
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\style\HtmlList"
          "provider" => "views"
         ]
         #configuration: []
         #stringTranslation: null
         #_serviceIds: []
         #_entityStorages: []
         #messenger: null
        }
       ]
       "pager" => array:1 [
        "some" => Drupal\views\Plugin\views\pager\Some {#4603
         +current_page: null
         +total_items: 0
         #usesOptions: true
         +options: array:2 [
          "items_per_page" => "2"
          "offset" => 0
         ]
         +view: Drupal\views\ViewExecutable {#3821}
         +displayHandler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#3723}
         +definition: array:10 [
          "parent" => "parent"
          "plugin_type" => "pager"
          "register_theme" => true
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4605
           #translatedMarkup: null
           #options: []
           #stringTranslation: null
           #string: "Display a specified number of items"
           #arguments: []
          }
          "short_title" => ""
          "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4606
           #translatedMarkup: null
           #options: []
           #stringTranslation: null
           #string: "Display a limited number items that this view might find."
           #arguments: []
          }
          "id" => "some"
          "display_types" => array:1 [
           0 => "basic"
          ]
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\pager\Some"
          "provider" => "views"
         ]
         #renderer: null
         #pluginId: "some"
         #pluginDefinition: array:10 [
          "parent" => "parent"
          "plugin_type" => "pager"
          "register_theme" => true
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4605}
          "short_title" => ""
          "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4606}
          "id" => "some"
          "display_types" => array:1 [
           0 => "basic"
          ]
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\pager\Some"
          "provider" => "views"
         ]
         #configuration: []
         #stringTranslation: null
         #_serviceIds: []
         #_entityStorages: []
         #messenger: null
        }
       ]
       "exposed_form" => array:1 [
        "basic" => Drupal\views\Plugin\views\exposed_form\Basic {#4619 …13}
       ]
      ]
      #extenders: []
      #usesOptions: true
      +output: array:6 [
       "#theme" => array:6 [
        0 => "views_view__news_highlights__block_2"
        1 => "views_view__block_2"
        2 => "views_view__news_highlights__block"
        3 => "views_view__block"
        4 => "views_view__news_highlights"
        5 => "views_view"
       ]
       "#view" => Drupal\views\ViewExecutable {#3821}
       "#pre_render" => array:1 [
        0 => array:2 [ …2]
       ]
       "#rows" => array:1 [
        0 => array:5 [ …5]
       ]
       "#attached" => &75 array:2 [
        "library" => array:1 [ …1]
        "drupalSettings" => []
       ]
       "#cache" => &76 array:3 [
        "contexts" => array:4 [ …4]
        "tags" => array:4 [ …4]
        "max-age" => -1
       ]
      ]
      #usesAJAX: true
      #usesPager: true
      #usesMore: true
      #usesAreas: true
      +display: &3 array:6 [&3]
      +options: array:38 [
       "defaults" => array:28 [
        "access" => true
        "cache" => true
        "query" => true
        "title" => true
        "css_class" => true
        "display_description" => false
        "use_ajax" => true
        "hide_attachment_summary" => true
        "show_admin_links" => true
        "pager" => false
        "use_more" => true
        "use_more_always" => true
        "use_more_text" => true
        "exposed_form" => true
        "link_display" => true
        "link_url" => true
        "group_by" => true
        "style" => false
        "row" => false
        "header" => true
        "footer" => true
        "empty" => true
        "relationships" => true
        "fields" => true
        "sorts" => true
        "arguments" => false
        "filters" => true
        "filter_groups" => true
       ]
       "title" => ""
       "enabled" => true
       "display_comment" => ""
       "css_class" => ""
       "display_description" => ""
       "use_ajax" => false
       "hide_attachment_summary" => false
       "show_admin_links" => true
       "use_more" => false
       "use_more_always" => true
       "use_more_text" => "more"
       "link_display" => ""
       "link_url" => ""
       "group_by" => false
       "rendering_language" => "***LANGUAGE_entity_translation***"
       "access" => array:2 [
        "type" => "none"
        "options" => []
       ]
       "cache" => array:2 [
        "type" => "tag"
        "options" => []
       ]
       "query" => array:2 [
        "type" => "views_query"
        "options" => []
       ]
       "exposed_form" => array:2 [
        "type" => "basic"
        "options" => []
       ]
       "pager" => array:2 [
        "type" => "some"
        "options" => array:2 [ …2]
       ]
       "style" => array:2 [
        "type" => "html_list"
        "options" => array:6 [ …6]
       ]
       "row" => array:2 [
        "type" => "entity:node"
        "options" => array:2 [ …2]
       ]
       "exposed_block" => false
       "header" => []
       "footer" => []
       "empty" => []
       "relationships" => []
       "fields" => []
       "sorts" => []
       "arguments" => []
       "filter_groups" => array:2 [
        "operator" => "AND"
        "groups" => array:1 [ …1]
       ]
       "filters" => []
       "display_extenders" => []
       "block_description" => "Nieuws en uitgelicht - Home pagina"
       "block_category" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#3639
        #translatedMarkup: null
        #options: []
        #stringTranslation: null
        #string: "Lists (Views)"
        #arguments: []
       }
       "block_hide_empty" => false
       "allow" => array:1 [
        "items_per_page" => "items_per_page"
       ]
      ]
      +displayHandler: null
      +definition: array:14 [
       "parent" => "parent"
       "plugin_type" => "display"
       "register_theme" => false
       "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#3566
        #translatedMarkup: null
        #options: []
        #stringTranslation: null
        #string: "Block"
        #arguments: []
       }
       "short_title" => ""
       "admin" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#3567
        #translatedMarkup: null
        #options: []
        #stringTranslation: null
        #string: "Block"
        #arguments: []
       }
       "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#3568
        #translatedMarkup: null
        #options: []
        #stringTranslation: null
        #string: "Display the view as a block."
        #arguments: []
       }
       "id" => "block"
       "theme" => "views_view"
       "uses_hook_block" => true
       "contextual_links_locations" => array:1 [
        0 => "block"
       ]
       "class" => "Drupal\views\Plugin\views\display\Block"
       "provider" => "views"
       "contextual links" => array:1 [
        "entity.view.edit_form" => array:2 [ …2]
       ]
      ]
      #renderer: null
      #pluginId: "block"
      #pluginDefinition: array:14 [
       "parent" => "parent"
       "plugin_type" => "display"
       "register_theme" => false
       "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#3566}
       "short_title" => ""
       "admin" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#3567}
       "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#3568}
       "id" => "block"
       "theme" => "views_view"
       "uses_hook_block" => true
       "contextual_links_locations" => array:1 [
        0 => "block"
       ]
       "class" => "Drupal\views\Plugin\views\display\Block"
       "provider" => "views"
       "contextual links" => array:1 [
        "entity.view.edit_form" => array:2 [ …2]
       ]
      ]
      #configuration: []
      #stringTranslation: Drupal\Core\StringTranslation\TranslationManager {#277}
      #_serviceIds: []
      #_entityStorages: []
      #messenger: null
      #dependencies: []
      +"default_display": Drupal\views\Plugin\views\display\DefaultDisplay {#4314
       #usesAttachments: true
       +view: Drupal\views\ViewExecutable {#3821}
       +handlers: []
       #plugins: []
       #extenders: []
       #usesOptions: true
       +output: null
       #usesAJAX: true
       #usesPager: true
       #usesMore: true
       #usesAreas: true
       +display: &2 array:6 [&2]
       +options: array:33 [
        "title" => "Nieuws en uitgelicht"
        "enabled" => true
        "display_comment" => ""
        "css_class" => "news-highlights"
        "display_description" => ""
        "use_ajax" => false
        "hide_attachment_summary" => false
        "show_admin_links" => true
        "use_more" => false
        "use_more_always" => true
        "use_more_text" => "more"
        "link_display" => ""
        "link_url" => ""
        "group_by" => false
        "rendering_language" => "***LANGUAGE_entity_translation***"
        "access" => array:2 [ …2]
        "cache" => array:2 [ …2]
        "query" => array:2 [ …2]
        "exposed_form" => array:2 [ …2]
        "pager" => array:2 [ …2]
        "style" => array:2 [ …2]
        "row" => array:2 [ …2]
        "exposed_block" => false
        "header" => []
        "footer" => []
        "empty" => []
        "relationships" => []
        "fields" => array:4 [ …4]
        "sorts" => array:2 [ …2]
        "arguments" => array:1 [ …1]
        "filter_groups" => array:2 [ …2]
        "filters" => array:2 [ …2]
        "display_extenders" => []
       ]
       +displayHandler: null
       +definition: array:13 [
        "parent" => "parent"
        "plugin_type" => "display"
        "register_theme" => true
        "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#3556 …5}
        "short_title" => ""
        "admin" => ""
        "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#3557 …5}
        "id" => "default"
        "theme" => "views_view"
        "no_ui" => true
        "class" => "Drupal\views\Plugin\views\display\DefaultDisplay"
        "provider" => "views"
        "contextual links" => array:1 [ …1]
       ]
       #renderer: null
       #pluginId: "default"
       #pluginDefinition: array:13 [
        "parent" => "parent"
        "plugin_type" => "display"
        "register_theme" => true
        "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#3556 …5}
        "short_title" => ""
        "admin" => ""
        "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#3557 …5}
        "id" => "default"
        "theme" => "views_view"
        "no_ui" => true
        "class" => "Drupal\views\Plugin\views\display\DefaultDisplay"
        "provider" => "views"
        "contextual links" => array:1 [ …1]
       ]
       #configuration: []
       #stringTranslation: null
       #_serviceIds: []
       #_entityStorages: []
       #messenger: null
       #dependencies: []
      }
     }
     +definition: array:9 [
      "parent" => "parent"
      "plugin_type" => "query"
      "register_theme" => true
      "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4412
       #translatedMarkup: null
       #options: []
       #stringTranslation: null
       #string: "SQL Query"
       #arguments: []
      }
      "short_title" => ""
      "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4413
       #translatedMarkup: null
       #options: []
       #stringTranslation: null
       #string: "Query will be generated and run using the Drupal database API."
       #arguments: []
      }
      "id" => "views_query"
      "class" => "Drupal\views\Plugin\views\query\Sql"
      "provider" => "views"
     ]
     #usesOptions: false
     #renderer: null
     #pluginId: "views_query"
     #pluginDefinition: array:9 [
      "parent" => "parent"
      "plugin_type" => "query"
      "register_theme" => true
      "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4412}
      "short_title" => ""
      "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4413}
      "id" => "views_query"
      "class" => "Drupal\views\Plugin\views\query\Sql"
      "provider" => "views"
     ]
     #configuration: []
     #stringTranslation: null
     #_serviceIds: []
     #_entityStorages: []
     +"count_field": array:4 [
      "table" => "node_field_data"
      "field" => "nid"
      "alias" => "nid"
      "count" => true
     ]
     +"offset": 0
    }
    +pager: Drupal\views\Plugin\views\pager\Some {#4603}
    +display_handler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#3723}
    +displayHandlers: Drupal\views\DisplayPluginCollection {#4106
     #view: Drupal\views\ViewExecutable {#3821}
     #pluginKey: "display_plugin"
     #manager: Drupal\views\Plugin\ViewsPluginManager {#3518
      #cacheKey: "views:display"
      #cacheTags: []
      #alterHook: "views_plugins_display"
      #subdir: "Plugin/views/display"
      #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
      #defaults: array:3 [
       "parent" => "parent"
       "plugin_type" => "display"
       "register_theme" => true
      ]
      #pluginDefinitionAnnotationName: "Drupal\views\Annotation\ViewsDisplay"
      #pluginInterface: "Drupal\views\Plugin\views\ViewsPluginInterface"
      #namespaces: ArrayObject {#260}
      #additionalAnnotationNamespaces: []
      #discovery: null
      #factory: Drupal\Core\Plugin\Factory\ContainerFactory {#3512
       #discovery: Drupal\views\Plugin\ViewsPluginManager {#3518}
       #interface: "Drupal\views\Plugin\views\ViewsPluginInterface"
      }
      #mapper: null
      #definitions: array:10 [
       "entity_browser" => array:13 [ …13]
       "entity_reference_revisions" => array:14 [ …14]
       "leaflet_attachment" => array:12 [ …12]
       "attachment" => array:13 [ …13]
       "entity_reference" => array:14 [ …14]
       "default" => array:13 [ …13]
       "page" => array:15 [ …15]
       "feed" => array:13 [ …13]
       "embed" => array:13 [ …13]
       "block" => array:14 [ …14]
      ]
      #cacheBackend: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#251}
      #useCaches: true
      +"_serviceId": "plugin.manager.views.display"
     }
     #configurations: array:7 [
      "default" => array:6 [
       "display_plugin" => "default"
       "id" => "default"
       "display_title" => "Master"
       "position" => 0
       "display_options" => array:18 [ …18]
       "cache_metadata" => array:3 [ …3]
      ]
      "block_1" => array:6 [
       "display_plugin" => "block"
       "id" => "block_1"
       "display_title" => "Nieuws en Uitgelicht Blok per categorie"
       "position" => 4
       "display_options" => array:10 [ …10]
       "cache_metadata" => array:3 [ …3]
      ]
      "block_2" => array:6 [
       "display_plugin" => "block"
       "id" => "block_2"
       "display_title" => "Nieuws en Uitgelicht Home pagina"
       "position" => 1
       "display_options" => array:8 [ …8]
       "cache_metadata" => array:3 [ …3]
      ]
      "block_3" => array:6 [
       "display_plugin" => "block"
       "id" => "block_3"
       "display_title" => "Nieuws en uitgelicht - Huisarts subsite"
       "position" => 1
       "display_options" => array:14 [ …14]
       "cache_metadata" => array:3 [ …3]
      ]
      "page_1" => array:6 [
       "display_plugin" => "page"
       "id" => "page_1"
       "display_title" => "Nieuws en Uitgelicht per categorie"
       "position" => 3
       "display_options" => array:7 [ …7]
       "cache_metadata" => array:3 [ …3]
      ]
      "page_2" => array:6 [
       "display_plugin" => "page"
       "id" => "page_2"
       "display_title" => "News overview general"
       "position" => 5
       "display_options" => array:12 [ …12]
       "cache_metadata" => array:3 [ …3]
      ]
      "page_3" => array:6 [
       "display_plugin" => "page"
       "id" => "page_3"
       "display_title" => "News general practitioners"
       "position" => 6
       "display_options" => array:12 [ …12]
       "cache_metadata" => array:3 [ …3]
      ]
     ]
     #originalOrder: array:7 [
      "default" => "default"
      "block_1" => "block_1"
      "block_2" => "block_2"
      "block_3" => "block_3"
      "page_1" => "page_1"
      "page_2" => "page_2"
      "page_3" => "page_3"
     ]
     #pluginInstances: array:2 [
      "default" => Drupal\views\Plugin\views\display\DefaultDisplay {#4314}
      "block_2" => Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#3723}
     ]
     #instanceIds: array:7 [
      "default" => "default"
      "block_1" => "block_1"
      "block_2" => "block_2"
      "block_3" => "block_3"
      "page_1" => "page_1"
      "page_2" => "page_2"
      "page_3" => "page_3"
     ]
     #_serviceIds: []
     #_entityStorages: []
    }
    +style_plugin: Drupal\views\Plugin\views\style\HtmlList {#4419}
    +rowPlugin: Drupal\node\Plugin\views\row\NodeRow {#4452}
    +override_url: null
    +override_path: null
    +base_database: null
    +field: &26 array:4 [&26]
    +argument: &25 []
    +sort: &54 array:2 [&54]
    +filter: &59 array:2 [&59]
    +relationship: &62 []
    +header: &63 []
    +footer: &64 []
    +empty: &65 []
    #response: Symfony\Component\HttpFoundation\Response {#4643
     +headers: Symfony\Component\HttpFoundation\ResponseHeaderBag {#4642
      #computedCacheControl: array:2 [
       "no-cache" => true
       "private" => true
      ]
      #cookies: []
      #headerNames: array:2 [
       "cache-control" => "Cache-Control"
       "date" => "Date"
      ]
      #headers: array:2 [
       "cache-control" => array:1 [ …1]
       "date" => array:1 [ …1]
      ]
      #cacheControl: []
     }
     #content: ""
     #version: "1.0"
     #statusCode: 200
     #statusText: "OK"
     #charset: null
    }
    #request: Symfony\Component\HttpFoundation\Request {#6
     +attributes: Symfony\Component\HttpFoundation\ParameterBag {#9
      #parameters: array:9 [
       "_drupal_request_sanitized" => true
       "_controller" => "\Drupal\node\Controller\NodeViewController::view"
       "_title_callback" => "\Drupal\node\Controller\NodeViewController::title"
       "node" => Drupal\node\Entity\Node {#1586 …29}
       "_route" => "entity.node.canonical"
       "_route_object" => Symfony\Component\Routing\Route {#668 …9}
       "_raw_variables" => Symfony\Component\HttpFoundation\ParameterBag {#650 …1}
       "_access_result" => Drupal\Core\Access\AccessResultAllowed {#1406 …3}
       "_route_params" => array:6 [ …6]
      ]
     }
     +request: Drupal\Core\Http\InputBag {#14
      #parameters: []
     }
     +query: Drupal\Core\Http\InputBag {#7
      #parameters: []
     }
     +server: Symfony\Component\HttpFoundation\ServerBag {#12
      #parameters: array:39 [
       "USER" => "www-data"
       "HOME" => "/var/www"
       "HTTP_X_VARNISH" => "23555897"
       "HTTP_ACCEPT_ENCODING" => "gzip"
       "HTTP_X_FORWARDED_FOR" => "34.140.18.28"
       "HTTP_ACCEPT" => "*/*"
       "HTTP_USER_AGENT" => "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0"
       "HTTP_X_FORWARDED_PROTO" => "https"
       "HTTP_HOST" => "acc.zoetermeergezond.nl"
       "REDIRECT_STATUS" => "200"
       "SERVER_NAME" => "acc.zoetermeergezond.nl"
       "SERVER_PORT" => "8080"
       "SERVER_ADDR" => "127.0.0.1"
       "REMOTE_PORT" => ""
       "REMOTE_ADDR" => "34.140.18.28"
       "SERVER_SOFTWARE" => "nginx/1.14.0"
       "GATEWAY_INTERFACE" => "CGI/1.1"
       "REQUEST_SCHEME" => "http"
       "SERVER_PROTOCOL" => "HTTP/1.1"
       "DOCUMENT_ROOT" => "/data/www/acc.zoetermeergezond.nl/public_html"
       "DOCUMENT_URI" => "/index.php"
       "REQUEST_URI" => "/"
       "SCRIPT_NAME" => "/index.php"
       "CONTENT_LENGTH" => ""
       "CONTENT_TYPE" => ""
       "REQUEST_METHOD" => "GET"
       "QUERY_STRING" => ""
       "SCRIPT_FILENAME" => "/data/www/acc.zoetermeergezond.nl/public_html/index.php"
       "PATH_INFO" => ""
        …10
      ]
     }
     +files: Symfony\Component\HttpFoundation\FileBag {#11
      #parameters: []
     }
     +cookies: Drupal\Core\Http\InputBag {#8
      #parameters: []
     }
     +headers: Symfony\Component\HttpFoundation\HeaderBag {#13
      #headers: array:10 [ …10]
      #cacheControl: []
     }
     #content: null
     #languages: null
     #charsets: null
     #encodings: null
     #acceptableContentTypes: null
     #pathInfo: "/"
     #requestUri: "/"
     #baseUrl: ""
     #basePath: ""
     #method: "GET"
     #format: "html"
     #session: Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Session {#172
      #storage: Drupal\Core\Session\SessionManager {#182 …14}
      -flashName: "flashes"
      -attributeName: "attributes"
      -data: & array:2 [ …2]
      -usageIndex: & 4
      +"_serviceId": "session"
     }
     #locale: null
     #defaultLocale: "en"
     -preferredFormat: null
     -isHostValid: true
     -isForwardedValid: true
    }
    +inited: true
    +exposed_widgets: null
    +preview: null
    +get_total_rows: null
    +build_sort: true
    +many_to_one_tables: null
    +dom_id: "ec6f07513076669ba65257a908f831abb963b16c4fd4f024a3a2bb6092fab80e"
    +element: array:18 [
     "#attached" => &75 array:2 [&75]
     "#cache" => &76 array:3 [&76]
     "#type" => "view"
     "#name" => "news_highlights"
     "#display_id" => "block_2"
     "#arguments" => []
     "#embed" => false
     "#view" => Drupal\views\ViewExecutable {#3821}
     "#cache_properties" => array:3 [
      0 => "#view_id"
      1 => "#view_display_show_admin_links"
      2 => "#view_display_plugin_id"
     ]
     "#view_id" => "news_highlights"
     "#view_display_show_admin_links" => true
     "#view_display_plugin_id" => "block"
     "#views_contextual_links" => true
     "#contextual_links" => array:1 [
      "entity.view.edit_form" => array:2 [ …2]
     ]
     "#pre_rendered" => true
     "view_build" => array:6 [
      "#theme" => array:6 [ …6]
      "#view" => Drupal\views\ViewExecutable {#3821}
      "#pre_render" => array:1 [ …1]
      "#rows" => array:1 [ …1]
      "#attached" => &75 array:2 [&75]
      "#cache" => &76 array:3 [&76]
     ]
     "#attributes" => array:1 [
      "class" => array:1 [ …1]
     ]
     "#theme_wrappers" => array:1 [
      0 => "container"
     ]
    ]
    #user: Drupal\Core\Session\AccountProxy {#194}
    #showAdminLinks: null
    #viewsData: Drupal\views\ViewsData {#3506}
    #routeProvider: Drupal\domain\Routing\DomainRouteProvider {#219}
    #baseEntityType: null
    #serializationData: null
    +"plugin_name": null
    +"build_time": 0.0013899803161621
    +"execute_time": 0.00095009803771973
   }
   "rows" => array:2 [
    0 => array:2 [
     "content" => array:6 [
      "#node" => Drupal\node\Entity\Node {#4640}
      "#view_mode" => "highlighted"
      "#cache" => array:5 [ …5]
      "#theme" => "node"
      "#weight" => 0
      "#pre_render" => array:1 [ …1]
     ]
     "attributes" => Drupal\Core\Template\Attribute {#4669
      #storage: []
     }
    ]
    1 => array:2 [
     "content" => array:6 [
      "#node" => Drupal\node\Entity\Node {#4639}
      "#view_mode" => "highlighted"
      "#cache" => array:5 [ …5]
      "#theme" => "node"
      "#weight" => 0
      "#pre_render" => array:1 [ …1]
     ]
     "attributes" => Drupal\Core\Template\Attribute {#4670
      #storage: []
     }
    ]
   ]
   "title" => ""
   "options" => null
   "theme_hook_original" => "views_view_list"
   "attributes" => Drupal\Core\Template\Attribute {#4667
    #storage: []
   }
   "title_attributes" => Drupal\Core\Template\Attribute {#4673
    #storage: []
   }
   "content_attributes" => Drupal\Core\Template\Attribute {#4672
    #storage: []
   }
   "title_prefix" => []
   "title_suffix" => []
   "db_is_active" => true
   "is_admin" => false
   "logged_in" => false
   "user" => Drupal\Core\Session\AccountProxy {#2586
    #account: Drupal\Core\Session\AnonymousUserSession {#549}
    #id: 0
    #eventDispatcher: Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher {#61 …4}
    #_serviceIds: []
    #_entityStorages: []
    +"_serviceId": "current_user"
   }
   "directory" => "themes/zoetermeergezond"
   "list" => array:2 [
    "attributes" => Drupal\Core\Template\Attribute {#4665
     #storage: array:1 [
      "class" => Drupal\Core\Template\AttributeArray {#4668 …2}
     ]
    }
    "type" => "ul"
   ]
   "default_row_class" => false
   "#cache" => array:1 [
    "contexts" => array:2 [
     0 => "user.permissions"
     1 => "url.path.is_front"
    ]
   ]
   "is_front" => true
   "theme_hook_suggestions" => []
   "isGeneralSite" => true
   "hasBeenSubdomain" => false
  ]
  
 • Zoetermeergezond.nl is vernieuwd

  Nieuws Lees meer

  Welkom op het nieuwe zoetermeergezond.nl. U vindt hier dezelfde informatie als voorheen, alleen in een andere vormgeving.

Vind een zorgaanbieder

(die aangesloten is bij de gestructureerde samenwerking)

  ^ array:22 [
   "view" => Drupal\views\ViewExecutable {#4624
    +storage: Drupal\views\Entity\View {#4661
     #base_table: "taxonomy_term_field_data"
     #id: "healthcareprovider_types"
     #label: "Zorgverlener typen"
     #description: "Een lijst van de verschillende typen zorgverleners"
     #tag: ""
     #display: array:2 [
      "default" => &2 array:6 [
       "display_plugin" => "default"
       "id" => "default"
       "display_title" => "Master"
       "position" => 0
       "display_options" => array:19 [ …19]
       "cache_metadata" => array:3 [ …3]
      ]
      "block_1" => &3 array:6 [
       "display_plugin" => "block"
       "id" => "block_1"
       "display_title" => "Block"
       "position" => 1
       "display_options" => array:3 [
        "display_extenders" => []
        "block_description" => "Zogverleners typen - Overzicht met link naar zorgverlener type pagina"
        "block_category" => "Lijsten (Overzichten)"
       ]
       "cache_metadata" => array:3 [
        "max-age" => -1
        "contexts" => array:3 [ …3]
        "tags" => array:2 [ …2]
       ]
      ]
     ]
     #base_field: "tid"
     #executable: Drupal\views\ViewExecutable {#4624}
     #module: "views"
     #originalId: "healthcareprovider_types"
     #status: true
     #uuid: "999a882f-48a1-434c-befd-8112c5188410"
     -isUninstalling: false
     #langcode: "nl"
     #third_party_settings: []
     #_core: []
     #trustedData: false
     #entityTypeId: "view"
     #enforceIsNew: null
     #typedData: null
     #cacheContexts: array:2 [
      0 => "languages:language_interface"
      1 => "url.site"
     ]
     #cacheTags: []
     #cacheMaxAge: -1
     #_serviceIds: []
     #_entityStorages: []
     #dependencies: array:2 [
      "config" => array:3 [
       0 => "field.storage.taxonomy_term.field_css_class"
       1 => "field.storage.taxonomy_term.field_url_path"
       2 => "taxonomy.vocabulary.healthcareprovider_type"
      ]
      "module" => array:2 [
       0 => "taxonomy"
       1 => "user"
      ]
     ]
     #isSyncing: false
    }
    +built: true
    +executed: true
    +args: []
    +build_info: array:3 [
     "query" => Drupal\Core\Database\Query\Select {#7824
      #fields: array:2 [
       "taxonomy_term_field_data_weight" => array:3 [ …3]
       "tid" => array:3 [ …3]
      ]
      #expressions: []
      #tables: array:1 [
       "taxonomy_term_field_data" => array:5 [ …5]
      ]
      #order: array:1 [
       "taxonomy_term_field_data_weight" => "ASC"
      ]
      #group: []
      #having: Drupal\Core\Database\Query\Condition {#7823
       #conditions: array:1 [ …1]
       #arguments: []
       #changed: false
       #queryPlaceholderIdentifier: "6298f0dfbda304.98785661"
       #stringVersion: ""
      }
      #distinct: false
      #range: null
      #union: []
      #prepared: true
      #forUpdate: false
      #connection: Drupal\Core\Database\Driver\mysql\Connection {#18
       #statementClass: null
       #statementWrapperClass: "Drupal\Core\Database\StatementWrapper"
       #needsCleanup: false
       -serverVersion: null
       #identifierQuotes: array:2 [ …2]
       #target: "default"
       #key: "default"
       #logger: null
       #transactionLayers: []
       #driverClasses: array:3 [ …3]
       #transactionalDDLSupport: false
       #temporaryNameIndex: 0
       #connection: PDO {#17 …2}
       #connectionOptions: array:10 [ …10]
       #schema: null
       #prefixes: array:1 [ …1]
       #prefixSearch: array:2 [ …2]
       #prefixReplace: array:2 [ …2]
       #unprefixedTablesMap: []
       #escapedNames: []
       #escapedTables: array:50 [ …50]
       #escapedFields: array:99 [ …99]
       #escapedAliases: array:53 [ …53]
       #rootTransactionEndCallbacks: []
       +"_serviceId": "database"
      }
      #connectionTarget: "default"
      #connectionKey: "default"
      #queryOptions: array:1 [
       "return" => 1
      ]
      #uniqueIdentifier: "6298f0dfbda304.98785661"
      #nextPlaceholder: 2
      #comments: []
      #condition: Drupal\Core\Database\Query\Condition {#7827
       #conditions: array:2 [ …2]
       #arguments: array:2 [ …2]
       #changed: false
       #queryPlaceholderIdentifier: "6298f0dfbda304.98785661"
       #stringVersion: "("taxonomy_term_field_data"."status" = :db_condition_placeholder_0) AND ("taxonomy_term_field_data"."vid" IN (:db_condition_placeholder_1))"
      }
      +"alterTags": array:4 [
       "views" => 1
       "views_healthcareprovider_types" => 1
       "taxonomy_term_access" => 1
       "term_access" => 1
      ]
      +"alterMetaData": array:2 [
       "views_substitutions" => array:11 [ …11]
       "view" => Drupal\views\ViewExecutable {#4624}
      ]
     }
     "count_query" => Drupal\Core\Database\Query\Select {#7830
      #fields: array:2 [
       "taxonomy_term_field_data_weight" => array:3 [ …3]
       "tid" => array:3 [ …3]
      ]
      #expressions: []
      #tables: array:1 [
       "taxonomy_term_field_data" => array:5 [ …5]
      ]
      #order: array:1 [
       "taxonomy_term_field_data_weight" => "ASC"
      ]
      #group: []
      #having: Drupal\Core\Database\Query\Condition {#7834
       #conditions: array:1 [ …1]
       #arguments: []
       #changed: true
       #queryPlaceholderIdentifier: null
       #stringVersion: null
      }
      #distinct: false
      #range: null
      #union: []
      #prepared: true
      #forUpdate: false
      #connection: Drupal\Core\Database\Driver\mysql\Connection {#18}
      #connectionTarget: "default"
      #connectionKey: "default"
      #queryOptions: array:1 [
       "return" => 1
      ]
      #uniqueIdentifier: "6298f0dfbda999.29477614"
      #nextPlaceholder: 0
      #comments: []
      #condition: Drupal\Core\Database\Query\Condition {#7833
       #conditions: array:2 [ …2]
       #arguments: []
       #changed: true
       #queryPlaceholderIdentifier: null
       #stringVersion: null
      }
      +"alterTags": array:4 [
       "views" => 1
       "views_healthcareprovider_types" => 1
       "taxonomy_term_access" => 1
       "term_access" => 1
      ]
      +"alterMetaData": array:2 [
       "views_substitutions" => array:11 [ …11]
       "view" => Drupal\views\ViewExecutable {#4624}
      ]
     }
     "query_args" => []
    ]
    #ajaxEnabled: false
    +result: array:10 [
     0 => Drupal\views\ResultRow {#7848
      +_entity: Drupal\taxonomy\Entity\Term {#7874
       #values: array:26 [ …26]
       #fields: array:3 [ …3]
       #fieldDefinitions: array:27 [ …27]
       #languages: array:3 [ …3]
       #langcodeKey: "langcode"
       #defaultLangcodeKey: "default_langcode"
       #activeLangcode: "x-default"
       #defaultLangcode: "nl"
       #translations: array:1 [ …1]
       #translationInitialize: false
       #newRevision: false
       #isDefaultRevision: "1"
       #entityKeys: array:4 [ …4]
       #translatableEntityKeys: array:5 [ …5]
       #validated: false
       #validationRequired: false
       #loadedRevisionId: "7"
       #revisionTranslationAffectedKey: "revision_translation_affected"
       #enforceRevisionTranslationAffected: []
       #entityTypeId: "taxonomy_term"
       #enforceIsNew: null
       #typedData: Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter {#7846 …8}
       #cacheContexts: []
       #cacheTags: []
       #cacheMaxAge: -1
       #_serviceIds: []
       #_entityStorages: []
       #isSyncing: false
      }
      +_relationship_entities: []
      +index: 0
      +"taxonomy_term_field_data_weight": "0"
      +"tid": "7"
     }
     1 => Drupal\views\ResultRow {#7849
      +_entity: Drupal\taxonomy\Entity\Term {#7869
       #values: array:26 [ …26]
       #fields: array:3 [ …3]
       #fieldDefinitions: array:27 [ …27]
       #languages: array:3 [ …3]
       #langcodeKey: "langcode"
       #defaultLangcodeKey: "default_langcode"
       #activeLangcode: "x-default"
       #defaultLangcode: "nl"
       #translations: array:1 [ …1]
       #translationInitialize: false
       #newRevision: false
       #isDefaultRevision: "1"
       #entityKeys: array:4 [ …4]
       #translatableEntityKeys: array:5 [ …5]
       #validated: false
       #validationRequired: false
       #loadedRevisionId: "17"
       #revisionTranslationAffectedKey: "revision_translation_affected"
       #enforceRevisionTranslationAffected: []
       #entityTypeId: "taxonomy_term"
       #enforceIsNew: null
       #typedData: Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter {#7892 …8}
       #cacheContexts: []
       #cacheTags: []
       #cacheMaxAge: -1
       #_serviceIds: []
       #_entityStorages: []
       #isSyncing: false
      }
      +_relationship_entities: []
      +index: 1
      +"taxonomy_term_field_data_weight": "1"
      +"tid": "17"
     }
     2 => Drupal\views\ResultRow {#7850
      +_entity: Drupal\taxonomy\Entity\Term {#7871
       #values: array:26 [ …26]
       #fields: array:3 [ …3]
       #fieldDefinitions: array:27 [ …27]
       #languages: array:3 [ …3]
       #langcodeKey: "langcode"
       #defaultLangcodeKey: "default_langcode"
       #activeLangcode: "x-default"
       #defaultLangcode: "nl"
       #translations: array:1 [ …1]
       #translationInitialize: false
       #newRevision: false
       #isDefaultRevision: "1"
       #entityKeys: array:4 [ …4]
       #translatableEntityKeys: array:5 [ …5]
       #validated: false
       #validationRequired: false
       #loadedRevisionId: "26"
       #revisionTranslationAffectedKey: "revision_translation_affected"
       #enforceRevisionTranslationAffected: []
       #entityTypeId: "taxonomy_term"
       #enforceIsNew: null
       #typedData: Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter {#7898 …8}
       #cacheContexts: []
       #cacheTags: []
       #cacheMaxAge: -1
       #_serviceIds: []
       #_entityStorages: []
       #isSyncing: false
      }
      +_relationship_entities: []
      +index: 2
      +"taxonomy_term_field_data_weight": "2"
      +"tid": "26"
     }
     3 => Drupal\views\ResultRow {#7851
      +_entity: Drupal\taxonomy\Entity\Term {#7876
       #values: array:26 [ …26]
       #fields: array:3 [ …3]
       #fieldDefinitions: array:27 [ …27]
       #languages: array:3 [ …3]
       #langcodeKey: "langcode"
       #defaultLangcodeKey: "default_langcode"
       #activeLangcode: "x-default"
       #defaultLangcode: "nl"
       #translations: array:1 [ …1]
       #translationInitialize: false
       #newRevision: false
       #isDefaultRevision: "1"
       #entityKeys: array:4 [ …4]
       #translatableEntityKeys: array:5 [ …5]
       #validated: false
       #validationRequired: false
       #loadedRevisionId: "9"
       #revisionTranslationAffectedKey: "revision_translation_affected"
       #enforceRevisionTranslationAffected: []
       #entityTypeId: "taxonomy_term"
       #enforceIsNew: null
       #typedData: Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter {#7903 …8}
       #cacheContexts: []
       #cacheTags: []
       #cacheMaxAge: -1
       #_serviceIds: []
       #_entityStorages: []
       #isSyncing: false
      }
      +_relationship_entities: []
      +index: 3
      +"taxonomy_term_field_data_weight": "3"
      +"tid": "9"
     }
     4 => Drupal\views\ResultRow {#7852
      +_entity: Drupal\taxonomy\Entity\Term {#7875
       #values: array:26 [ …26]
       #fields: array:3 [ …3]
       #fieldDefinitions: array:27 [ …27]
       #languages: array:3 [ …3]
       #langcodeKey: "langcode"
       #defaultLangcodeKey: "default_langcode"
       #activeLangcode: "x-default"
       #defaultLangcode: "nl"
       #translations: array:1 [ …1]
       #translationInitialize: false
       #newRevision: false
       #isDefaultRevision: "1"
       #entityKeys: array:4 [ …4]
       #translatableEntityKeys: array:5 [ …5]
       #validated: false
       #validationRequired: false
       #loadedRevisionId: "8"
       #revisionTranslationAffectedKey: "revision_translation_affected"
       #enforceRevisionTranslationAffected: []
       #entityTypeId: "taxonomy_term"
       #enforceIsNew: null
       #typedData: Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter {#7908 …8}
       #cacheContexts: []
       #cacheTags: []
       #cacheMaxAge: -1
       #_serviceIds: []
       #_entityStorages: []
       #isSyncing: false
      }
      +_relationship_entities: []
      +index: 4
      +"taxonomy_term_field_data_weight": "4"
      +"tid": "8"
     }
     5 => Drupal\views\ResultRow {#7853
      +_entity: Drupal\taxonomy\Entity\Term {#7870
       #values: array:26 [ …26]
       #fields: array:3 [ …3]
       #fieldDefinitions: array:27 [ …27]
       #languages: array:3 [ …3]
       #langcodeKey: "langcode"
       #defaultLangcodeKey: "default_langcode"
       #activeLangcode: "x-default"
       #defaultLangcode: "nl"
       #translations: array:1 [ …1]
       #translationInitialize: false
       #newRevision: false
       #isDefaultRevision: "1"
       #entityKeys: array:4 [ …4]
       #translatableEntityKeys: array:5 [ …5]
       #validated: false
       #validationRequired: false
       #loadedRevisionId: "23"
       #revisionTranslationAffectedKey: "revision_translation_affected"
       #enforceRevisionTranslationAffected: []
       #entityTypeId: "taxonomy_term"
       #enforceIsNew: null
       #typedData: Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter {#7913 …8}
       #cacheContexts: []
       #cacheTags: []
       #cacheMaxAge: -1
       #_serviceIds: []
       #_entityStorages: []
       #isSyncing: false
      }
      +_relationship_entities: []
      +index: 5
      +"taxonomy_term_field_data_weight": "5"
      +"tid": "23"
     }
     6 => Drupal\views\ResultRow {#7854
      +_entity: Drupal\taxonomy\Entity\Term {#7872
       #values: array:26 [ …26]
       #fields: array:3 [ …3]
       #fieldDefinitions: array:27 [ …27]
       #languages: array:3 [ …3]
       #langcodeKey: "langcode"
       #defaultLangcodeKey: "default_langcode"
       #activeLangcode: "x-default"
       #defaultLangcode: "nl"
       #translations: array:1 [ …1]
       #translationInitialize: false
       #newRevision: false
       #isDefaultRevision: "1"
       #entityKeys: array:4 [ …4]
       #translatableEntityKeys: array:5 [ …5]
       #validated: false
       #validationRequired: false
       #loadedRevisionId: "25"
       #revisionTranslationAffectedKey: "revision_translation_affected"
       #enforceRevisionTranslationAffected: []
       #entityTypeId: "taxonomy_term"
       #enforceIsNew: null
       #typedData: Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter {#7918 …8}
       #cacheContexts: []
       #cacheTags: []
       #cacheMaxAge: -1
       #_serviceIds: []
       #_entityStorages: []
       #isSyncing: false
      }
      +_relationship_entities: []
      +index: 6
      +"taxonomy_term_field_data_weight": "6"
      +"tid": "25"
     }
     7 => Drupal\views\ResultRow {#7855
      +_entity: Drupal\taxonomy\Entity\Term {#7883
       #values: array:26 [ …26]
       #fields: array:3 [ …3]
       #fieldDefinitions: array:27 [ …27]
       #languages: array:3 [ …3]
       #langcodeKey: "langcode"
       #defaultLangcodeKey: "default_langcode"
       #activeLangcode: "x-default"
       #defaultLangcode: "nl"
       #translations: array:1 [ …1]
       #translationInitialize: false
       #newRevision: false
       #isDefaultRevision: "1"
       #entityKeys: array:4 [ …4]
       #translatableEntityKeys: array:5 [ …5]
       #validated: false
       #validationRequired: false
       #loadedRevisionId: "22"
       #revisionTranslationAffectedKey: "revision_translation_affected"
       #enforceRevisionTranslationAffected: []
       #entityTypeId: "taxonomy_term"
       #enforceIsNew: null
       #typedData: Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter {#7923 …8}
       #cacheContexts: []
       #cacheTags: []
       #cacheMaxAge: -1
       #_serviceIds: []
       #_entityStorages: []
       #isSyncing: false
      }
      +_relationship_entities: []
      +index: 7
      +"taxonomy_term_field_data_weight": "7"
      +"tid": "22"
     }
     8 => Drupal\views\ResultRow {#7856
      +_entity: Drupal\taxonomy\Entity\Term {#7867
       #values: array:26 [ …26]
       #fields: array:3 [ …3]
       #fieldDefinitions: array:27 [ …27]
       #languages: array:3 [ …3]
       #langcodeKey: "langcode"
       #defaultLangcodeKey: "default_langcode"
       #activeLangcode: "x-default"
       #defaultLangcode: "nl"
       #translations: array:1 [ …1]
       #translationInitialize: false
       #newRevision: false
       #isDefaultRevision: "1"
       #entityKeys: array:4 [ …4]
       #translatableEntityKeys: array:5 [ …5]
       #validated: false
       #validationRequired: false
       #loadedRevisionId: "24"
       #revisionTranslationAffectedKey: "revision_translation_affected"
       #enforceRevisionTranslationAffected: []
       #entityTypeId: "taxonomy_term"
       #enforceIsNew: null
       #typedData: Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter {#7928 …8}
       #cacheContexts: []
       #cacheTags: []
       #cacheMaxAge: -1
       #_serviceIds: []
       #_entityStorages: []
       #isSyncing: false
      }
      +_relationship_entities: []
      +index: 8
      +"taxonomy_term_field_data_weight": "8"
      +"tid": "24"
     }
     9 => Drupal\views\ResultRow {#7857
      +_entity: Drupal\taxonomy\Entity\Term {#7873
       #values: array:26 [ …26]
       #fields: array:3 [ …3]
       #fieldDefinitions: array:27 [ …27]
       #languages: array:3 [ …3]
       #langcodeKey: "langcode"
       #defaultLangcodeKey: "default_langcode"
       #activeLangcode: "x-default"
       #defaultLangcode: "nl"
       #translations: array:1 [ …1]
       #translationInitialize: false
       #newRevision: false
       #isDefaultRevision: "1"
       #entityKeys: array:4 [ …4]
       #translatableEntityKeys: array:5 [ …5]
       #validated: false
       #validationRequired: false
       #loadedRevisionId: "39"
       #revisionTranslationAffectedKey: "revision_translation_affected"
       #enforceRevisionTranslationAffected: []
       #entityTypeId: "taxonomy_term"
       #enforceIsNew: null
       #typedData: Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter {#7933 …8}
       #cacheContexts: []
       #cacheTags: []
       #cacheMaxAge: -1
       #_serviceIds: []
       #_entityStorages: []
       #isSyncing: false
      }
      +_relationship_entities: []
      +index: 9
      +"taxonomy_term_field_data_weight": "9"
      +"tid": "39"
     }
    ]
    #current_page: null
    #items_per_page: null
    #offset: null
    +total_rows: 10
    +attachment_before: []
    +attachment_after: []
    +feedIcons: []
    +exposed_data: []
    #exposed_input: []
    +exposed_raw_input: []
    +old_view: []
    +parent_views: []
    +is_attachment: false
    +current_display: "block_1"
    +query: &15 Drupal\views\Plugin\views\query\Sql {#5271
     #tableQueue: array:1 [
      "taxonomy_term_field_data" => array:4 [
       "alias" => "taxonomy_term_field_data"
       "table" => "taxonomy_term_field_data"
       "relationship" => "taxonomy_term_field_data"
       "join" => null
      ]
     ]
     +tables: array:1 [
      "taxonomy_term_field_data" => array:1 [
       "taxonomy_term_field_data" => array:2 [ …2]
      ]
     ]
     +relationships: array:1 [
      "taxonomy_term_field_data" => array:4 [
       "link" => null
       "table" => "taxonomy_term_field_data"
       "alias" => "taxonomy_term_field_data"
       "base" => "taxonomy_term_field_data"
      ]
     ]
     +where: array:1 [
      1 => array:3 [
       "conditions" => array:2 [ …2]
       "args" => []
       "type" => "AND"
      ]
     ]
     +having: []
     #groupOperator: "AND"
     +orderby: array:1 [
      0 => array:2 [
       "field" => "taxonomy_term_field_data_weight"
       "direction" => "ASC"
      ]
     ]
     +groupby: []
     +fields: array:2 [
      "taxonomy_term_field_data_weight" => array:3 [
       "field" => "weight"
       "table" => "taxonomy_term_field_data"
       "alias" => "taxonomy_term_field_data_weight"
      ]
      "tid" => array:3 [
       "field" => "tid"
       "table" => "taxonomy_term_field_data"
       "alias" => "tid"
      ]
     ]
     +distinct: false
     #hasAggregate: false
     #getCountOptimized: false
     #fieldAliases: array:1 [
      "taxonomy_term_field_data" => array:2 [
       "weight" => "taxonomy_term_field_data_weight"
       "tid" => "tid"
      ]
     ]
     +tags: []
     #noDistinct: null
     #entityTypeManager: Drupal\Core\Entity\EntityTypeManager {#275
      #handlers: array:3 [
       "storage" => array:21 [ …21]
       "access" => array:6 [ …6]
       "view_builder" => array:4 [ …4]
      ]
      #stringTranslation: Drupal\Core\StringTranslation\TranslationManager {#277
       #translators: array:2 [
        30 => array:1 [ …1]
        0 => array:1 [ …1]
       ]
       #sortedTranslators: array:2 [
        0 => Drupal\Core\StringTranslation\Translator\CustomStrings {#280 …5}
        1 => Drupal\locale\LocaleTranslation {#286 …11}
       ]
       #defaultLangcode: "nl"
       +"_serviceId": "string_translation"
      }
      #classResolver: Drupal\Core\DependencyInjection\ClassResolver {#66
       #_serviceIds: []
       #_entityStorages: []
       #container: Drupal\Core\DependencyInjection\Container {#24 …7}
       +"_serviceId": "class_resolver"
      }
      #entityLastInstalledSchemaRepository: Drupal\Core\Entity\EntityLastInstalledSchemaRepository {#274
       #keyValueFactory: Drupal\Core\KeyValueStore\KeyValueFactory {#204 …4}
       #cacheBackend: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#251
        #maxRows: 5000
        #bin: "cache_discovery"
        #connection: Drupal\Core\Database\Driver\mysql\Connection {#18}
        #checksumProvider: Drupal\Core\Cache\DatabaseCacheTagsChecksum {#56 …5}
        +"_serviceId": "cache.discovery"
       }
       #entityTypeDefinitions: array:49 [ …49]
       +"_serviceId": "entity.last_installed_schema.repository"
      }
      #cacheKey: "entity_type"
      #cacheTags: array:1 [
       0 => "entity_types"
      ]
      #alterHook: "entity_type"
      #subdir: "Entity"
      #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36
       #loadedFiles: array:100 [ …100]
       #moduleList: array:100 [ …100]
       #loaded: true
       #implementations: array:351 [ …351]
       #verified: array:157 [ …157]
       #hookInfo: array:57 [ …57]
       #cacheBackend: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#32 …5}
       #cacheNeedsWriting: true
       #alterFunctions: array:70 [ …70]
       #root: "/data/www/acc.zoetermeergezond.nl/current/web"
       #includeFileKeys: array:15 [ …15]
       +"_serviceId": "module_handler"
      }
      #defaults: []
      #pluginDefinitionAnnotationName: "Drupal\Component\Annotation\Plugin"
      #pluginInterface: "Drupal\Core\Entity\EntityInterface"
      #namespaces: ArrayObject {#260
       +"_serviceId": "container.namespaces"
       -storage: array:115 [ …115]
       flag::STD_PROP_LIST: false
       flag::ARRAY_AS_PROPS: false
       iteratorClass: "ArrayIterator"
      }
      #additionalAnnotationNamespaces: []
      #discovery: Drupal\Core\Plugin\Discovery\AnnotatedClassDiscovery {#273
       #directorySuffix: "/Entity"
       #namespaceSuffix: "\Entity"
       #rootNamespacesIterator: ArrayObject {#260}
       #pluginNamespaces: []
       #pluginDefinitionAnnotationName: "Drupal\Core\Entity\Annotation\EntityType"
       #annotationReader: null
       #annotationNamespaces: []
       #fileCache: Drupal\Component\FileCache\FileCache {#276 …3}
      }
      #factory: null
      #mapper: null
      #definitions: array:49 [
       "block" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#176 …43}
       "block_content" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#220 …40}
       "block_content_type" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#212 …43}
       "config_split" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#227 …43}
       "domain" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#234 …43}
       "domain_alias" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#240 …43}
       "editor" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#231 …43}
       "embed_button" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#265 …43}
       "entity_browser" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#271 …43}
       "entity_embed_fake_entity" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#285 …40}
       "field_config" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#282 …43}
       "field_storage_config" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#292 …43}
       "file" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#298 …40}
       "filter_format" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#304 …43}
       "geocoder_provider" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#310 …43}
       "image_style" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#316 …43}
       "language_content_settings" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#322 …43}
       "configurable_language" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#328 …43}
       "linkit_profile" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#334 …43}
       "media" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#337 …40}
       "media_type" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#343 …43}
       "metatag_defaults" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#349 …43}
       "node" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#352 …40}
       "node_type" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#359 …43}
       "path_alias" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#365 …40}
       "behavior_settings" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#371 …43}
       "rdf_mapping" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#374 …43}
       "redirect" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#379 …40}
       "responsive_image_style" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#383 …43}
       "search_page" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#389 …43}
       "shortcut" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#395 …40}
       "shortcut_set" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#402 …43}
       "menu" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#408 …43}
       "action" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#414 …43}
       "taxonomy_term" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#420 …40}
       "taxonomy_vocabulary" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#427 …43}
       "user_role" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#433 …43}
       "user" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#439 …40}
       "menu_link_content" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#445 …40}
       "pathauto_pattern" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#451 …43}
       "view" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#454 …43}
       "paragraphs_type" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#460 …43}
       "paragraph" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#466 …40}
       "entity_view_display" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#473 …43}
       "entity_form_mode" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#476 …43}
       "entity_form_display" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#479 …43}
       "entity_view_mode" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#482 …43}
       "base_field_override" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#485 …43}
       "date_format" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#488 …43}
      ]
      #cacheBackend: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#251}
      #useCaches: true
      #container: Drupal\Core\DependencyInjection\Container {#24 …7}
      +"_serviceId": "entity_type.manager"
     }
     #dateSql: Drupal\views\Plugin\views\query\MysqlDateSql {#4411
      #database: Drupal\Core\Database\Driver\mysql\Connection {#18}
      +"_serviceId": "views.date_sql"
     }
     #messenger: Drupal\Core\Messenger\Messenger {#988
      #flashBag: Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Flash\FlashBag {#181
       -name: "flashes"
       -flashes: & []
       -storageKey: "_symfony_flashes"
      }
      #killSwitch: Drupal\Core\PageCache\ResponsePolicy\KillSwitch {#767
       #kill: false
       +"_serviceId": "page_cache_kill_switch"
      }
      +"_serviceId": "messenger"
     }
     +pager: null
     #limit: null
     +options: array:5 [
      "disable_sql_rewrite" => false
      "distinct" => false
      "replica" => false
      "query_comment" => ""
      "query_tags" => []
     ]
     +view: Drupal\views\ViewExecutable {#4624}
     +displayHandler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#4641
      #usesAttachments: true
      #entityTypeManager: Drupal\Core\Entity\EntityTypeManager {#275}
      #blockManager: Drupal\Core\Block\BlockManager {#2938
       #logger: Drupal\Core\Logger\LoggerChannel {#2943
        #callDepth: 0
        #channel: "system"
        #levelTranslation: array:8 [ …8]
        #loggers: array:1 [ …1]
        #requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#21
         -requests: array:2 [ …2]
         +"_serviceId": "request_stack"
        }
        #currentUser: Drupal\Core\Session\AccountProxy {#194
         #account: Drupal\Core\Session\AnonymousUserSession {#549
          #uid: 0
          #roles: array:1 [
           0 => "anonymous"
          ]
          #access: null
          +name: ""
          #preferred_langcode: null
          #preferred_admin_langcode: null
          #mail: null
          #timezone: null
         }
         #id: 0
         #eventDispatcher: Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher {#61 …4}
         #_serviceIds: []
         #_entityStorages: []
         +"_serviceId": "current_user"
        }
        +"_serviceId": "logger.channel.default"
       }
       #cacheKey: "block_plugins"
       #cacheTags: []
       #alterHook: "block"
       #subdir: "Plugin/Block"
       #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
       #defaults: []
       #pluginDefinitionAnnotationName: "Drupal\Core\Block\Annotation\Block"
       #pluginInterface: "Drupal\Core\Block\BlockPluginInterface"
       #namespaces: ArrayObject {#260}
       #additionalAnnotationNamespaces: []
       #discovery: null
       #factory: Drupal\Core\Plugin\Factory\ContainerFactory {#2927
        #discovery: Drupal\Core\Block\BlockManager {#2938}
        #interface: "Drupal\Core\Block\BlockPluginInterface"
       }
       #mapper: null
       #definitions: array:75 [
        "block_content:9b969025-fc21-4f9b-9a9e-d0dfe5685a9b" => array:8 [ …8]
        "block_content:5f940b26-5ab0-4b8d-90dd-9b64e00b2968" => array:8 [ …8]
        "block_content:bc5f0cc7-3449-429a-af8f-3e14ec3fab2d" => array:8 [ …8]
        "block_content:648c7433-d4a4-4a8d-9f64-5a07bb4b1964" => array:8 [ …8]
        "block_content:4b98a327-bd93-4582-b23a-14edc4e80899" => array:8 [ …8]
        "block_content:1c50caf0-c86f-448a-85b8-22fc87899fc3" => array:8 [ …8]
        "block_content:55417a45-3638-4a95-ad42-057feaf209e6" => array:8 [ …8]
        "block_content:51be6b01-5e63-41e8-afa7-36aa7bbb5b4b" => array:8 [ …8]
        "block_content:bb6b3a99-b979-4b2f-9daa-5fead2cd04aa" => array:8 [ …8]
        "block_content:5d156330-e49a-47ad-bddf-392b4bf1483c" => array:8 [ …8]
        "block_content:3f6854b4-6695-4c51-b36d-1566e5411b98" => array:8 [ …8]
        "entity_view:block" => array:7 [ …7]
        "entity_view:block_content" => array:7 [ …7]
        "entity_view:config_split" => array:7 [ …7]
        "entity_view:entity_embed_fake_entity" => array:7 [ …7]
        "entity_view:file" => array:7 [ …7]
        "entity_view:media" => array:7 [ …7]
        "entity_view:node" => array:7 [ …7]
        "entity_view:path_alias" => array:7 [ …7]
        "entity_view:redirect" => array:7 [ …7]
        "entity_view:shortcut" => array:7 [ …7]
        "entity_view:taxonomy_term" => array:7 [ …7]
        "entity_view:user" => array:7 [ …7]
        "entity_view:menu_link_content" => array:7 [ …7]
        "entity_view:paragraph" => array:7 [ …7]
        "domain_nav_block" => array:6 [ …6]
        "domain_switcher_block" => array:6 [ …6]
        "domain_token_block" => array:6 [ …6]
        "domain_server_block" => array:6 [ …6]
        "language_block:language_interface" => array:7 [ …7]
        "menu_block:account" => array:9 [ …9]
        "menu_block:admin" => array:9 [ …9]
        "menu_block:footer" => array:9 [ …9]
        "menu_block:footer-secondary" => array:9 [ …9]
        "menu_block:general-practitioners-menu" => array:9 [ …9]
        "menu_block:main" => array:9 [ …9]
        "menu_block:navigation" => array:9 [ …9]
        "menu_block:tools" => array:9 [ …9]
        "node_syndicate_block" => array:6 [ …6]
        "search_form_block" => array:6 [ …6]
        "shortcuts" => array:6 [ …6]
        "system_breadcrumb_block" => array:6 [ …6]
        "system_branding_block" => array:7 [ …7]
        "system_messages_block" => array:6 [ …6]
        "system_powered_by_block" => array:6 [ …6]
        "system_menu_block:account" => array:9 [ …9]
        "system_menu_block:admin" => array:9 [ …9]
        "system_menu_block:footer" => array:9 [ …9]
        "system_menu_block:footer-secondary" => array:9 [ …9]
        "system_menu_block:general-practitioners-menu" => array:9 [ …9]
        "system_menu_block:main" => array:9 [ …9]
        "system_menu_block:navigation" => array:9 [ …9]
        "system_menu_block:tools" => array:9 [ …9]
        "system_main_block" => array:7 [ …7]
        "user_login_block" => array:6 [ …6]
        "views_block:content_recent-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:downloads-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:general_practitioner_care_videos-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:general_pratice_center_info-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:healthcare_centre-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:healthcareprovider_types-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:healthcareproviders-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:news_block_general_practitioners_-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:news_highlights-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:news_highlights-block_2" => array:8 [ …8]
        "views_block:news_highlights-block_3" => array:8 [ …8]
        "views_block:quicklinks-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:related_content-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:related_content-block_2" => array:8 [ …8]
        "views_block:who_s_new-block_1" => array:8 [ …8]
        "views_block:who_s_online-who_s_online_block" => array:8 [ …8]
        "local_actions_block" => array:6 [ …6]
        "local_tasks_block" => array:6 [ …6]
        "page_title_block" => array:7 [ …7]
        "broken" => array:6 [ …6]
       ]
       #cacheBackend: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#251}
       #useCaches: true
       #stringTranslation: null
       +"_serviceId": "plugin.manager.block"
      }
      +view: Drupal\views\ViewExecutable {#4624}
      +handlers: array:8 [
       "argument" => &32 []
       "field" => &33 array:3 [
        "field_css_class" => Drupal\views\Plugin\views\field\EntityField {#4662
         +items: []
         +multiple: false
         +limit_values: false
         +base_table: null
         #formatterOptions: null
         #entityTypeManager: Drupal\Core\Entity\EntityTypeManager {#275}
         #entityRepository: Drupal\Core\Entity\EntityRepository {#508
          #entityTypeManager: Drupal\Core\Entity\EntityTypeManager {#275}
          #languageManager: Drupal\language\ConfigurableLanguageManager {#261
           #configFactory: Drupal\Core\Config\ConfigFactory {#248 …6}
           #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
           #configFactoryOverride: Drupal\language\Config\LanguageConfigFactoryOverride {#254 …6}
           #requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#21}
           #negotiator: null
           #languageTypes: array:5 [ …5]
           #languageTypesInfo: array:3 [ …3]
           #negotiatedLanguages: array:3 [ …3]
           #negotiatedMethods: null
           #initialized: false
           #initializing: []
           #languages: array:1 [ …1]
           #defaultLanguage: Drupal\Core\Language\LanguageDefault {#256 …2}
           #_serviceIds: []
           #_entityStorages: []
           +"_serviceId": "language_manager"
           +"definedLanguageTypesInfo": array:3 [ …3]
          }
          #contextRepository: Drupal\Core\Plugin\Context\LazyContextRepository {#510 …4}
          +"_serviceId": "entity.repository"
         }
         #formatterPluginManager: Drupal\Core\Field\FormatterPluginManager {#2194
          #formatterOptions: null
          #fieldTypeManager: Drupal\Core\Field\FieldTypePluginManager {#1763
           #typedDataManager: Drupal\Core\TypedData\TypedDataManager {#755 …23}
           #cacheKey: "field_types_plugins"
           #cacheTags: []
           #alterHook: "field_info"
           #subdir: "Plugin/Field/FieldType"
           #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
           #defaults: []
           #pluginDefinitionAnnotationName: "Drupal\Core\Field\Annotation\FieldType"
           #pluginInterface: "Drupal\Core\Field\FieldItemInterface"
           #namespaces: ArrayObject {#260}
           #additionalAnnotationNamespaces: []
           #discovery: null
           #factory: null
           #mapper: null
           #definitions: array:36 [ …36]
           #cacheBackend: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#251}
           #useCaches: true
           #stringTranslation: null
           +"_serviceId": "plugin.manager.field.field_type"
          }
          #cacheKey: "field_formatter_types_plugins"
          #cacheTags: []
          #alterHook: "field_formatter_info"
          #subdir: "Plugin/Field/FieldFormatter"
          #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
          #defaults: []
          #pluginDefinitionAnnotationName: "Drupal\Core\Field\Annotation\FieldFormatter"
          #pluginInterface: "Drupal\Core\Field\FormatterInterface"
          #namespaces: ArrayObject {#260}
          #additionalAnnotationNamespaces: []
          #discovery: null
          #factory: null
          #mapper: null
          #definitions: array:66 [ …66]
          #cacheBackend: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#251}
          #useCaches: true
          +"_serviceId": "plugin.manager.field.formatter"
         }
         #languageManager: Drupal\language\ConfigurableLanguageManager {#261}
         #renderer: Drupal\Core\Render\Renderer {#580
          #theme: Drupal\Core\Theme\ThemeManager {#595
           #themeNegotiator: Drupal\Core\Theme\ThemeNegotiator {#598 …4}
           #themeRegistry: Drupal\Core\Theme\Registry {#604 …14}
           #activeTheme: Drupal\Core\Theme\ActiveTheme {#2106 …12}
           #themeInitialization: Drupal\Core\Theme\ThemeInitialization {#602 …6}
           #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
           #root: "/data/www/acc.zoetermeergezond.nl/current/web"
           +"_serviceId": "theme.manager"
          }
          #controllerResolver: Drupal\Core\Controller\ControllerResolver {#63
           #classResolver: Drupal\Core\DependencyInjection\ClassResolver {#66}
           #httpMessageFactory: Symfony\Bridge\PsrHttpMessage\Factory\PsrHttpFactory {#72 …5}
           -logger: null
           +"_serviceId": "controller_resolver"
          }
          #elementInfo: Drupal\Core\Render\ElementInfoManager {#585
           #elementInfo: array:1 [ …1]
           #themeManager: Drupal\Core\Theme\ThemeManager {#595}
           #cacheTagInvalidator: Drupal\Core\Cache\CacheTagsInvalidator {#216
            #invalidators: array:1 [ …1]
            #container: Drupal\Core\DependencyInjection\Container {#24 …7}
            +"_serviceId": "cache_tags.invalidator"
           }
           #cacheKey: "element_info"
           #cacheTags: []
           #alterHook: "element_plugin"
           #subdir: "Element"
           #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
           #defaults: []
           #pluginDefinitionAnnotationName: "Drupal\Core\Render\Annotation\RenderElement"
           #pluginInterface: "Drupal\Core\Render\Element\ElementInterface"
           #namespaces: ArrayObject {#260}
           #additionalAnnotationNamespaces: []
           #discovery: null
           #factory: null
           #mapper: null
           #definitions: null
           #cacheBackend: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#251}
           #useCaches: true
           +"_serviceId": "plugin.manager.element_info"
          }
          #placeholderGenerator: Drupal\Core\Render\PlaceholderGenerator {#587
           #rendererConfig: array:2 [ …2]
           +"_serviceId": "render_placeholder_generator"
          }
          #renderCache: Drupal\Core\Render\PlaceholderingRenderCache {#594
           #placeholderGenerator: Drupal\Core\Render\PlaceholderGenerator {#587}
           #placeholderResultsCache: array:6 [ …6]
           #requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#21}
           #cacheFactory: Drupal\Core\Cache\CacheFactory {#58 …4}
           #cacheContextsManager: Drupal\Core\Cache\Context\CacheContextsManager {#591 …3}
           +"_serviceId": "render_cache"
          }
          #rendererConfig: array:2 [
           "required_cache_contexts" => array:4 [ …4]
           "auto_placeholder_conditions" => array:3 [ …3]
          ]
          #isRenderingRoot: false
          #requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#21}
          +"_serviceId": "renderer"
         }
         #fieldTypePluginManager: Drupal\Core\Field\FieldTypePluginManager {#1763}
         #entityFieldRenderer: Drupal\views\Entity\Render\EntityFieldRenderer {#7829
          #relationship: null
          #entityTypeManager: Drupal\Core\Entity\EntityTypeManager {#275}
          #entityRepository: Drupal\Core\Entity\EntityRepository {#508}
          #processedRows: []
          +view: Drupal\views\ViewExecutable {#4624}
          #languageManager: Drupal\language\ConfigurableLanguageManager {#261}
          #entityType: Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#420 …40}
          #build: array:10 [ …10]
          #entityTranslationRenderer: Drupal\views\Entity\Render\TranslationLanguageRenderer {#7828 …5}
          #_serviceIds: []
          #_entityStorages: []
         }
         +field_alias: "unknown"
         +aliases: []
         +original_value: Drupal\Core\Render\Markup {#5056
          #string: "general-health-care-providers"
         }
         +additional_fields: array:4 [
          0 => "delta"
          1 => "langcode"
          2 => "bundle"
           …1
         ]
         #linkGenerator: null
         #lastRenderIndex: 9
         +query: &15 Drupal\views\Plugin\views\query\Sql {#5271}
         +table: "taxonomy_term__field_css_class"
         +tableAlias: null
         +realField: "field_css_class_value"
         +field: "field_css_class"
         +relationship: null
         #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
         #viewsData: Drupal\views\ViewsData {#3506
          #baseCid: "views_data"
          #cacheBackend: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#287
           #maxRows: 5000
           #bin: "cache_default"
           #connection: Drupal\Core\Database\Driver\mysql\Connection {#18}
           #checksumProvider: Drupal\Core\Cache\DatabaseCacheTagsChecksum {#56 …5}
           +"_serviceId": "cache.default"
          }
          #storage: array:6 [
           "node_field_data" => array:40 [ …40]
           "node" => array:12 [ …12]
           "views" => array:30 [ …30]
           "taxonomy_term_field_data" => array:30 [ …30]
           "taxonomy_term__field_css_class" => array:3 [ …3]
           "taxonomy_term__field_url_path" => array:3 [ …3]
          ]
          #allStorage: array:209 [
           "watchdog" => array:12 [ …12]
           "media__field_media_image" => array:7 [ …7]
           "media_revision__field_media_image" => array:7 [ …7]
           "media__field_media_file" => array:5 [ …5]
           "media_revision__field_media_file" => array:5 [ …5]
           "user__user_picture" => array:7 [ …7]
           "user__field_domain_all_affiliates" => array:3 [ …3]
           "user__field_domain_admin" => array:4 [ …4]
           "user__field_domain_access" => array:4 [ …4]
           "taxonomy_term__field_url_path" => array:3 [ …3]
           "taxonomy_term_revision__field_url_path" => array:3 [ …3]
           "taxonomy_term__field_title" => array:3 [ …3]
           "taxonomy_term_revision__field_title" => array:3 [ …3]
           "taxonomy_term__field_subtitle" => array:3 [ …3]
           "taxonomy_term_revision__field_subtitle" => array:3 [ …3]
           "taxonomy_term__field_css_class" => array:3 [ …3]
           "taxonomy_term_revision__field_css_class" => array:3 [ …3]
           "paragraph__field_webstekkerid" => array:3 [ …3]
           "paragraph_revision__field_webstekkerid" => array:3 [ …3]
           "paragraph__field_topic_icon" => array:3 [ …3]
           "paragraph_revision__field_topic_icon" => array:4 [ …4]
           "media_field_data" => array:26 [ …26]
           "paragraph__field_title" => array:3 [ …3]
           "paragraph_revision__field_title" => array:3 [ …3]
           "paragraph__field_tab_text" => array:4 [ …4]
           "paragraph_revision__field_tab_text" => array:4 [ …4]
           "paragraph__field_tab_image" => array:3 [ …3]
           "paragraph_revision__field_tab_image" => array:4 [ …4]
           "paragraph__field_staff_member_position" => array:3 [ …3]
           "paragraph_revision__field_staff_member_position" => array:3 [ …3]
           "paragraph__field_staff_member_photo" => array:3 [ …3]
           "paragraph_revision__field_staff_member_photo" => array:4 [ …4]
           "paragraph__field_staff_member_name" => array:3 [ …3]
           "paragraph_revision__field_staff_member_name" => array:3 [ …3]
           "paragraph__field_staff_member_info" => array:3 [ …3]
           "paragraph_revision__field_staff_member_info" => array:3 [ …3]
           "paragraph__field_read_more" => array:5 [ …5]
           "paragraph_revision__field_read_more" => array:5 [ …5]
           "paragraph__field_paragraph_video" => array:3 [ …3]
           "paragraph_revision__field_paragraph_video" => array:3 [ …3]
           "paragraph__field_paragraph_text" => array:4 [ …4]
           "paragraph_revision__field_paragraph_text" => array:4 [ …4]
           "paragraph__field_paragraph_image" => array:3 [ …3]
           "paragraph_revision__field_paragraph_image" => array:4 [ …4]
           "paragraph__field_location_name" => array:3 [ …3]
           "paragraph_revision__field_location_name" => array:3 [ …3]
           "paragraph__field_location_address" => array:15 [ …15]
           "paragraph_revision__field_location_address" => array:15 [ …15]
           "paragraph__field_link" => array:5 [ …5]
           "paragraph_revision__field_link" => array:5 [ …5]
           "paragraph__field_introduction" => array:3 [ …3]
           "paragraph_revision__field_introduction" => array:3 [ …3]
           "paragraph__field_image_caption" => array:3 [ …3]
           "paragraph_revision__field_image_caption" => array:3 [ …3]
           "paragraph__field_huisarts_name" => array:3 [ …3]
           "paragraph_revision__field_huisarts_name" => array:3 [ …3]
           "node__field_webstekker" => array:5 [ …5]
           "node_revision__field_webstekker" => array:6 [ …6]
           "paragraphs_item_field_data" => array:20 [ …20]
           "node__field_urgency_information" => array:4 [ …4]
           "node_revision__field_urgency_information" => array:4 [ …4]
           "node__field_toegang_aanvragen" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_toegang_aanvragen" => array:3 [ …3]
           "node__field_telephone" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_telephone" => array:3 [ …3]
           "node__field_tabs" => array:5 [ …5]
           "node_revision__field_tabs" => array:6 [ …6]
           "node__field_subtitle" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_subtitle" => array:3 [ …3]
           "node__field_staff" => array:5 [ …5]
           "node_revision__field_staff" => array:6 [ …6]
           "node__field_show_announcement" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_show_announcement" => array:3 [ …3]
           "node__field_related_courses_pubs" => array:4 [ …4]
           "node_revision__field_related_courses_pubs" => array:5 [ …5]
           "node_field_data" => array:40 [ …40]
           "node__field_related_content" => array:4 [ …4]
           "node_revision__field_related_content" => array:5 [ …5]
           "node__field_registration" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_registration" => array:4 [ …4]
           "taxonomy_term_field_data" => array:30 [ …30]
           "node__field_phone_number" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_phone_number" => array:3 [ …3]
           "node__field_paragraphs" => array:5 [ …5]
           "node_revision__field_paragraphs" => array:6 [ …6]
           "node__field_page_type" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_page_type" => array:4 [ …4]
           "node__field_open_voor_nieuwe_patienten" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_open_voor_nieuwe_patienten" => array:3 [ …3]
           "node__field_opening_hours" => array:4 [ …4]
           "node_revision__field_opening_hours" => array:4 [ …4]
           "node__field_online_services" => array:4 [ …4]
           "node_revision__field_online_services" => array:4 [ …4]
           "node__field_npa_certificate" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_npa_certificate" => array:3 [ …3]
           "node__field_mijngezondheid_websiteid" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_mijngezondheid_websiteid" => array:3 [ …3]
           "node__field_main_image_clip_options" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_main_image_clip_options" => array:3 [ …3]
           "node__field_main_image" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_main_image" => array:4 [ …4]
           "node__field_links" => array:5 [ …5]
           "node_revision__field_links" => array:6 [ …6]
           "node__field_introduction" => array:4 [ …4]
           "node_revision__field_introduction" => array:4 [ …4]
           "node__field_internal_subsite" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_internal_subsite" => array:4 [ …4]
           "node__field_inloggen" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_inloggen" => array:3 [ …3]
           "node__field_healthcare_provider_logo" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_healthcare_provider_logo" => array:4 [ …4]
           "node__field_healthcare_centre_type" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_healthcare_centre_type" => array:3 [ …3]
           "node__field_healthcare_centre" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_healthcare_centre" => array:4 [ …4]
           "node__field_healthcare_category" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_healthcare_category" => array:4 [ …4]
           "node__field_hcp_locations" => array:5 [ …5]
           "node_revision__field_hcp_locations" => array:6 [ …6]
           "node__field_hcp_address" => array:15 [ …15]
           "node_revision__field_hcp_address" => array:15 [ …15]
           "node__field_geofield" => array:13 [ …13]
           "node_revision__field_geofield" => array:13 [ …13]
           "node__field_gender" => array:4 [ …4]
           "node_revision__field_gender" => array:5 [ …5]
           "node__field_external_website" => array:5 [ …5]
           "node_revision__field_external_website" => array:5 [ …5]
           "node__field_downloads" => array:4 [ …4]
           "node_revision__field_downloads" => array:5 [ …5]
           "node__field_domain_source" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_domain_source" => array:3 [ …3]
           "node__field_domain_all_affiliates" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_domain_all_affiliates" => array:3 [ …3]
           "node__field_domain_access" => array:5 [ …5]
           "node_revision__field_domain_access" => array:4 [ …4]
           "node__field_district" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_district" => array:4 [ …4]
           "node__field_background_graph_mirrored" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_background_graph_mirrored" => array:3 [ …3]
           "node__field_available_hc_providers" => array:4 [ …4]
           "node_revision__field_available_hc_providers" => array:5 [ …5]
           "node__field_appointment_online_option" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_appointment_online_option" => array:3 [ …3]
           "node__field_appointment_information" => array:4 [ …4]
           "node_revision__field_appointment_information" => array:4 [ …4]
           "node__field_announcement_title" => array:3 [ …3]
           "node_revision__field_announcement_title" => array:3 [ …3]
           "node__field_announcement" => array:4 [ …4]
           "node_revision__field_announcement" => array:4 [ …4]
           "node__field_address" => array:15 [ …15]
           "node_revision__field_address" => array:15 [ …15]
           "node__body" => array:5 [ …5]
           "node_revision__body" => array:5 [ …5]
           "block_content__field_topic" => array:5 [ …5]
           "block_content_revision__field_topic" => array:6 [ …6]
           "block_content__field_title" => array:3 [ …3]
           "block_content_revision__field_title" => array:3 [ …3]
           "block_content__field_read_more" => array:5 [ …5]
           "block_content_revision__field_read_more" => array:5 [ …5]
           "block_content__field_link" => array:6 [ …6]
           "block_content_revision__field_link" => array:6 [ …6]
           "block_content__field_introduction" => array:3 [ …3]
           "block_content_revision__field_introduction" => array:3 [ …3]
           "block_content__field_image" => array:3 [ …3]
           "block_content_revision__field_image" => array:4 [ …4]
           "block_content__body" => array:5 [ …5]
           "block_content_revision__body" => array:5 [ …5]
           "views" => array:30 [ …30]
           0 => array:1 [ …1]
           "media" => array:11 [ …11]
           "node" => array:12 [ …12]
           "redirect" => array:22 [ …22]
           "users" => array:11 [ …11]
           "block_content" => array:11 [ …11]
           "block_content_field_data" => array:11 [ …11]
           "block_content_revision" => array:9 [ …9]
           "block_content_field_revision" => array:12 [ …12]
           "file_managed" => array:18 [ …18]
           "file_usage" => array:14 [ …14]
           "media_revision" => array:9 [ …9]
           "media_field_revision" => array:19 [ …19]
           "node_revision" => array:9 [ …9]
           "node_field_revision" => array:19 [ …19]
           "node_access" => array:2 [ …2]
           "node_search_index" => array:3 [ …3]
           "node_search_total" => array:1 [ …1]
           "node_search_dataset" => array:1 [ …1]
           "taxonomy_term_data" => array:10 [ …10]
           "taxonomy_term_revision" => array:9 [ …9]
           "taxonomy_term_field_revision" => array:14 [ …14]
           "taxonomy_term__parent" => array:2 [ …2]
           "taxonomy_term_revision__parent" => array:2 [ …2]
           "taxonomy_index" => array:6 [ …6]
           "users_field_data" => array:29 [ …29]
           "user__roles" => array:3 [ …3]
           "paragraphs_item" => array:6 [ …6]
           "paragraphs_item_revision" => array:5 [ …5]
           "paragraphs_item_revision_field_data" => array:12 [ …12]
           "path_alias" => array:1 [ …1]
           "shortcut" => array:2 [ …2]
           "menu_link_content" => array:2 [ …2]
           "views_entity_media" => array:1 [ …1]
           "views_entity_paragraph" => array:1 [ …1]
           "views_entity_node" => array:1 [ …1]
           "views_entity_taxonomy_term" => array:1 [ …1]
           "views_entity_redirect" => array:1 [ …1]
           "views_entity_user" => array:1 [ …1]
           "views_entity_block_content" => array:1 [ …1]
           "views_entity_file" => array:1 [ …1]
          ]
          #fullyLoaded: true
          #skipCache: false
          #langcode: "nl"
          #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
          #languageManager: Drupal\language\ConfigurableLanguageManager {#261}
          +"_serviceId": "views.views_data"
         }
         +options: array:35 [ …35]
         +view: Drupal\views\ViewExecutable {#4624}
         +displayHandler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#4641}
         +definition: array:16 [ …16]
         #usesOptions: false
         #pluginId: "field"
         #pluginDefinition: array:4 [ …4]
         #configuration: array:13 [ …13]
         #stringTranslation: null
         #_serviceIds: []
         #_entityStorages: []
         #messenger: null
         #fieldDefinition: Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition {#7802 …7}
         #fieldStorageDefinition: null
         #entityFieldManager: Drupal\Core\Entity\EntityFieldManager {#1011 …19}
         #dependencies: []
         +"is_handler": true
         +"position": 0
         +"last_render": Drupal\Core\Render\Markup {#5022 …1}
         +"last_render_text": Drupal\views\Render\ViewsRenderPipelineMarkup {#5077 …1}
        }
        "field_url_path" => Drupal\views\Plugin\views\field\EntityField {#7808
         +items: []
         +multiple: false
         +limit_values: false
         +base_table: null
         #formatterOptions: null
         #entityTypeManager: Drupal\Core\Entity\EntityTypeManager {#275}
         #entityRepository: Drupal\Core\Entity\EntityRepository {#508}
         #formatterPluginManager: Drupal\Core\Field\FormatterPluginManager {#2194}
         #languageManager: Drupal\language\ConfigurableLanguageManager {#261}
         #renderer: Drupal\Core\Render\Renderer {#580}
         #fieldTypePluginManager: Drupal\Core\Field\FieldTypePluginManager {#1763}
         #entityFieldRenderer: Drupal\views\Entity\Render\EntityFieldRenderer {#7829}
         +field_alias: "unknown"
         +aliases: []
         +original_value: Drupal\Core\Render\Markup {#5026 …1}
         +additional_fields: array:4 [ …4]
         #linkGenerator: null
         #lastRenderIndex: 9
         +query: &15 Drupal\views\Plugin\views\query\Sql {#5271}
         +table: "taxonomy_term__field_url_path"
         +tableAlias: null
         +realField: "field_url_path_value"
         +field: "field_url_path"
         +relationship: null
         #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
         #viewsData: Drupal\views\ViewsData {#3506}
         +options: array:35 [ …35]
         +view: Drupal\views\ViewExecutable {#4624}
         +displayHandler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#4641}
         +definition: array:16 [ …16]
         #usesOptions: false
         #pluginId: "field"
         #pluginDefinition: array:4 [ …4]
         #configuration: array:13 [ …13]
         #stringTranslation: null
         #_serviceIds: []
         #_entityStorages: []
         #messenger: null
         #fieldDefinition: Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition {#4635 …7}
         #fieldStorageDefinition: null
         #entityFieldManager: Drupal\Core\Entity\EntityFieldManager {#1011 …19}
         #dependencies: []
         +"is_handler": true
         +"position": 1
         +"last_render": Drupal\Core\Render\Markup {#5074 …1}
         +"last_render_text": Drupal\views\Render\ViewsRenderPipelineMarkup {#5049 …1}
        }
        "name" => Drupal\taxonomy\Plugin\views\field\TermName {#7809
         +items: []
         +multiple: false
         +limit_values: false
         +base_table: null
         #formatterOptions: null
         #entityTypeManager: Drupal\Core\Entity\EntityTypeManager {#275}
         #entityRepository: Drupal\Core\Entity\EntityRepository {#508}
         #formatterPluginManager: Drupal\Core\Field\FormatterPluginManager {#2194}
         #languageManager: Drupal\language\ConfigurableLanguageManager {#261}
         #renderer: Drupal\Core\Render\Renderer {#580}
         #fieldTypePluginManager: Drupal\Core\Field\FieldTypePluginManager {#1763}
         #entityFieldRenderer: Drupal\views\Entity\Render\EntityFieldRenderer {#7829}
         +field_alias: "unknown"
         +aliases: []
         +original_value: Drupal\Core\Render\Markup {#5081 …1}
         +additional_fields: []
         #linkGenerator: null
         #lastRenderIndex: 9
         +query: &15 Drupal\views\Plugin\views\query\Sql {#5271}
         +table: "taxonomy_term_field_data"
         +tableAlias: null
         +realField: "name"
         +field: "name"
         +relationship: null
         #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
         #viewsData: Drupal\views\ViewsData {#3506}
         +options: array:38 [ …38]
         +view: Drupal\views\ViewExecutable {#4624}
         +displayHandler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#4641}
         +definition: array:9 [ …9]
         #usesOptions: false
         #pluginId: "term_name"
         #pluginDefinition: array:4 [ …4]
         #configuration: array:5 [ …5]
         #stringTranslation: null
         #_serviceIds: []
         #_entityStorages: []
         #messenger: null
         #fieldDefinition: Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition {#7801 …7}
         #fieldStorageDefinition: null
         #entityFieldManager: Drupal\Core\Entity\EntityFieldManager {#1011 …19}
         #dependencies: []
         +"is_handler": true
         +"position": 2
         +"last_render": Drupal\Core\Render\Markup {#7839 …1}
         +"last_tokens": array:3 [ …3]
         +"last_render_text": Drupal\views\Render\ViewsRenderPipelineMarkup {#5080 …1}
        }
       ]
       "sort" => &48 array:1 [
        "weight" => Drupal\views\Plugin\views\sort\Standard {#7818
         +query: &15 Drupal\views\Plugin\views\query\Sql {#5271}
         +table: "taxonomy_term_field_data"
         +tableAlias: "taxonomy_term_field_data"
         +realField: "weight"
         +field: "weight"
         +relationship: null
         #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
         #viewsData: Drupal\views\ViewsData {#3506}
         +options: array:12 [ …12]
         +view: Drupal\views\ViewExecutable {#4624}
         +displayHandler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#4641}
         +definition: array:9 [ …9]
         #usesOptions: false
         #renderer: null
         #pluginId: "standard"
         #pluginDefinition: array:4 [ …4]
         #configuration: array:6 [ …6]
         #stringTranslation: null
         #_serviceIds: []
         #_entityStorages: []
         #messenger: null
         +"is_handler": true
         +"position": 0
        }
       ]
       "filter" => &49 array:2 [
        "status" => Drupal\views\Plugin\views\filter\BooleanOperator {#7817
         #alwaysMultiple: true
         +accept_null: false
         +value: "1"
         +operator: "="
         +group_info: "All"
         +no_operator: false
         +always_required: false
         +query: &15 Drupal\views\Plugin\views\query\Sql {#5271}
         +table: "taxonomy_term_field_data"
         +tableAlias: "taxonomy_term_field_data"
         +realField: "status"
         +field: "status"
         +relationship: null
         #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
         #viewsData: Drupal\views\ViewsData {#3506}
         +options: array:16 [ …16]
         +view: Drupal\views\ViewExecutable {#4624}
         +displayHandler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#4641}
         +definition: array:8 [ …8]
         #usesOptions: false
         #renderer: null
         #pluginId: "boolean"
         #pluginDefinition: array:4 [ …4]
         #configuration: array:5 [ …5]
         #stringTranslation: Drupal\Core\StringTranslation\TranslationManager {#277}
         #_serviceIds: []
         #_entityStorages: []
         #messenger: null
         +"is_handler": true
         +"value_value": Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#5325 …5}
         +"valueOptions": null
         +"position": 0
        }
        "vid" => Drupal\views\Plugin\views\filter\Bundle {#7821
         #entityTypeId: "taxonomy_term"
         #entityType: Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#420 …40}
         #entityTypeManager: Drupal\Core\Entity\EntityTypeManager {#275}
         #bundleInfoService: Drupal\Core\Entity\EntityTypeBundleInfo {#1017 …8}
         #valueFormType: "checkboxes"
         #valueOptions: null
         #valueTitle: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#7822 …5}
         +value: array:1 [ …1]
         +operator: "in"
         +group_info: "All"
         #alwaysMultiple: false
         +no_operator: false
         +always_required: false
         +query: &15 Drupal\views\Plugin\views\query\Sql {#5271}
         +table: "taxonomy_term_field_data"
         +tableAlias: "taxonomy_term_field_data"
         +realField: "vid"
         +field: "vid"
         +relationship: null
         #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
         #viewsData: Drupal\views\ViewsData {#3506}
         +options: array:16 [ …16]
         +view: Drupal\views\ViewExecutable {#4624}
         +displayHandler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#4641}
         +definition: array:9 [ …9]
         #usesOptions: false
         #renderer: null
         #pluginId: "bundle"
         #pluginDefinition: array:4 [ …4]
         #configuration: array:6 [ …6]
         #stringTranslation: Drupal\Core\StringTranslation\TranslationManager {#277}
         #_serviceIds: []
         #_entityStorages: []
         #messenger: null
         +"is_handler": true
         +"real_field": "vid"
         +"position": 1
        }
       ]
       "relationship" => &50 []
       "header" => &51 array:1 [
        "area" => Drupal\views\Plugin\views\area\Text {#7820
         +areaType: "header"
         +query: &15 Drupal\views\Plugin\views\query\Sql {#5271}
         +table: "views"
         +tableAlias: null
         +realField: ""
         +field: "area"
         +relationship: null
         #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
         #viewsData: Drupal\views\ViewsData {#3506}
         +options: array:10 [ …10]
         +view: Drupal\views\ViewExecutable {#4624}
         +displayHandler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#4641}
         +definition: array:8 [ …8]
         #usesOptions: false
         #renderer: null
         #pluginId: "text"
         #pluginDefinition: array:4 [ …4]
         #configuration: array:4 [ …4]
         #stringTranslation: null
         #_serviceIds: []
         #_entityStorages: []
         #messenger: null
         +"is_handler": true
         +"position": 0
        }
       ]
       "footer" => &52 []
       "empty" => &53 []
      ]
      #plugins: array:7 [
       "cache" => array:1 [
        "tag" => Drupal\views\Plugin\views\cache\Tag {#4672 …16}
       ]
       "query" => array:1 [
        "views_query" => Drupal\views\Plugin\views\query\Sql {#5271}
       ]
       "access" => array:1 [
        "perm" => Drupal\user\Plugin\views\access\Permission {#4658 …15}
       ]
       "row" => array:1 [
        "fields" => Drupal\views\Plugin\views\row\Fields {#4656
         #usesFields: true
         #usesOptions: true
         +options: array:4 [
          "inline" => []
          "separator" => ""
          "hide_empty" => false
          "default_field_elements" => false
         ]
         +view: Drupal\views\ViewExecutable {#4624}
         +displayHandler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#4641}
         +definition: array:11 [
          "parent" => "parent"
          "plugin_type" => "row"
          "register_theme" => true
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4490
           #translatedMarkup: null
           #options: []
           #stringTranslation: null
           #string: "Fields"
           #arguments: []
          }
          "short_title" => ""
          "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4491
           #translatedMarkup: null
           #options: []
           #stringTranslation: null
           #string: "Displays the fields with an optional template."
           #arguments: []
          }
          "id" => "fields"
          "theme" => "views_view_fields"
          "display_types" => array:1 [
           0 => "normal"
          ]
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\row\Fields"
          "provider" => "views"
         ]
         #renderer: null
         #pluginId: "fields"
         #pluginDefinition: array:11 [
          "parent" => "parent"
          "plugin_type" => "row"
          "register_theme" => true
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4490}
          "short_title" => ""
          "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4491}
          "id" => "fields"
          "theme" => "views_view_fields"
          "display_types" => array:1 [
           0 => "normal"
          ]
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\row\Fields"
          "provider" => "views"
         ]
         #configuration: []
         #stringTranslation: null
         #_serviceIds: []
         #_entityStorages: []
         #messenger: null
        }
       ]
       "style" => array:1 [
        "html_list" => Drupal\views\Plugin\views\style\HtmlList {#4664
         #usesRowPlugin: true
         #usesRowClass: true
         #usesOptions: true
         #rowTokens: array:10 [
          0 => array:3 [
           "{{ field_css_class }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#8011 …1}
           "{{ field_url_path }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#7845 …1}
           "{{ name }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#8019 …1}
          ]
          1 => array:3 [
           "{{ field_css_class }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5086 …1}
           "{{ field_url_path }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#8025 …1}
           "{{ name }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#8016 …1}
          ]
          2 => array:3 [
           "{{ field_css_class }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5193 …1}
           "{{ field_url_path }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5087 …1}
           "{{ name }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#8020 …1}
          ]
          3 => array:3 [
           "{{ field_css_class }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5302 …1}
           "{{ field_url_path }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5129 …1}
           "{{ name }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#7944 …1}
          ]
          4 => array:3 [
           "{{ field_css_class }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5168 …1}
           "{{ field_url_path }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5211 …1}
           "{{ name }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#7980 …1}
          ]
          5 => array:3 [
           "{{ field_css_class }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5164 …1}
           "{{ field_url_path }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5141 …1}
           "{{ name }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#8021 …1}
          ]
          6 => array:3 [
           "{{ field_css_class }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5140 …1}
           "{{ field_url_path }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5205 …1}
           "{{ name }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#4009 …1}
          ]
          7 => array:3 [
           "{{ field_css_class }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5071 …1}
           "{{ field_url_path }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5167 …1}
           "{{ name }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5120 …1}
          ]
          8 => array:3 [
           "{{ field_css_class }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5018 …1}
           "{{ field_url_path }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5136 …1}
           "{{ name }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5288 …1}
          ]
          9 => array:3 [
           "{{ field_css_class }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5022 …1}
           "{{ field_url_path }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5074 …1}
           "{{ name }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#7839 …1}
          ]
         ]
         #usesGrouping: true
         #usesFields: false
         #rendered_fields: array:10 [
          0 => array:3 [
           "field_css_class" => Drupal\Core\Render\Markup {#8011 …1}
           "field_url_path" => Drupal\Core\Render\Markup {#7845 …1}
           "name" => Drupal\Core\Render\Markup {#8019 …1}
          ]
          1 => array:3 [
           "field_css_class" => Drupal\Core\Render\Markup {#5086 …1}
           "field_url_path" => Drupal\Core\Render\Markup {#8025 …1}
           "name" => Drupal\Core\Render\Markup {#8016 …1}
          ]
          2 => array:3 [
           "field_css_class" => Drupal\Core\Render\Markup {#5193 …1}
           "field_url_path" => Drupal\Core\Render\Markup {#5087 …1}
           "name" => Drupal\Core\Render\Markup {#8020 …1}
          ]
          3 => array:3 [
           "field_css_class" => Drupal\Core\Render\Markup {#5302 …1}
           "field_url_path" => Drupal\Core\Render\Markup {#5129 …1}
           "name" => Drupal\Core\Render\Markup {#7944 …1}
          ]
          4 => array:3 [
           "field_css_class" => Drupal\Core\Render\Markup {#5168 …1}
           "field_url_path" => Drupal\Core\Render\Markup {#5211 …1}
           "name" => Drupal\Core\Render\Markup {#7980 …1}
          ]
          5 => array:3 [
           "field_css_class" => Drupal\Core\Render\Markup {#5164 …1}
           "field_url_path" => Drupal\Core\Render\Markup {#5141 …1}
           "name" => Drupal\Core\Render\Markup {#8021 …1}
          ]
          6 => array:3 [
           "field_css_class" => Drupal\Core\Render\Markup {#5140 …1}
           "field_url_path" => Drupal\Core\Render\Markup {#5205 …1}
           "name" => Drupal\Core\Render\Markup {#4009 …1}
          ]
          7 => array:3 [
           "field_css_class" => Drupal\Core\Render\Markup {#5071 …1}
           "field_url_path" => Drupal\Core\Render\Markup {#5167 …1}
           "name" => Drupal\Core\Render\Markup {#5120 …1}
          ]
          8 => array:3 [
           "field_css_class" => Drupal\Core\Render\Markup {#5018 …1}
           "field_url_path" => Drupal\Core\Render\Markup {#5136 …1}
           "name" => Drupal\Core\Render\Markup {#5288 …1}
          ]
          9 => array:3 [
           "field_css_class" => Drupal\Core\Render\Markup {#5022 …1}
           "field_url_path" => Drupal\Core\Render\Markup {#5074 …1}
           "name" => Drupal\Core\Render\Markup {#7839 …1}
          ]
         ]
         #groupingTheme: "views_view_grouping"
         #defaultFieldLabels: false
         +options: array:7 [
          "grouping" => []
          "row_class" => ""
          "default_row_class" => false
          "uses_fields" => false
          "type" => "ul"
          "class" => "healthcare-types__listing"
          "wrapper_class" => ""
         ]
         +view: Drupal\views\ViewExecutable {#4624}
         +displayHandler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#4641}
         +definition: array:11 [
          "parent" => "parent"
          "plugin_type" => "style"
          "register_theme" => true
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4445
           #translatedMarkup: null
           #options: []
           #stringTranslation: null
           #string: "HTML List"
           #arguments: []
          }
          "short_title" => ""
          "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4446
           #translatedMarkup: null
           #options: []
           #stringTranslation: null
           #string: "Displays rows as HTML list."
           #arguments: []
          }
          "id" => "html_list"
          "theme" => "views_view_list"
          "display_types" => array:1 [
           0 => "normal"
          ]
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\style\HtmlList"
          "provider" => "views"
         ]
         #renderer: Drupal\Core\Render\Renderer {#580}
         #pluginId: "html_list"
         #pluginDefinition: array:11 [
          "parent" => "parent"
          "plugin_type" => "style"
          "register_theme" => true
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4445}
          "short_title" => ""
          "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4446}
          "id" => "html_list"
          "theme" => "views_view_list"
          "display_types" => array:1 [
           0 => "normal"
          ]
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\style\HtmlList"
          "provider" => "views"
         ]
         #configuration: []
         #stringTranslation: null
         #_serviceIds: []
         #_entityStorages: []
         #messenger: null
         +"render_tokens": array:10 [
          0 => array:3 [
           "{{ field_css_class }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#8011 …1}
           "{{ field_url_path }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#7845 …1}
           "{{ name }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#8019 …1}
          ]
          1 => array:3 [
           "{{ field_css_class }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5086 …1}
           "{{ field_url_path }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#8025 …1}
           "{{ name }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#8016 …1}
          ]
          2 => array:3 [
           "{{ field_css_class }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5193 …1}
           "{{ field_url_path }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5087 …1}
           "{{ name }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#8020 …1}
          ]
          3 => array:3 [
           "{{ field_css_class }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5302 …1}
           "{{ field_url_path }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5129 …1}
           "{{ name }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#7944 …1}
          ]
          4 => array:3 [
           "{{ field_css_class }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5168 …1}
           "{{ field_url_path }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5211 …1}
           "{{ name }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#7980 …1}
          ]
          5 => array:3 [
           "{{ field_css_class }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5164 …1}
           "{{ field_url_path }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5141 …1}
           "{{ name }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#8021 …1}
          ]
          6 => array:3 [
           "{{ field_css_class }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5140 …1}
           "{{ field_url_path }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5205 …1}
           "{{ name }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#4009 …1}
          ]
          7 => array:3 [
           "{{ field_css_class }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5071 …1}
           "{{ field_url_path }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5167 …1}
           "{{ name }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5120 …1}
          ]
          8 => array:3 [
           "{{ field_css_class }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5018 …1}
           "{{ field_url_path }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5136 …1}
           "{{ name }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5288 …1}
          ]
          9 => array:3 [
           "{{ field_css_class }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5022 …1}
           "{{ field_url_path }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#5074 …1}
           "{{ name }}" => Drupal\Core\Render\Markup {#7839 …1}
          ]
         ]
        }
       ]
       "pager" => array:1 [
        "none" => Drupal\views\Plugin\views\pager\None {#7825
         +current_page: null
         +total_items: 10
         #usesOptions: true
         +options: array:2 [
          "offset" => 0
          "items_per_page" => 0
         ]
         +view: Drupal\views\ViewExecutable {#4624}
         +displayHandler: Drupal\views\Plugin\views\display\Block {#4641}
         +definition: array:10 [
          "parent" => "parent"
          "plugin_type" => "pager"
          "register_theme" => true
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4613
           #translatedMarkup: null
           #options: []
           #stringTranslation: null
           #string: "Display all items"
           #arguments: []
          }
          "short_title" => ""
          "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4614
           #translatedMarkup: null
           #options: []
           #stringTranslation: null
           #string: "Display all items that this view might find."
           #arguments: []
          }
          "id" => "none"
          "display_types" => array:1 [
           0 => "basic"
          ]
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\pager\None"
          "provider" => "views"
         ]
         #renderer: null
         #pluginId: "none"
         #pluginDefinition: array:10 [
          "parent" => "parent"
          "plugin_type" => "pager"
          "register_theme" => true
          "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4613}
          "short_title" => ""
          "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#4614}
          "id" => "none"
          "display_types" => array:1 [
           0 => "basic"
          ]
          "class" => "Drupal\views\Plugin\views\pager\None"
          "provider" => "views"
         ]
         #configuration: []
         #stringTranslation: null
         #_serviceIds: []
         #_entityStorages: []
         #messenger: null
        }
       ]
       "exposed_form" => array:1 [
        "basic" => Drupal\views\Plugin\views\exposed_form\Basic {#7844 …13}
       ]
      ]
      #extenders: []
      #usesOptions: true
      +output: array:6 [
       "#theme" => array:6 [
        0 => "views_view__healthcareprovider_types__block_1"
        1 => "views_view__block_1"
        2 => "views_view__healthcareprovider_types__block"
        3 => "views_view__block"
        4 => "views_view__healthcareprovider_types"
        5 => "views_view"
       ]
       "#view" => Drupal\views\ViewExecutable {#4624}
       "#pre_render" => array:1 [
        0 => array:2 [ …2]
       ]
       "#rows" => array:1 [
        0 => array:5 [ …5]
       ]
       "#attached" => &90 array:2 [
        "library" => array:1 [ …1]
        "drupalSettings" => []
       ]
       "#cache" => &91 array:3 [
        "contexts" => array:4 [ …4]
        "tags" => array:14 [ …14]
        "max-age" => -1
       ]
      ]
      #usesAJAX: true
      #usesPager: true
      #usesMore: true
      #usesAreas: true
      +display: &3 array:6 [&3]
      +options: array:38 [
       "defaults" => array:28 [
        "access" => true
        "cache" => true
        "query" => true
        "title" => true
        "css_class" => true
        "display_description" => false
        "use_ajax" => true
        "hide_attachment_summary" => true
        "show_admin_links" => true
        "pager" => true
        "use_more" => true
        "use_more_always" => true
        "use_more_text" => true
        "exposed_form" => true
        "link_display" => true
        "link_url" => true
        "group_by" => true
        "style" => true
        "row" => true
        "header" => true
        "footer" => true
        "empty" => true
        "relationships" => true
        "fields" => true
        "sorts" => true
        "arguments" => true
        "filters" => true
        "filter_groups" => true
       ]
       "title" => ""
       "enabled" => true
       "display_comment" => ""
       "css_class" => ""
       "display_description" => ""
       "use_ajax" => false
       "hide_attachment_summary" => false
       "show_admin_links" => true
       "use_more" => false
       "use_more_always" => true
       "use_more_text" => "more"
       "link_display" => ""
       "link_url" => ""
       "group_by" => false
       "rendering_language" => "***LANGUAGE_entity_translation***"
       "access" => array:2 [
        "type" => "none"
        "options" => []
       ]
       "cache" => array:2 [
        "type" => "tag"
        "options" => []
       ]
       "query" => array:2 [
        "type" => "views_query"
        "options" => []
       ]
       "exposed_form" => array:2 [
        "type" => "basic"
        "options" => []
       ]
       "pager" => array:2 [
        "type" => "mini"
        "options" => []
       ]
       "style" => array:2 [
        "type" => "default"
        "options" => []
       ]
       "row" => array:2 [
        "type" => "fields"
        "options" => []
       ]
       "exposed_block" => false
       "header" => []
       "footer" => []
       "empty" => []
       "relationships" => []
       "fields" => []
       "sorts" => []
       "arguments" => []
       "filter_groups" => array:2 [
        "operator" => "AND"
        "groups" => array:1 [ …1]
       ]
       "filters" => []
       "display_extenders" => []
       "block_description" => "Zogverleners typen - Overzicht met link naar zorgverlener type pagina"
       "block_category" => "Lijsten (Overzichten)"
       "block_hide_empty" => false
       "allow" => array:1 [
        "items_per_page" => "items_per_page"
       ]
      ]
      +displayHandler: null
      +definition: array:14 [
       "parent" => "parent"
       "plugin_type" => "display"
       "register_theme" => false
       "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#3566
        #translatedMarkup: null
        #options: []
        #stringTranslation: null
        #string: "Block"
        #arguments: []
       }
       "short_title" => ""
       "admin" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#3567
        #translatedMarkup: null
        #options: []
        #stringTranslation: null
        #string: "Block"
        #arguments: []
       }
       "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#3568
        #translatedMarkup: null
        #options: []
        #stringTranslation: null
        #string: "Display the view as a block."
        #arguments: []
       }
       "id" => "block"
       "theme" => "views_view"
       "uses_hook_block" => true
       "contextual_links_locations" => array:1 [
        0 => "block"
       ]
       "class" => "Drupal\views\Plugin\views\display\Block"
       "provider" => "views"
       "contextual links" => array:1 [
        "entity.view.edit_form" => array:2 [ …2]
       ]
      ]
      #renderer: null
      #pluginId: "block"
      #pluginDefinition: array:14 [
       "parent" => "parent"
       "plugin_type" => "display"
       "register_theme" => false
       "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#3566}
       "short_title" => ""
       "admin" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#3567}
       "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#3568}
       "id" => "block"
       "theme" => "views_view"
       "uses_hook_block" => true
       "contextual_links_locations" => array:1 [
        0 => "block"
       ]
       "class" => "Drupal\views\Plugin\views\display\Block"
       "provider" => "views"
       "contextual links" => array:1 [
        "entity.view.edit_form" => array:2 [ …2]
       ]
      ]
      #configuration: []
      #stringTranslation: Drupal\Core\StringTranslation\TranslationManager {#277}
      #_serviceIds: []
      #_entityStorages: []
      #messenger: null
      #dependencies: []
      +"default_display": Drupal\views\Plugin\views\display\DefaultDisplay {#4631
       #usesAttachments: true
       +view: Drupal\views\ViewExecutable {#4624}
       +handlers: []
       #plugins: []
       #extenders: []
       #usesOptions: true
       +output: null
       #usesAJAX: true
       #usesPager: true
       #usesMore: true
       #usesAreas: true
       +display: &2 array:6 [&2]
       +options: array:33 [
        "title" => "Vind een zorgaanbieder"
        "enabled" => true
        "display_comment" => ""
        "css_class" => "healthcare-types"
        "display_description" => ""
        "use_ajax" => false
        "hide_attachment_summary" => false
        "show_admin_links" => true
        "use_more" => false
        "use_more_always" => true
        "use_more_text" => "more"
        "link_display" => ""
        "link_url" => ""
        "group_by" => false
        "rendering_language" => "***LANGUAGE_entity_translation***"
        "access" => array:2 [ …2]
        "cache" => array:2 [ …2]
        "query" => array:2 [ …2]
        "exposed_form" => array:2 [ …2]
        "pager" => array:2 [ …2]
        "style" => array:2 [ …2]
        "row" => array:2 [ …2]
        "exposed_block" => false
        "header" => array:1 [ …1]
        "footer" => []
        "empty" => []
        "relationships" => []
        "fields" => array:3 [ …3]
        "sorts" => array:1 [ …1]
        "arguments" => []
        "filter_groups" => array:2 [ …2]
        "filters" => array:2 [ …2]
        "display_extenders" => []
       ]
       +displayHandler: null
       +definition: array:13 [
        "parent" => "parent"
        "plugin_type" => "display"
        "register_theme" => true
        "title" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#3556 …5}
        "short_title" => ""
        "admin" => ""
        "help" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#3557 …5}
        "id" => "default"
        "theme" => "views_view"
        "no_ui" => true
        "class" => "Drupal\views\Plugin\views\display\DefaultDisplay"
        "provider" => "views"
        "contextual links" => array:1 [ …1]
       ]
       #renderer: null
       #pluginId: "default"
       #pluginDefinition: array:13 [
        "parent" => "parent"
        "plugin_type" => "display"
        "register_theme" => <